logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Průlomový Energy Valve™ firmy Belimo

Energy Valve™ firmy Belimo umí měřit, regulovat, vyvažovat a uzavírat. A jako první ventil také ukazuje, kam energie proudí.
Energy Valve™ firmy Belimo umí měřit, regulovat, vyvažovat a uzavírat. A jako první ventil také ukazuje, kam energie proudí.

Švýcarský výrobce Belimo dále rozvíjí jedinečnou technologii regulačních kulových kohoutů a v inteligentním Energy Valve nabízí nové průlomové možnosti. Díky integraci moderní webové technologie jsou hodnoty spotřeby ve vodních okruzích měřeny a ukládány. Kdykoliv si je lze vyvolat za posledních 13 měsíců. Jsou tak podkladem pro energetický monitoring, pro kontrolu, analýzu a energetickou optimalizaci okruhů teplé a studené vody.

Jako světový výrobce a lídr v oblasti elektrických klapkových pohonů a motorizovaných ventilů v aplikacích topení, větrání a klimatizaci investuje firma Belimo do výzkumu a vývoje podstatně více než ostatní. Přitom v popředí jsou vždy požadavky na zlepšení řízení na aplikacích topení, větrání a klimatizace pomocí decentrální logiky, snížení spotřeby vody a energie, jakož i zlepšení transparentnosti procesů.

Jednoduchý návrh ventilů, optimalizovaná spotřeba

Příkladem pro tento vývoj je nový Energy Valve, který v sobě spojuje, jako již v roce 2010 uvedené, elektronické tlakově nezávislé regulační kulové kohouty EPIV (funkce „měření“, „regulace“, „vyvažování“ a „uzavírání“) a měření spotřeby energií a to vše v jedné armatuře. To nabízí celou řadu jedinečných předností: Podstatně klesají nároky na navrhování ventilů, neboť není třeba vypočítávat hodnotu kvs. Navíc je permanentně elektronicky měřen průtok a v případě změny tlaku je okamžitě automaticky regulován. Požadovaná žádaná hodnota zůstane vždy zachována, energetické ztráty z důvodů výkyvů tlaku jsou minimalizovány, a především hydraulické vyvážení, jinak spojené s velkými náklady, odpadá.

Mechanické součásti Energy Valve vycházejí z milionkráte osvědčené technologie regulačních kulových kohoutů firmy BELIMO, u kterých patentovaná regulační clona garantuje rovnoprocentní charakteristiku ventilu.

Přesně sedící těsnění sférického uzavíracího tělesa uzavírá ventil absolutně těsně i při velkém diferenčním tlaku. Na rozdíl od běžně dodávaných kovových sedel nevykazuje těsnění žádná opotřebení – ztráty případnou netěsností jsou tak po dobu řady let spolehlivě omezeny.

Energy Valve™ firmy Belimo: ventil, elektronický regulátor průtoku a energetický monitorig v jedné armatuře.
Energy Valve™ firmy Belimo: ventil, elektronický regulátor průtoku a energetický monitorig v jedné armatuře.
Aktuální hodnoty spotřeby jsou na integrovaném webovém serveru Energy Valve™ firmy Belimo ukládány v paměti po dobu 13 měsíců.
Aktuální hodnoty spotřeby jsou na integrovaném webovém serveru Energy Valve™ firmy Belimo ukládány v paměti po dobu 13 měsíců.

Inteligentní monitoring energie

Ale to není všechno. Jako pátá funkce měření jsou v Energy Valve – kromě čidla měření průtoku – dvě další čidla pro měření teploty v přívodním a zpětném potrubí. Tak je průběžně monitorována spotřeba energie pro topení, popř. chlazení a je ukládána do paměti v pohonu integrovaném webovém serveru.

Aktuální hodnoty spotřeby lze kdykoliv vyvolat – přímo na místě pomocí laptopu (RJ45 ethernet) nebo pomocí řídicího systému. Protože měřená data jsou ukládána po dobu 13 měsíců, lze provádět analýzu a dokumentovat i po delší dobu kam energie proudí a kde není využívána efektivně.

Energy Valve slouží pro kontinuální regulaci na straně vody v zařízení na úpravu vzduchu, vytápění a chlazení v uzavřených okruzích studené nebo teplé vody.

Změna podmínek v systému, po uvedení zařízení do provozu, bude díky údajům poskytnutých ventilem včas rozpoznána. Tak lze např. na základě změny charakteristiky zjistit redukce výkonu z důvodu znečištění tepelného výměníku a přijmout vhodná opatření.

Další funkce obsažené v Energy Valve, jako např. ∆T manager umožňují navíc tepelný výměník stále udržovat v energeticky optimálním provozu.

To podporuje energeticky optimalizovaný provoz a zajišťuje udržení hodnoty investice po celou dobu provozu.

Pomocí dat zjištěných  Energy Valve™  firmy Belimo lze zařízení kontrolovat, analyzovat a optimalizovat pro energeticky efektivní provoz.
Pomocí dat zjištěných Energy Valve™ firmy Belimo lze zařízení kontrolovat, analyzovat a optimalizovat pro energeticky efektivní provoz.

Použití pro již existující aplikace - Retrofit

Při výměně ventilů u starých zařízení se často zjistí, že data zařízení se časem ztratila, nebo na základě různých úprav nejsou již známa.

Energy Valve nabízí i zde zajímavé a jednoduché řešení. Pomocí integrovaného webového serveru lze chybějící data bezproblémově rekonstruovat. Lze tak přesně nastavit maximální průtok a v případě potřeby tento průtok optimalizovat.

Webový server  Energy Valve™ firmy Belimo může rekonstruovat starší data zařízení: Toto usnadňuje nastavení v retrofit projektech.
Webový server Energy Valve™ firmy Belimo může rekonstruovat starší data zařízení:
Toto usnadňuje nastavení v retrofit projektech.

Kombinace inovativní technologie ventilů a moderní IT vytváří něco, co doposud nebylo možné. Jednoduchá kontrola a optimalizace spotřeby energie v okruzích topení a chlazení pomocí inteligentních armatur.

Současný požadavek odpovědně nakládat s prostředky, jakož i požadavek na zajištění maximální hospodárnosti zařízení je optimálně splněn. Proto patří Energy Valve, a jeho průlomové technologii, budoucnost.

Energy Valve firmy Belimo je k dostání ve světlostech DN 15 až 150.

Další informace viz www.belimo.eu.


BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.

U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.