logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

On-line aplikace TEPELNÁ TECHNIKA 1D

Na www.stavebni-fyzika.cz je spuštěna aplikace TEPELNÁ TECHNIKA 1D pro komplexní tepelnětechnické posuzování skladeb. Aplikace je do konce roku 2013 zdarma.

S webovou aplikací TEPELNÁ TECHNIKA 1D můžete posoudit Vaše skladby na veškeré tepelnětechnické požadavky normy ČSN 73 0540-2.

Snadno Vaše skladby posoudíte na běžné požadavky, jako jsou:
  • součinitel prostupu tepla,
  • vnitřní povrchová teplota konstrukce,
  • bilance vodní páry,
  • maximální množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce,
ale také na složitější požadavky normy nebo funkční požadavky, jako jsou:
  • maximální hmotnostní vlhkost zabudovaných dřevěných prvků,
  • eliminace kondenzace v místě dřevěných prvků nad podhledem,
  • eliminace kondenzace v místě dřevěných prvků v uzavřených dvouplášťových střechách.

Posoudit tyto složitější požadavky bylo obvykle pro projektanta, který není odborníkem na tepelnou techniku, velmi složité, protože je potřeba výpočty provádět pro různé okrajové podmínky (průměrné, extrémní) a s výsledky těchto výpočtů dále pracovat. V aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D toto odpadá. Všechny požadavky posoudíte i pro složité konstrukce v jednom výpočtovém kroku. Program je v plné verzi do konce roku 2013 zcela zdarma. Poté je možné v programu provádět zdarma pouze výpočty součinitele prostupu tepla. Roční licenci kompletní verze programu si bude možné pořídit za 1 500 Kč bez DPH.

Majitelé licence aplikace ENERGETIKA na rok 2013 od nás dostanou při objednání prodloužení licence ENERGETIKA do 15.12.2013 licenci programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D na rok zdarma.DEKPROJEKT s.r.o.
logo DEKPROJEKT s.r.o.

Provádíme specializované projekty stavebních konstrukcí, expertní a znalecké posudky staveb, návrhy konstrukcí z pohledu stavební fyziky, energetické výpočty, akreditovaná měření a diagnostiku staveb, certifikaci staveb BREEAM a LEED, rozpočty.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.