logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Systémy liniového odvodnění pro zátěžové prostředí i pro rodinné domy

Odvodnění zpevněných ploch a hlavně hospodaření s dešťovou vodou je v dnešním stavebnictví velmi často řešeným tématem. U nových staveb i rekonstrukcí se investoři, projektanti i realizační společnosti setkávají s požadavky nakládat s dešťovou vodou na pozemku stavby.


Tento požadavek vyplývá ze současné legislativy a je motivován především nutností zpomalit odtok dešťové vody ze zpevněných ploch do recipientů, potažmo na často přetížené čistírny odpadních vod. Motivace pro hospodaření s dešťovou vodou v podobě jejího využívání i vsakování jsou také stoupající cena pitné vody a snaha o ekologické chování.

Společnost Nicoll Česká republika, s.r.o. spolupracuje s projektanty a montážními společnostmi v tomto oboru již více než deset let a nabízí řešení pro odvodnění zpevněných ploch pomocí liniových odvodňovacích žlabů.

Systém liniového odvodnění


Na liniové žlabové systémy v pojížděných komunikacích jsou kladeny obzvláště vysoké nároky hned v několika směrech. Mezi ty nejčastější požadavky patří vysoká odolnost proti statickému i dynamickému namáhání, možnost čištění žlabů od nashromážděných nečistot, dlouhá životnost, snadná instalace a v neposlední řadě také estetika. Nejsložitější kombinací ke splnění jsou pak hned první dvě vlastnosti – tedy vysoká odolnost a možnost vnitřní povrch žlabu pokud možno po celé jeho délce zpřístupnit a zbavit usazených nečistot. Znamená to totiž, že celé žlabové těleso nemůže být z jednoho monolitického kusu, ale musí být oddělitelný rošt od spodního dílu. V místě spojení žlabu s roštem pak tedy vzniká nejkritičtější místo z hlediska odolnosti. Vzhledem k tomu, že i při sebelepším upevňovacím systému v tomto místě bude docházet vždy k nějakým mikropohybům roštu vůči žlabu, odolnost stěn spodního žlabového tělesa musí být naprostou prioritou.


Právě proto vývoj a výroba společnosti Nicoll nejde cestou optimalizace nákladů a souvisejícího zmenšování průřezu stěn žlabu a následné úspory na materiálu, ale stále drží léty prověřené vysoce kvalitní a odolné řešení prostřednictvím robustních žlabových těles. Naprosté minimum reklamací systému Kenadrain je důkazem, že investice do kvalitního a trvanlivého řešení, se obzvláště u vysoce zatěžovaných ploch vyplatí.

Společnost Nicoll dodává na český trh dvě kompletní produktové řady liniového odvodnění Connecto a Kenadrain. Tyto dvě řady zahrnují širokou škálu liniových odvodňovacích žlabů vhodných jak pro plochy u rodinných domů, bazénů a pěších zón, kdy je potřeba myslet na design a celkovou estetiku, tak také pro extrémně zátěžové prostředí.


Žlaby Kenadrain představují profesionální řadu produktů určenou zejména pro různé druhy ploch s pojezdem lehkými i těžkými nákladními vozidly, ale i pro použití na vysoce zatěžovaných skladových a manipulačních plochách s provozem vysokozdvižných vozíků a jiné manipulační techniky. Odpovídají třídám zatížení A15 – E600. Vývojovým cílem výrobního závodu Nicoll bylo navrhnout žlab, který by byl svou vlastní konstrukcí pevnostně srovnatelný s betonovými produkty. Výsledkem je žlabové těleso z polypropylenu s masivními stěnami včetně žebrování navíc opatřené fixačními plochami pro lepší soudržnost s obetonováním. Zakrytí a snadnou dostupnost pro čištění zajišťují různé druhy roštů z litiny, pozinkované či nerezové oceli a také z kompozitu. Celková pevnost a soudržnost systému je zajištěna šroubovou aretací roštů a je tak vytvořen kompaktní celek, který dosahuje až 3× lepších výsledků v zátěžových testech než jiné konkurenční výrobky podobného charakteru. Žlaby jsou dodávány ve světlostech 100, 150, 200 a 300 mm. Dále jsou žlaby ve světlosti 100 mm vyráběny ve čtyřech navazujících hloubkách a je možné vytvářet podélné kaskádové spádování systému. V nabídce je také nízký žlab pro osazení v plochách s malou konstrukční výškou.

K dispozici je celá řada příslušenství jako například odtokové vpusti s kalovým košem, čelní stěny pro různé světlosti a hloubky žlabů, odtokové nátrubky různých průměrů, aretační systémy, atd. Pro absolutní soulad s okolní plochou jsou žlaby KENADRAIN dodávány i v barevné úpravě liniového roštu v pěti dostupných odstínech.
Žlaby Connecto jsou uceleným hobby systémem, který je vhodný zejména pro plochy s pěším provozem nebo pojezdem osobních vozů. Využití najdou také při odvodnění ploch u bazénů, na zahradách, chodnících, balkónech či terasách. Tyto žlaby jsou určeny pro třídy zatížení A15 a B125.


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.