logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Seminář ČSN EN 16001 - Systém managementu hospodaření s energií

Úspora energie, a tedy i finančních prostředků, není závislá pouze na počátečních investičních nákladech. Její souvislost s důslednou optimalizací provozu energetického hospodářství či výrobních procesů je někdy daleko vyšší.

Cílem evropské normy ČSN EN 16001 je pomoci organizacím se snižováním energetické náročnosti prostřednictvím vytváření nezbytných systémových a procesních předpokladů.

Na semináři Vás seznámíme s tímto rychle se rozšiřujícím standardem a jeho implementací. Poskytneme Vám porovnání s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen všem výrobním a energetickým společnostem, poskytovatelům služeb správy nemovitostí, provozovatelům nemocnic, školských zařízení či hotelů a jejich zainteresovaným stranám.

Termín konání: 22. listopadu 2011

Místo konání semináře: Villa Voyta – Hotel & Restaurant, K Novému dvoru 124/54, Praha 4 - Lhotka

Cena: 1580,- Kč (bez DPH)/ osoba.
V případě více zúčastněných z jedné společnosti je cena pro druhého a dalšího účastníka 780,- Kč (bez DPH).

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Informace a přihlášky:
Ivana Kroupová, ivana.kroupova@tuv-sud.cz,
Telefon: +420 239 046 817, Mobil: +420 724 743 419
Přihlásit se můžete také online na www.tuv-sud.cz

Program:

09:00 – 09:30Prezence
09:30 – 10:30EN 16001 v kontextu požadovaných norem pro systémy managementu Mgr. Viktor Šaroch Ph.D., TÜV SÜD Czech s.r.o.
10:30 – 11:30Systém managementu hospodaření s energií z pohledu energetického auditora Ing. Pavel Zinburg, TÜV SÜD Czech s.r.o.
11:30 – 12:00Přestávka na kávu
12:00 – 13:00Specifické příklady z praxe energetiky Ing. František Koukal, IP Izolace Polná s.r.o.
13:00 – 14:00Oběd
14:00 – 15:00Příklady konkrétních úsporných opatření Ing. Vladimír Skalník, IP Izolace Polná s.r.o.
15:00 – 15:30Diskuse

Odborný garant:
Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.
Ředitel divize Management Services
Email: viktor.saroch@tuv-sud.cz
Tel: +420 602 664 895


TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.