logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

DEKPROJEKT s.r.o.

atelier-dek.cz
logo DEKPROJEKT s.r.o.
8.10.2020
DEKPROJEKT s.r.o.

Program ENERGETIKA verze 6.0.0. společnosti DEKSOFT již umožňuje provádět výpočty dle nové vyhlášky 264/2020 Sb.. V návaznosti na ní jsou naplánovaná školení a semináře formou webináře.

27.3.2020
DEKPROJEKT s.r.o.

Stavební knihovna DEK obsahuje komplexní databázi stavebních materiálů, výrobků, skladeb a systémů. Jedná se o takové novodobé Rochlovy tabulky.

14.1.2019
DEKPROJEKT s.r.o.

Zajímá vás efektivní a moderní projektování staveb? Již za pár dní začínají odborné semináře technických expertů Atelieru DEK zaměřené na trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení. První seminář proběhne v úterý 22. ledna v Ostravě. Následovat bude 11 měst z celé České republiky.

3.1.2019
DEKPROJEKT s.r.o.

Zajímá vás efektivní a moderní projektování staveb? Techničtí experti Atelieru DEK připravili odborné semináře zaměřené na trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení. Probíhat budou od 22. ledna do 8. února ve dvanácti městech České republiky.

20.12.2018
DEKPROJEKT s.r.o.

Zajímá vás efektivní a moderní projektování staveb? Techničtí experti Atelieru DEK připravili odborné semináře zaměřené na trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení. Probíhat budou od 22. ledna do 8. února 2019 ve dvanácti městech České republiky.

17.3.2015
DEKTRADE a.s., Ing. Vladimír Panák

Společnost DEKTRADE a.s. je největší prodejce stavebních materiálů v ČR, provozujeme síť stavebnin DEK. V roce 2014 jsme spustili internetový obchod www.dek.cz. Jeho součástí jsou i stavební kalkulátory DEKSMART, kde si můžete vybrat více než 100 konstrukcí a systémů.

13.1.2015
Asociace Inspektorů Nemovitostí

Asociace Inspektorů Nemovitostí (AIN) si Vás dovoluje pozvat na seminář Diagnostika staveb 1 zaměřený na problematiku vzduchotěsnosti staveb a akustických parametrů konstrukcí.

11.1.2015
redakce

Konference se koná 14. 1. 2015 od 9 hodin v Paláci Charitas v Praze. Pořádá ji Asociace akustiky. Obsah konference je určen zejména odborné stavební veřejnosti pro získání užitečných informací ve vztahu ke stavební akustice a klidnému bydlení.

9.12.2014
DEKPROJEKT s.r.o.

Chcete vyzkoušet aplikace DEKSOFT? Nechcete kupovat "zajíce v pytli"? Řekněte si o licence programů na 14 dní zdarma. Vyzkoušejte plné verze aplikací bez jakýchkoli omezení. 4 kroky pro získání najdete stavebni-fyzika.cz.

21.10.2014
DEKPROJEKT s.r.o.

Na Seminářích DEKSOFT Vás proškolíme na všechny naše programy. Účastníci získávají 50% slevu na náš software. Všech 6 našich výpočtových programů získáte za bezkonkurenčních 2250 Kč, DEKPARTNEŘI dokonce jen za 1500 Kč.

14.10.2014
DEKPROJEKT s.r.o.

V roce 2013 jsme spustili webový portál DEKSOFT a na něm naše první dvě webové aplikace, aplikaci ENERGETIKA pro posuzování energetické náročnosti budov a tvorbu PENB a aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D pro komplexní tepelnětechnické posuzování skladeb. V roce 2014 jsme DEKSOFT výrazně rozšířili. Využijte i náš zakázkový systém pro efektivní tvorbu nabídek a elektronické objednávky.

24.8.2014
DEKPROJEKT s.r.o.

Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti a tím snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad. Vyhněte se budoucím nepříjemnostem při reklamacích.

17.6.2014
DEKPROJEKT s.r.o.

Vydali jsme druhý díl publikace, která se zaměřuje na problematiku vad a poruch staveb a je určená pro laickou veřejnost. V tomto díle jsou uvedeny vady a poruchy z oborů, které nebyly v prvním díle.

9.6.2014
DEKPROJEKT s.r.o.

Právě jsme spustili nový web DEKSOFT - www.stavebni-fyzika.cz. Zavedli jsme nové funkcionality webu, pro které byl předchozí web již nevyhovující. Ceny služeb i aplikací se ale neměnily.

11.12.2013
DEKPROJEKT s.r.o.

TEPELNÁ TECHNIKA 1D - jediný program na trhu pro tepelnětechnické výpočty skladeb s výpočty podle aktuálně platných norem (se zapracováním nové ČSN EN ISO 13788) k dispozici na www.stavebni-fyzika.cz.

4.11.2013
DEKPROJEKT s.r.o.

Na www.stavebni-fyzika.cz je spuštěna aplikace TEPELNÁ TECHNIKA 1D pro komplexní tepelnětechnické posuzování skladeb. Aplikace je do konce roku 2013 zdarma.

15.7.2013
ATELIER DEK

Spustili jsme program pro tvorbu PENB. Program je po registraci zdarma. Zpoplatněn je jen protokol dle nové vyhlášky, a to za 1 000 Kč/rok. Spustili jsme modul Nová ZÚ a program TEPELNÁ TECHNIKA 1D.

