logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Seminář při veletrhu Woodtec, Brno 2011

Certifikát FSC se stal jednou z podmínek úspěchu na náročných zahraničních trzích a stále více se uplatňuje i na tuzemském trhu. V ČR již certifikát FSC CoC získalo 100 podniků, ve světě pak 21 000 firem.

Certifikace FSC CoC pro konkurenceschopnost českého dřeva

  • Certifikace FSC ve světě a v ČR
  • Poptávka po FSC certifikovaných výrobcích a specifika situace v ČR
  • Přínosy certifikace zpracovatelského řetězce dřeva pro Váš podnik
  • Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva a FSC kontrolované dřevo
  • Praktické zkušenosti z auditů FSC
Proč se zúčastnit:

Ročně dochází k nárůstu o 30-40%. Držitel certifikátu s logem FSC dokladuje konečnému spotřebiteli produktů vyrobených ze dřeva, papíru či jiných lesních produktů, že materiál pro jejich výrobu byl pořízen v lesích obhospodařovaných k přírodě odpovědným způsobem, s ohledem na sociální podmínky pracovníků, místní obyvatelstvo a legalitu těženého dřeva. Na semináři Vás seznámíme s tímto rychle se rozšiřujícím certifikačním schématem, novinkami v normách FSC a implementací standardu FSC CoC do stávajících systémů ve Vaší společnosti.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen všem subjektům zapojených do zpracovatelského řetězce lesních produktů, tj. pro zpracovatele výrobků ze dřeva a papíru, tiskárny a obchodníky s FSC certifikovaným zbožím, jakož i dalším zástupcům subjektů aktivních v dřevozpracujícím průmyslu a lesním hospodaření.

Termín konání: 20. říjen 2011
Místo konání semináře: Pavilon P, Sál P3, Areál BVV Výstaviště 1, 647 00 Brno
Cena semináře: účast na semináři je zdarma
Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Informace a přihlášky:
Ivana Kroupová, ivana.kroupova@tuv-sud.cz,
Telefon: 239 046 817, Mobil: 724 743 419

Program:

9:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:15 Úvodní slovo
Mgr. Viktor Šaroch Ph.D., TÜV SÜD Czech
10:15 – 10:45 Organizace Forest Stewardship Council (FSC) a certifikační systém FSC
Ing. Tomáš Duda, FSC ČR
10:45 – 11:30 Poptávka po FSC certifikovaných výrobcích a situace v ČR a okolních zemích
Anders Hildeman, IKEA Supply Chain Forestry Manager, Pawel Domagalski, IKEA Trading Area Central Europe Forestry Specialist Eva Mala Beluska, Social & Environment Manager IKEA Trading Area Central Europe
11:30 – 12:00 Přestávka na kávu a občerstvení
12:00 – 12:45 Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva FSC CoC a přínosy pro Váš podnik
Mgr. Michal Rezek, TÜV SÜD Czech
12:45 – 13:15 FSC kontrolované dřevo jako možné dočasné řešení pro české zpracovatele
Ing. Tomáš Duda, FSC ČR
13:15 – 13:45 Certifikační proces, praktické zkušenosti z certifikace FSC CoC u akreditované společnosti TÜV SÜD Czech
Ing. Ondřej Tarabus, TÜV SÜD Czech
13:45 – 15:00 Diskuse

Těšíme se na setkání.

Odborný garant:
Ing. Tomáš Duda
ředitel FSC ČR
Email: tomas.duda@czechfsc.cz
Tel: 737 406 093

Mgr. Michal Rezek,
manažer oddělení lesy a dřevo
Email: michal.rezek@tuv-sud.cz
Tel: 602 439 900


TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.