logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Systémy Nicoll pro vsakování a retenci srážkových vod

Vsakování bývá v rámci nakládání se srážkovou vodou nejčastějším požadavkem stavebního úřadu. Pokud je místní podloží dostatečně propustné, lze využít široké spektrum technických řešení. Dnes jsou stále více používány plošné vsakovací objekty sestavené z vsakovacích prvků (bloků či tunelů).


 

Jejich velkou výhodou je minimálně trojnásobná akumulační schopnost v porovnání se štěrkem, a tím pádem i třetinový výkop při zachování stejného retenčního objemu. Vsakovacímu objektu může být přirozeně předřazena akumulace s využíváním.Společnost Nicoll dodává na český trh ucelený systém vsakovacích bloků Garantia EcoBloc, šachtový systém VARIO 800, vsakovací tunely a také kompletní příslušenství. Systém vsakovacích bloků Garantia EcoBloc se skládá z inspekčního bloku EcoBloc Inspect, neinspekčního bloku Ecobloc Maxx a lehkého bloku Ecobloc Light, které je možné mezi s sebou kombinovat.

Všechny bloky se skládají z podkladové desky, těla a dvou kusů obvodového zakončení bloku. EcoBloc Inspect představuje čistitelný blok, který je možné pojíždět až 60 tunami. Ne všechny vsakovací nebo retenční objekty je ale třeba čistit. Proto je v nabídce zařazen vsakovací blok EcoBloc MAXX, který čistitelný není a přitom je s čistitelným EcoBloc Inspect plně kompatibilní. To dovoluje různé varianty v návrzích vsakovacích a retenčních objektů. Vsakovací EcoBloc MAXX mohou být pojížděny kamióny o celkové hmotnosti až 40 t, což je dostatečné pro drtivou většinu aplikací v České republice. Z bloků EcoBloc Inspet a EcoBloc MAXX můžeme např. vsakovací objekt, který má více vrstev vsakovacích bloků nad sebou, poskládat tak, že spodní vrstva bude čistitelná a na ostatní vrstvy použijme EcoBloc MAXX. Další možností je použití EcoBloc Inspect na trasách mezi revizními šachtami a na zbylé trasy, které není tolik potřeba čistit, můžeme použít EcoBloc MAXX. Čistitelné trasy se nejčastěji navrhují po obvodu vsakovacího/retenčního objektu, nebo v osách nátoku dešťové vody.


Důležitým prvkem systému EcoBloc je i integrovaná revizní šachta EcoBloc VARIO 800. Šachta je součástí kompaktního kvádru vsakovacích bloků EcoBloc a může plnit hned několik funkcí. Na nátoku do vsakovacího/retenčního objektu může být v šachtě EcoBloc VARIO 800 umístěn filtrační koš nebo i prvek regulovaného odtoku. Největší předností šachty je ale to, že umožňuje velmi snadný přístup do tří sousedních řad EcoBloc Inspect pro možnost revize kamerou nebo vysokotlaké čištění.

V případě nevhodných vsakovacích podmínek podloží je nejčastějším řešením nakládání se srážkovou vodou retence. Přívalové srážky jsou zadrženy a regulovaně odpouštěny do vodního toku, nebo kanalizace. Podzemní retence mohou být řešeny pomocí vsakovacích bloků „obalených“ hydroizolací. Regulace odtoku je zajištěna v šachtě vystrojené škrticím prvkem. Akumulovanou dešťovou vodu v retenční nádrži lze také využívat jako užitkovou. V některých případech je možné provedením retenčně-vsakovacího objektu využít alespoň omezenou vsakovací schopnost podloží.


Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.