logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Odpadní voda a chlordioxid

Generátor oxidu chloričitého EuroClean OXCL slouží k bezpečné přípravě chlordioxidu (roztoku oxidu chloričitého – ClO2) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody
Generátor oxidu chloričitého EuroClean OXCL slouží k bezpečné přípravě chlordioxidu (roztoku oxidu chloričitého – ClO2) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody

Stále významné množství odpadní vody je odvrácenou stranou technologického pokroku. Jen každý z nás spotřebuje za den kolem 100 litrů pitné vody. K tomuto množství je třeba připočíst obrovské množství odpadní vody, kterou vyprodukuje zemědělská a průmyslová výroba.

Každoročně jsou tak do kanalizace odváděny miliony krychlových metrů vody, kterou je třeba vyčistit, aby neohrozila zdraví člověka nebo přírodu. Odpadní voda v procesu jejího čištění prochází sérií úprav a posledním krokem – pokud se jedná například o infekční odpadní vody – je její dezinfekce. Na řadu tak přichází výběr optimálního dezinfekčního činidla. Dezinfekčních látek a postupů se používá široká škála, vždy záleží na konkrétní situaci. Pokud je třeba dezinfikovat vodu tak, aby nebyly pozměněny její další charakteristiky, je nejlepší volbou oxid chloričitý – chlordioxid. Díky svým skvělým baktericidním i dalším vlastnostem je široce používaný při dezinfekci odpadních vod nejrůznějšího původu.

Chlordioxid ‒ něco málo z chemie

Chlordioxid, chemicky oxid chloričitý (ClO2) je za běžných podmínek nestabilním plynem. Při teplotách pod −59 °C vytváří oranžové krystalky. V kapalném stavu je červenohnědý. Plynná forma se velmi dobře rozpouští ve vodě a této vlastnosti je využíváno při dezinfekci. Kromě dezinfekce vody se chlordioxid používá při nejrůznějších průmyslových postupech ‒ v papírenství při bělení buničiny, v potravinářství barví mouku do běla nebo pomáhá jako konzervant. Je-li použitý k prodloužení trvanlivosti potravinářských výrobků, je označený jako alergen a skrývá se pod názvem E926. V potravinářství je jeho použití v Evropské unii zakázáno, ale povoleno je v Spojených státech amerických.

Dezinfekce jako součást čištění odpadních vod

Odpadní vody musí projít důkladným očistným procesem tak, aby voda byla naprosto zdravotně nezávadná. V minulosti tomu tak nebylo vždy. Voda z povrchových zdrojů ‒ z potoku nebo z řeky, kam byly odpadní vody vypouštěny – představovala riziko onemocnění, lidé proto raději vyhledávali podzemní vodu nebo vodu z pramenů. Čištění odpadní vody přišlo až později. S chlorováním povrchových zdrojů pro úpravu na vodu pitnou se začalo na počátku 19. století. Dlouho byl chlor oblíbený pro svůj mimořádný baktericidní účinek. V polovině 20. století se však zjistilo, že volný chlor ve vodě vytváří toxické produkty. Začalo se tedy s hledáním nové chlorové sloučeniny, která by byla účinná a zároveň zdravotně nezávadná. Chlordioxid byl poprvé byl použitý v roce 1944 v New Yorku (zdroj Wikipedie) a od poloviny 50. let 20. století se začal používat i v Evropě. V České republice se oxid chloričitý k dezinfekci vody používá od 90. let minulého století.

Odpadní vody musí projít důkladným očistným procesem tak, aby voda byla naprosto zdravotně nezávadná
Odpadní vody musí projít důkladným očistným procesem tak, aby voda byla naprosto zdravotně nezávadná

Výhody chlordioxidu

Oproti volnému chloru nebo roztoku chlornanu sodného má chlordioxid mnoho výhod. Nejvýznamnější je zdravotní aspekt ‒ reakcí s látkami obsaženými ve vodě nevznikají toxické trihalomethany nebo chlorfenoly. Tyto sloučeniny mají karcinogenní účinky. I chlordioxid může ve vodě vytvářet vedlejší produkty, konkrétně chloritany a chlorečnany, nicméně v nízkém množství, takže zpravidla nepřekročí limity dané vyhláškou. Navíc následná degradace těchto vedlejších produktů oxidace ClO2 v odpadní vodě je rychlá, proto nebudou mít takový toxický efekt.

Přečtěte si také Chlordioxid v dezinfekci vody: Proč je lepší než chlor? Přečíst článek

Chlordioxid je vysoce účinný již při malých koncentracích a zpravidla během několika minut se projeví jeho jedinečné baktericidní a virucidní vlastnosti. Poradí si i s řasami nebo se sporami plísní. Chlordioxid rovněž zlepšuje organoleptické vlastnosti vody ‒ pohlcuje nepříjemné chutě a pachy. Jeho dalším benefitem je, že snižuje množství železa nebo manganu, čímž přispívá k lepší kvalitě vody. Ochrání i rozvody vody, neboť nezpůsobuje korozi. Roztok chlordioxidu je mimořádně stabilní a účinný po mnoho dní. Působí také ve velkém rozsahu pH. Lze použít i pro úpravu vody v chladících věžích, které bývají rezervoárem nebezpečných mikroorganismů.

Díky dezinfekci chladící vody se předejde také zdravotnímu riziku nemocí způsobených patologickými organismy, mezi které patří zejména výskyt velice nebezpečné bakterie Legionella pneumophila v chladícím systému.
Díky dezinfekci chladící vody se předejde také zdravotnímu riziku nemocí způsobených patologickými organismy, mezi které patří zejména výskyt velice nebezpečné bakterie Legionella pneumophila v chladícím systému.

Jak se chlordioxid vypořádává s bakteriemi

Chlordioxid je silné oxidační činidlo, které má na mikroorganismy devastující vliv. Působí na jejich buněčné membrány, které rozruší tak, že nemohou probíhat metabolické procesy a mikroorganismy uhynou. Velkým benefitem chlordioxidu je skutečnost, že si žádná bakterie nedokáže vůči němu vybudovat rezistenci. Chlordioxid si poradí i s biofilmy ‒ mnohovrstevnými společenstvími bakterií a dalších mikroorganismů. Proniká dovnitř a rozrušuje je. Nezastupitelné místo má chlordioxid v odstraňování biofilmů bakterií rodu Legionella.

Generátory chlordioxidu jako součást moderních čistíren odpadních vod

Mnoho čistíren odpadních vod již zastaralou technologii dezinfekce chlorem opustilo a přešlo na moderní způsob, kdy se antimikrobiální přípravky dávkují řízeně, přesně podle potřeby a průtoku vody. K tomu slouží i generátory oxidu chloričitého. Zařízení vyrábí z plynné formy chlordioxidu účinný roztok. Výroba chlordioxidu probíhá v reaktoru. Vstupní chemikálií je chloritan sodný. Z něj elektrolýzou vzniká kyselina chloritá jako prekurzor chlordioxidu. Zařízení má uživatelsky příjemné rozhraní, které informuje obsluhu o množství chemikálií a průtoku vody. Bezpečný provoz zajistí filtr par. Vzhledem k tomu, že množství vyrobeného chlordioxidu je závislé na průtoku vody, nehrozí nadměrné nebo nedostatečné nadávkování. Generátor díky zabudovanému GSM modulu lze ovládat i prostřednictvím vzdáleného počítače.


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.