logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost - diskuse v Mladé Boleslavi

V dubnu proběhla v Mladé Boleslavi první odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR.

Reklama

Organizace akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením Středočeského kraje. Debaty se zúčastnilo nad 150 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnovala jak zástupce PSP ČR, představitele státní správy, samosprávy, IZS, bezpečnostních a obranných organizací, tak i průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.

Mezi hlavní témata dvouhodinové diskuze, vedené moderátorem Vadimem Petrovem, patřila např. informovanost obyvatelstva o krizových situacích, terorismus a měkké cíle, branné spolky a úloha průmyslu, vědy a vzdělávání jako podpora bezpečnosti regionu.

V hlavním panelu zasedli:
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraj
 • Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení IZS a obrany, KÚ Středočeského kraje
 • Ing. Bohuslav Chalupa, místopředseda Výboru pro obranu, PSP ČR
 • Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel NIPOAB, z.ú.
 • Martin Lank, člen Výboru pro bezpečnost, PSP ČR
 • David Kádner, předseda Výboru pro obranu, PSP ČR
 • JUDr. Alena Netolická, náměstkyně pro řízení sekce právní, MO
 • genpor Ing. František Malenínský, zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu, MO
 • plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, náměstek policejního prezidenta pro SKPV
 • plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie, Policejní prezidium ČR
 • Ing. Radek Hauerland, viceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka, a.s. (generální partner projektu)
 • JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel, Mark2 Corporation Czech, a.s. (technický partner projektu)
 • Radek Zachoval, vedoucí technického odděleni, Security & Comfort, Siemens s.r.o. (zlatý partner regionu).

Funkce integrovaného záchranného systému a příklad využití při bleskových povodních

Hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová mimo jiné zmínila zkušenost z období svého působení v úřadu starostky malé obce na Benešovsku o nedostatečné informovanosti blížící se hrozby bleskové povodně. Proto zdůraznila nutnost včasné informovanosti o blížících se hrozbách ze strany kompetentních organizací. Rovněž vyzdvihla potřebu efektivnější komunikace v rámci celého IZS.

„Pokud by bylo možné do složek IZS zahrnout i další subjekty a integrovat ze soukromého segmentu například bezpečnostní agentury, funkčnost celého systému by se rozhodně zlepšila.“, konstatoval JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel M2C. „Již nyní vytváříme na řadě míst bezpečnostní mikroregiony spojující obchodní centra, školy, průmyslové i další objekty, ve kterých se nám, ať už uvnitř či vně, daří zlepšovat celkový pocit bezpečí.“ dodal.

Řešení ochrany před povodněmi – veřejná diskuse

Veřejnou debatu o hospodaření s dešťovýmu vodami a ochranou před povodněmi natáčela v dubnu 2017 redakce TZB-info v Praze Ďáblicích:

Jak bezpečněji bydlet

22.9.2017 FOR ARCH Praha

Pořadatelé: ESTAV.cz, TZB-info a ABF a.s.
PVA Letňany, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany, sál č. 1 ve vstupní hale
Vstup zdarma

Vyvrcholením letošního „stavebního“ roku bude jako obvykle mezinárodní veletrh FOR ARCH. V průběhu jeho již 28. ročníku bude TZB-info odborným garantem několika akcí v doprovodném programu.
 • ve čtvrtek dne 21. září 2017 druhý ročník konference „Požární bezpečnost staveb“
 • v pátek dne 22. září 2017 Jak bezpečněji bydlet.
  Jak bezpečněji bydlet navazuje na loňskou úspěšnou konferenci Jak koupit bydlení i na stejnojmenné téma, které je na ESTAV trvale přístupné a obsahuje řadu článků, komentářů a součástí je i elektronická verze praktické příručky Jak koupit bydlení pro zájemce o koupi bytu a domu. Na veletrhu FOR ARCH bude k dispozici i 3. aktualizované vydání v tištěné podobě.
  Ve stejném duchu praktických rad připravujeme letošní téma Jak bezpečněji bydlet, které se týká skutečně každého. Jednotlivé přednášky budou o celkové bezpečnosti domu nebo bytu, výběru kamer, zámků, mříží atd. a o souvislostech a důsledcích volby a o součinnosti jednotlivých prvků. Vše s cílem správně se postavit k prevenci kriminality. Jde nám o to upozornit na význam jednotlivých prvků a úskalí nákupu, montáže a provozu.
  Záštitu nad konferencí převzala Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Policie České republiky.
  Obsah jednotlivých příspěvků skloubí téma technická bezpečnost (poplachové, přístupové a kamerové systémy) s problematikou vnímání bezpečnosti (občan a odborník, prevence kriminality, odbornost, uvádění bezpečnostního výrobku na trh).

Bezpečná škola

V rámci diskusí o bezpečnosti je často zmiňována bezpečnost dětí, jelikož je to téma velmi citlivé. K tématu jsme natáčeli reportáž:
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.