logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Systémy vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie

Srdečně Vás zveme na odborný seminář v rámci projektu „Efektivní energetický region Jižní Čechy – Dolní Bavorsko“, s názvem „Systémy vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie“

Odborný seminář Systémy vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie

Termín konání: 6. – 7. 3. 2012
Místo konání:Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, České Budějovice
Časový harmonogram školení: 09:00 – 15:00
Cena školení: účast na školení je zdarma, včetně občerstvení

Lektorský tým:

 • Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. - odborný asistent na ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace technická zařízení, energetický auditor, specialista na energetickou náročnost budov, větrací a klimatizační zařízení, obnovitelné zdroje energie.
 • Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - docent na Fakultě strojní, Ústav techniky prostředí, ČVUT v Praze, spoluautor programu pro zjednodušené energetické hodnocení solárních soustav v souladu s TNI 73 0302.
 • Ing. Robert Krainer - původně doktorant na Fakultě strojní, Ústav techniky prostředí, ČVUT v Praze. Nyní zaměstnanec firmy NUKLEON, spoluautor programu pro energetické hodnocení TČ intervalovou metodou.

OBSAH SEMINÁŘE v úterý 6. 3. 2012 (09:00 – 15:00) :
 • Základní parametry nízkoenergetické a pasivní výstavby
 • Metodika výpočtu tepelných ztrát
 • Výpočet roční energetické náročnosti dle platných postupů
 • Zdroje pro vytápění a přípravu TV, návrh a ekonomika provozu
 • Typická schémata zapojení
 • Praktické příklady instalací, diskuze
OBSAH SEMINÁŘE ve středu 7. 3. 2012 (09:00 – 15:00)
 • Metodika výpočtu roční energetické bilance solární soustavy, ekonomika provozu solární soustavy
 • Metodika výpočtu roční energetické bilance tepelného čerpadla, ekonomika provozu TČ
 • Diskuze, závěr

Kontakt pro informace a přihlášky:
Jitka Jandusová
Email:jitka.jandusova@tuv-sud.cz
Tel: 239 046 820
Mobil: 724 534 055


Přihlásit se můžete také online v kalendáři akcí na www.jhk.cz nebo www.energetickyregion.cz.

Více informací


TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.