logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Vzduchem nebo vodou chlazený systém VRV?

Systémy VRV založené na bázi tepelného čerpadla pracující s variabilním (proměnlivým) průtokem chladiva mohou vytápět, ale i odebírat přebytečné teplo z místností, a to buď prostřednictví přivádění chladného vzduchu nebo chladicí vody. Volba systému závisí na technických preferencích a vlastnostech stavby.

Chlazení vzduchem


Výhodou chlazení vzduchem je:

  • Rychlá a snadná instalace, žádné další součásti
  • Nízké náklady na údržbu
  • Rozsah teplot za provozu -25 °C až 52 °C
  • Může být instalován venku i uvnitř
  • Výkon jednoho systému až 54 HP (40,3 kW)
Obr. Součásti systému VRV při chlazení vzduchem
Obr. Součásti systému VRV při chlazení vzduchem

Chlazení vodou

Základní vlastnosti systémů VRV chladících vodou:

Obr. Mezi součásti systémů VRV využívajících chlazení vodou je i geotermální smyčka, která získává nebo naopak odvádí teplo do zemního masivu
Obr. Mezi součásti systémů VRV využívajících chlazení vodou je i geotermální smyčka, která získává nebo naopak odvádí teplo do zemního masivu
  • Vhodné pro výškové a velké budovy z důvodu téměř neomezených možností rozvodů potrubí které vede chladicí vodu
  • Není ovlivněno venkovní teplotou a počasím
  • Snížené emise CO2 díky využití geotermální energie jako obnovitelného zdroje
  • Umožní zpětně získávat teplo z celé budovy a akumulovat ji ve vodním okruhu k pozdějšímu využití
  • Nižší množství chladiva díky menší vzdálenosti mezi venkovní a vnitřní jednotkou

Chlazení vzduchem je jednoduší, ale chlazení vodou má výhodu možnosti zapojení geotermální energie a bezproblémové instalace i ve výškových budovách. Konzultace se specialisty společnosti Daikin pomůže udělat správné rozhodnutí.


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.