logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kamerové systémy v bytovém domě

Na webových stránkách Úřadu lze od tohoto roku postřehnout jisté změny v případě posuzování provozování kamerových systémů. V nové rubrice Rozhodnutí najdeme mimo jiné i stanovisko k provozování kamerového systému v bytovém domě.

Reklama

Stanovisko pro kamerové systémy v bytových domech

Na webových stránkách Úřadu lze od tohoto roku postřehnout jisté změny v případě posuzování provozování kamerových systémů. Prvním takovým krokem bylo vydání nového stanoviska č. 1/2016 s názvem Umístění kamerových systémů v bytových domech, které se zabývá podmínkami provozování kamerových systémů v těchto objektech.
Úřad se prostřednictvím tohoto stanoviska nyní mnohem jasněji vyslovil k možnosti instalace a provozování KS pro účely ochrany majetku vlastníků nemovitostí a prevence kriminality. Tyto možnosti byly dříve, hodně omezovány postojem Úřadu, který si pro některé vnitřní a vnější prostory bytových domů vymezil očekávání souhlasu všech osob, které v domě bydlí. I když toto očekávání bylo z pohledu vlastníků nemovitostí nereálné a tak se řada kamerových systémů, které mohly být provozovány za zcela legitimních podmínek, ocitla z pohledu Úřadu mimo zákon. Tento postoj byl často kritizován a tak je současná změna přístupu Úřadu hodnocena kladně.

Současně je však třeba uvést, že změna postoje Úřadu v případě tzv. registračního procesu podle § 16 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. neznamená změnu i v případě procesu kontrolního. Liberálnější postoj k možnosti instalovat a provozovat kamerový systém v bytovém domě za situace, kdy se výbor společenství nebo představenstvo družstva se svými členy nedohodne na podmínkách jeho provozu, nebo se někdo z osob v domě bydlících na Úřad obrátí s podnětem, aby byl provoz kamerového systému přezkoumáván z hlediska zákonnosti jeho provozu, bude znamenat, že v rámci kontrolního procesu bude konstatováno porušení některých ustanovení výše citovaného zákona.

Proto je třeba, aby se každý, kdo hodlá provozovat jakýkoli kamerový systém, nejprve seznámil se základními pravidly pro jeho provozování, které vycházejí z § 5, 11 a 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrým pomocníkem je v tomto směru Úřadem vydaná a veřejně publikovaná Příručka s názvem: Provozování kamerových systémů, kterou Úřad v roce 2012 vydal jako metodiku pro splnění základních povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů.

Kamerový systém v bytovém domě i přes nesouhlas 1 z obyvatel

Na webových stránkách Úřadu lze nyní také najít novou rubriku – Rozhodnutí o rozkladu, jejímž prostřednictvím Úřad hodlá informovat veřejnost o aktuálních rozhodnutích (předsedkyně) Úřadu. Nově publikované rozhodnutí – SVJ a kamery (v anonymizované formě) obsahuje výsledek posuzování žádosti o povolení provozu kamerového systému v bytovém domě. I když z hlediska procesního vypadá rozhodnutí na první dojem poměrně složitě; je to dáno tím, že povolovací proces v případě souladu Úřadu s provozem kamerového systému končí zastavením řízení, k čemuž také v tomto případě došlo již v první instanci.

Novum tohoto procesu bylo to, že se jedna z osob v domě bydlící obrátila (jako vedlejší účastník) na Úřad s návrhem na přezkum tohoto povolení s tím, že provoz KS zasahuje do jejího soukromí tak zásadně, že navrhuje jeho provoz nepovolit. Úřad prvoinstanční rozhodnutí přezkoumal a dospěl ke stejnému závěru i v druhé instanci, tedy povolil provozování kamerového systému v předmětném domě.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.