logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

Vláda schválila metodiku jako součást materiálu obsahujícího souhrn dalších přijatých opatření, jejichž cílem je zklidnění situace v problémových lokalitách Královéhradeckého a Plzeňského kraje. Mimo jiné řeší průmyslové zóny z pohledu územního plánování.

Reklama

Kritickou situaci v oblasti průmyslových zón se rozhodl ministr vnitra řešit vytvořením meziresortní pracovní skupiny počátkem tohoto roku. Cílem skupiny bylo najít řešení problémů, se kterými se obce potýkají v souvislosti s vyšší koncentrací zaměstnaných cizinců. Jedním z výstupů byla také metodika pro obce.
„Jsem rád, že se nám podařilo splnit, co jsme slíbili, tedy vytvořit metodiku, která pomůže obcím řešit jejich problémy s rozvojem průmyslových zón,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Metodika bude sloužit jako návod městům a obcím, které sousedí či v budoucnu budou sousedit s areály průmyslových zón.

Metodika popisuje možnosti samospráv, jak problematickému stavu na území obce předejít nebo jak tento stav napravit.

Metodika řeší čtyři oblasti:

  • ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti,
  • poskytování ubytování pro pracovníky průmyslových zón,
  • poskytování zdravotní péče
  • průmyslové zóny z pohledu územního plánování
Obsahuje tak například základní informace o konkrétních preventivních programech Ministerstva vnitra, popisuje možnosti obce zřídit obecní policii a její pravomoci v oblasti silničního provozu a ochrany veřejného pořádku. Dále také popisuje právní rámec kontroly zahraničních pracovníků a ubytoven.

Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.