4.4.2012
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

29. března se v pražském hotelu Clarion konala již pátá národní konference Lehké obvodové pláště (LOP). V exkluzivním prostředí zazněly odborné prezentace předních expertů z akademické sféry i zástupců renomovaných společností z oboru lehkých obvodových plášťů, výplní otvorů a diagnostiky staveb. Hlavním partnerem konference byla společnost AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group.

18.7.2011
Ing. Daniela Hroššová, DEKPROJEKT s.r.o.

V lednu letošního roku vyšla Změna Z1 normy ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky, která je v platnosti od června 2007. Změna Z1 nepřináší zásadní změny, zpřesňuje však znění některých článků, zvláště metodiku posuzování zastínění s ohledem na stínění předsazenými konstrukcemi vlastního objektu.

27.6.2011
Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o., člen TNK č. 43 Tepelná ochrana budov

V lednu jsem publikoval článek o připravované revizi ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. Vyjádřil jsem se ke změnám jednotlivých kapitol. Od té doby došlo k dalšímu posunu ve vývoji revize normy. Mění se princip stanovení požadavku na teplotní faktor konstrukce a bezpečnostní přirážka teplotního faktoru. Probíhá diskuse o požadavku na vnitřní povrchovou teplotu oken.

14.3.2011
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

Nejčastěji se měření průvzdušnosti metodou blower door test provádí u menších prostorů jako jsou rodinné domy, byty apod. Stejně důležitý je ale blower door test také u prostorů s větším objemem. Pro měření takových prostorů je třeba použít výkonnější zařízení blower door s více jak jedním ventilátorem a rovněž příprava prostoru na měření je náročnější.

21.2.2011
Ing. Jan Pešta, DEKPROJEKT s.r.o.

Problematika přenosu kročejového hluku mezi místnostmi v horizontálním směru je bohužel někdy opomíjena. Chybný návrh nebo provedení mohou mít zásadní vliv na užitnou hodnotu bytů. K přenosu kročejového hluku může docházet jak mezi přímo sousedícími prostory, tak také mezi prostory oddělenými další místností. Oprava může být velice nákladná a v některých případech obtížně realizovatelná, např. napojení podlahy u schodiště a výtahové šachty uvedené v příkladu. Ve fázi návrhu tak lze doporučit konzultovat řešení se zkušeným akustikem.

17.1.2011
Ing. Tomáš Kupsa

V technické normalizační komisi č.43 se připravuje revize požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 [1], která má v blízké době vejít v platnost. K návrhu revize normy se již v různých jejích fázích vyjadřovalo mnoho subjektů a připomínky byly podrobeny poměrně rozsáhlé diskuzi. Návrh revize normy je stále ještě ve stavu rozpracovaném, a není tedy určen široké veřejnosti. Směřuje ale již do své závěrečné fáze a je možné popsat alespoň některé očekávané změny.

6.12.2010
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

V současné době se připravuje změna požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 [2]. Budeme se věnovat části kapitoly 7 zabývající se průvzdušností obálky budovy a těsnosti spár, kde se zřejmě dle dosavadního průběhu tvorby revize normy, provedou na rozdíl od jiných kapitol změny pouze "kosmetické". Domníváme se, že hodnota intenzity výměny vzduchu n50 pro objekty s přirozeným větráním by se měla nejenom z doporučení změnit na požadavek, ale také snížit nejméně na v zahraničí obvyklou hodnotu n50,N ≤ 3,0 h-1.

6.9.2010
Ing. Jiří Skřipský, DiS., Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Na diagnostickém pracovišti Atelieru DEK jsme za poslední čtyři roky provedli měření těsnosti Blower-Door test na více než 150 objektech. Sledovali jsme souvislosti mezi naměřenou hodnotou intenzity výměny vzduchu (n50) stanovenou metodou Blower-Door test a konstrukčními aspekty. Cílem bylo zhodnotit potenciál jednotlivých konstrukčních principů pro dosažení požadované vzduchotěsnosti. Dále bylo naším záměrem určit u jednotlivých konstrukčních principů charakteristické netěsnosti, které se u nich často opakují. V příspěvku uvádíme závěry naší analýzy.

1.2.2010
Ing. Martin Varga, Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o.

Od roku 2000 platí norma ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, která až do roku 2008 souběžně s normou ČSN 06 0210 sloužila k hodnocení podlahových konstrukcí objektů na zemině. Použití ISO normy přináší zcela nové principy konstruování, diametrálně odlišné od po několik desetiletí používaných konstrukčních zásad a doporučení.

1.2.2010
Ing. Martin Varga, Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o.

Od roku 2000 platí norma ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, která až do roku 2008 souběžně s normou ČSN 06 0210 sloužila k hodnocení podlahových konstrukcí objektů na zemině. Použití ISO normy přináší zcela nové principy konstruování, diametrálně odlišné od po několik desetiletí používaných konstrukčních zásad a doporučení.

12.1.2010
DEKPROJEKT s.r.o., Jan Pešta

Dostatečná zvuková izolace je jeden z požadavků na konstrukce a prostředí budov užívaných člověkem. Akustická měření slouží jako průkazný podklad pro objektivní hodnocení konstrukcí platnou legislativou nebo pro návrh úprav vedoucích ke zlepšení subjektivně nevyhovujících parametrů.

5.10.2009
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

Zkušební metoda Blower-Door test slouží pro měření průvzdušnosti staveb a používá se také pro odhalování netěsností. Výsledkem měření je intenzita výměny vzduchu v interiéru při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem. Článek upozorňuje na nevzduchotěsné detaily, které se na stavbách často vyskytují.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.