logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Hodnocení rizik ekologické újmy

Problematika ekologické újmy je řešena zákonem č. 167/2008 Sb.,o předcházení ekologické újmě,o její nápravě a o změně některých zákonů. Povinností provozovatelů je znát veškerá rizika ekologické újmy.

SEMINÁŘ

Hodnocení rizik ekologické újmy
  • Zákon o ekologické újmě, NV o hodnocení rizik ekologické újmy
  • Povinnosti pro provozovatele vybraných činností
  • Způsob hodnocení rizik ekologické újmy
  • Finanční zajištění dle zákona o ekologické újmě
  • Dozor nad plněním povinností

Proč se zúčastnit:
Problematika ekologické újmy je řešena zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, o její nápravě a o změně některých zákonů. Povinností provozovatelů je znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku provozování jejich činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy dle NV č. 295/2011 Sb. Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně také finanční zajištění nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Na semináři Vás seznámíme s právním výkladem a praktickými otázkami souvisejícími se zpracováním hodnocení rizik ekologické újmy.

Komu je seminář určen:
Tento seminář je určen pro podnikové ekology, pracovníky odpovědné za sledování aktuální legislativy a její provádění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Termíny a místa konání:
8. března 2012, Rezidence Emmy, K Zelené louce 2a, Praha 4

Cena: 2190,- Kč (bez DPH)/ osoba

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Informace a přihlášky: Ivana Kroupová, ivana.kroupova@tuv-sud.cz, Telefon: 239 046 817, Mobil: 724 743 419

Program:
08:30 - 09:00Prezence
09:00 - 10:00Zákon o ekologické újměJUDr. Ondřej Vícha, Ph.D., Ministerstvo Životního prostředí
10:00 -10:45Způsob hodnocení rizik ekologické újmyMgr. Pavlína Hlavinková, Ph.D., TÜV SÜD Czech
10:45 - 11:15 Přestávka na kávu
11:15 - 12:15Újmy na druzích a stanovištíchMgr. Eliška Horodyská, Agentura ochrany přírody a krajiny
12:15 - 13:15 Oběd
13:15 - 14:00Dozor nad plněním povinností ze zákona o ekologické újmě Ing. Pavel Mladonický, Česká inspekce životního prostředí
14:00 - 14:45Odborná pomoc při řešení požadavků zákona o ekologické újmě Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech
14:45 - 15:30Možnosti pojištění ekologické újmyIng. Vojtěch Fridman, Allianz pojišťovna a.s.
15:30 - 16:00 Diskuse

Odborný garant:
Ing. Soňa Hykyšová
manažerka pro životní prostředí
TÜV SÜD Czech
Email: sona.hykysova@tuv-sud.cz
Tel: 602 389 354

Uvítáme, pokud nám zašlete Vaše případné dotazy v předstihu, abychom mohli seminář co nejvíce přizpůsobit Vašim potřebám.

Více informací

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!
TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.