logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

TÜV SÜD Czech s.r.o.

www.tuvsud.com
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.
13.10.2021
TÜV SÜD Czech s.r.o.

S nedestruktivním zkoušením se většinou lze setkat při výrobě nových komponent, výrobků a konstrukcí, ale neméně důležité je také nedestruktivní zkoušení kovových materiálů a svarových spojů při údržbě a revizích ocelových konstrukcí. Společnost TÜV SÜD Czech tyto revize nabízí jako součást komplexní služby.

25.8.2015
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Chcete si rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby? Doporučujeme 10denní odborný kurz, jehož pořadatelem je TÜV SÜD Czech s.r.o. - společnost, zabývající se testováním a certifikací, dle národních a mezinárodních norem, jako jsou např. Energy Star nebo směrnice ErP.

28.1.2013
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Seminář Vám poskytne přehled o legislativních povinnostech v oblasti životního prostředí. Seznámíte se s dopady nové legislativy v oblasti ochrany ovzduší na provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší.

17.8.2012
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Srdečně Vás zveme na odborný kongres „Obnovitelné zdroje energie“,konaný v rámci projektu „Efektivní energetický region Jižní Čechy, Dolní Bavorsko" Účast je zdarma, včetně občerstvení.

8.6.2012
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Na Mnichovském veletrhu Intersolar od 13. do 15. 6. 2012, bude TÜV SÜD informovat o certifikaci a testování fotovoltaických systémů, modulů a komponent a certifikátu Building Integrated Photovoltaics.

22.2.2012
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Problematika ekologické újmy je řešena zákonem č. 167/2008 Sb.,o předcházení ekologické újmě,o její nápravě a o změně některých zákonů. Povinností provozovatelů je znát veškerá rizika ekologické újmy.

31.10.2011
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Úspora energie, a tedy i finančních prostředků, není závislá pouze na počátečních investičních nákladech. Její souvislost s důslednou optimalizací provozu energetického hospodářství či výrobních procesů je někdy daleko vyšší.

12.10.2011
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Certifikát FSC se stal jednou z podmínek úspěchu na náročných zahraničních trzích a stále více se uplatňuje i na tuzemském trhu. V ČR již certifikát FSC CoC získalo 100 podniků, ve světě pak 21 000 firem.

14.10.2009
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci "Úspory energií v praxi", která se bude konat 24. - 25. listopadu 2009 v Praze v hotelu Barcelo.

19.8.2009
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Zveme Vás na seminář Bezpečnost strojních zařízení - jejich uvádění na trh podle nové směrnice 42/2006/ES a bezpečný provoz. Seminář se bude konat v rámci MSV 15.9. v Brně a účast na něm je bezplatná.

29.5.2009
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Zveme Vás na konferenci Funkční bezpečnost věnovanou problematice funkční bezpečnosti dle IEC 61508, která se bude konat 22. a 23. června v Praze.

15.4.2009
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Seminář STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 28.4.2009 - TÜV SÜD Czech vás zve na seminář věnovaný problematice bezpečnosti strojních zařízení, posuzování shody a uvádění na trh v návaznosti na novou strojní směrnici.

15.4.2009
TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD Czech Vás zve na seminář věnovaný problematice vývozních certifikací a technických požadavků při vývozu do Ruska, Srbska, Číny, Japonska a Korey.

19.9.2007
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Výtah je dnes už složité technické zařízení, jehož nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou vzhledem k obecnému užívání velmi vysoké. Každý výtah proto musí být prověřován řadou speciálních postupů a musí odpovídat mnoha zákonným požadavkům.

12.9.2007
TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD Czech působí jako autorizovaná a notifikovaná osoba - AO 211 a NB 1017 i pro oblast posuzování shody strojních zařízení. Zde dochází v předpisové základně Evropské unie k některým změnám. O nich stručně v následujících řádcích.

4.9.2007
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Oddělení vývoje a rozvoje nových komodit. To je název střediska zřízeného při ředitelství firmy v Praze v roce 2006. Toto oddělení má za úkol, tak jak je i v názvu, sledovat trendy, vyhodnocovat možnosti a předkládat návrhy vedení společnosti, jak a kde by bylo možno rozvíjet škálu nabídky služeb.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.