logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Balíčky služeb Daikin: Péče a Preventivní péče pro údržbu klimatizačních jednotek

Profesionální péče je zárukou dlouhé životnosti a efektivity provozu

Pokrok v konstrukci klimatizačních jednotek dosáhl stavu, kdy provozovatel prakticky již nemusí nic dělat. Na začátku si nastaví své preference a o vše ostatní se stará elektronika. Tento stav svádí řadu provozovatelů k pocitu, že toto „nicnedělání“ je normální stav.

Bohužel, není tomu tak. I nejlepší zařízení na trhu vyžadují občasnou kontrolu svého technického stavu, případně úpravu nastavení, aby se předešlo neefektivnímu provozu, provozu s nevhodnými parametry, nehygienickému provozu, případně i poruchám. Servisní týmy společnosti Daikin a týmy z jeho partnerské servisní sítě zdokonalují nabídku chytrých služeb a řešení. Údržba od profesionálů pak vytváří provozní jistotu a klid v duši odpovědného provozovatele.

Proč je údržba nutná a výhody profesionální služby:

 1. Pokud jednotka nepracuje delší časová období v optimálních podmínkách, může to vyvolat nebezpečné pracovní stavy až havárie.
 2. Provoz jednotek musí splňovat všechny legislativní požadavky a záruku dává jen práce komplexně vyškolených profesionálů. Zejména se to týká nařízení o fluorovaných plynech, pokud obsah chladiva překračuje nastavené limity.
 3. Klimatizační jednotkou prochází vzduch určený k dýchání. Zajištění jeho hygieny je spojeno s profesionální údržbou, výměnou filtrů, čištěním. Neudržované klimatizační jednotky vytváří úrodnou půdu pro šíření prachu, plísní a bakterií a zvyšují riziko onemocnění. Kvůli nedostatečné kvalitě vnitřního vzduchu dochází ke snížení produktivity zaměstnanců o 6 % až 9 %.
 4. Pravidelná prevence je vždy levnější než náhlé jednorázové servisní zásahy, když „něco hoří“. Snadno ji lze naplánovat jak z hlediska termínů, tak nákladů. Specialisté Daikin se pak mohou dostavit optimálně připravení a vybavení ke konkrétním pracím a ty proběhnou rychle bez zvýšení režijních nákladů. Životnost chladicích jednotek lze pravidelnou a řádnou údržbou dle zkušenosti prodloužit až a 50 %.
 5. Jasná a transparentní cena je pro každého provozovatele zásadní výhodou. Není překvapen a do budoucna ví, co jej čeká. V delším časovém úseku toto snižuje celkové náklady vlastnictví (TCO) a s tím spojené provozní náklady.
 6. Provozní odstávky lze při profesionální údržbě přesně plánovat a najít pro ně nejvhodnější dny, kdy nejméně ovlivní provoz budovy.
 7. Velký význam má i udržování jednotky v aktualizovaném stavu firmware, a nutnost aktualizací prověří profesionál. Snižují se obavy, že dojde k poruše systému v době, kdy je funkce systému nezbytná.

 8. Systematicky prováděná údržba zajišťuje provoz v optimálních podmínkách vzhledem k potřebě a tím se udržují provozní náklady na elektřinu na nejnižší možné úrovni. Nehrozí nežádoucí snížení výkonu. Při pravidelné údržbě se provádí například kontrola množství chladiva, výměna oleje a kapaliny, výměna opotřebovaných součástí a další malé opravy. V případě přechodu k pravidelné prediktivní údržbě lze prevencí neúčinného zacházení s energií a vynuceným přerušením provozu dosáhnout úspor 12 % až 18 % ve srovnání s provozem bez údržby.
 9. Pokud přes všechnu péči dojde k poruše systému, služby Daikin péče obsahují přístup a telefonní číslo servisní horké linky pro tísňové volání, které je dle rozsahu smluvených služeb pro servisní partnery dostupné i mimo obvyklou pracovní dobu.
 10. Použití certifikovaných náhradních dílů je předpokladem záruky a minimalizuje riziko selhání a vzniku poruchových stavů. Profesionální technici mají k dispozici všechny originální nástroje, odlitky a součásti vybavení, které zaručují, že oprava bude provedena podle doporučení výrobce.
 11. Pro péči o vaše jednotky společnost Daikin používá pokročilé servisní nástroje, které nejsou volně dostupné na trhu. Bez jejich použití klesá odpovědnost výrobce a nelze využít pokročilá řešení problémů, včetně jinak běžné tovární podpory.
 12. Profesionální přístup k údržbě umožňuje atraktivní řešení modernizace stávajících jednotek. U řady ze starších modelů lze provádět modernizace, renovace nebo i výměnu. Pro provozovatele je s tím spojeno získání provozní záruky na mnoho dalších let, pokud je renovace provedena na základě smlouvy o poskytování služeb. Používají se certifikovaná řešení renovace Daikin, které provádí k tomu oprávnění, certifikovaní partneři.

Závěr

I pro ty nejlepší výrobky na trhu je potřebná údržba, která zajistí jejich optimální funkci po celou dobu životnosti. Spolehlivou záruku za provoz a jeho hospodárnost na vysoké odborné úrovni vytváří profesionální služby certifikovaných partnerů Daikin, kteří nabízejí programy péče na míru potřebám vašich zařízení.


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.