logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Nicoll uvádí na trh nový systém liniového odvodnění - žlaby Connecto a Kenadrain

Žlaby Kenadrain představují profesionální řadu produktů určenou zejména pro různé druhy ploch s pojezdem lehkými i těžkými nákladními vozidly, ale i pro použití na vysoce zatěžovaných skladových a manipulačních plochách s provozem vysokozdvižných vozíků a jiné manipulační techniky. Odpovídají třídám zatížení A15 – E600. Masivní těla žlabů jsou vyrobena z recyklovaného polypropylenu a jsou opatřena zesílenými ochrannými pozinkovanými hranami.

Zakrytí a snadnou dostupnost pro čištění zajišťují různé druhy roštů z litiny, pozinkované či nerezové oceli a také z kompozitu. Celková pevnost a soudržnost systému je zajištěna šroubovou aretací roštů a je tak vytvořen kompaktní celek, který dosahuje až 3x lepších výsledků v zátěžových testech než jiné konkurenční výrobky podobného charakteru. Žlaby jsou dodávány ve světlostech 100, 150, 200 a 300 mm. Dále jsou žlaby ve světlosti 100 mm vyráběny ve čtyřech navazujících hloubkách a je možné vytvářet podélné kaskádové spádování systému. V nabídce je také nízký žlab pro osazení v plochách s malou konstrukční výškou.

Nový systém liniového odvodnění od společnosti Nicoll

K dispozici je celá řada příslušenství jako například odtokové vpusti s kalovým košem, čelní stěny pro různé světlosti a hloubky žlabů, odtokové nátrubky různých průměrů, aretační systémy, atd.

Pro absolutní soulad s okolní plochou dodáváme žlaby KENADRAIN s barevnou úpravou litinového roštu v pěti dostupných odstínech RAL. Standardně dostupná je tato úprava pro žlaby ve světlosti 100 mm a litinové rošty třídy C250 v provedení s úzkými štěrbinami pro pěší zóny.

Nový systém liniového odvodnění od společnosti Nicoll

Liniové odvodňovací žlaby Connecto

Žlaby Connecto jsou uceleným hobby systémem, který je vhodný zejména pro plochy s pěším provozem nebo pojezdem osobních vozů. Využití najdou také při odvodnění ploch u bazénů, na zahradách, chodnících, balkónech či terasách. Tyto žlaby jsou určeny pro třídy zatížení A15 a B125.

Více informací ke všem produktům najdete na webových stránkách.

Již teď se můžete podívat na celý systém na videu včetně instalace a zkoušky pevnosti žlabu.

Představujeme liniové odvodňovací žlaby Kenadrain

Instalace vysoce zátěžového žlabu Kenadrain

Jak obstály liniové odvodňovací žlaby Kenadrain ve zkoušce zátěže?

Vývojovým cílem výrobního závodu Nicoll bylo navrhnout žlab, který by byl svou vlastní konstrukcí pevnostně srovnatelný s betonovými produkty. Výsledkem je žlabové těleso z polypropylenu s masivními stěnami včetně žebrování navíc opatřené fixačními plochami pro lepší soudržnost s obetonováním.

Pro dokázání vysoké kvality zátěžových žlabů Kenadrain jsme provedli testování a porovnání s nejčastěji používanými konkurenčními typy.

Podívejte se na video, které celý test ukazuje

Test byl prováděn působením tlaku z vrchu na žlab osazený roštem, a to bez jeho zabudování do obetonování, aby byla skutečně patrná samotná pevnost žlabového tělesa. Prvním testovacím výrobkem byl žlab světlosti 100 mm opatřený ocelovou pozinkovanou hranou a litinovým roštem třídy C250. K deformaci žlabu Kenadrain došlo až při dosažení zkušební síly 225 kN. U konkurenčního produktu se stejnou deklarovanou třídou zatížení došlo k deformaci výrobku již při zkušební síle 98 kN.

Druhým testovaným produktem byl žlab pro stejnou třídu zatížení tedy C250, tentokrát však s vyšší světlostí, a to 200 mm. I zde došlo k deformaci výrobku Kenadrain při podobné hodnotě zkušební síly, tentokrát 227 kN. Konkurenční produkt světlosti 200 mm byl v tomto případě doformován při zkušební síle 86 kN, od jiného renomovaného výrobce pak stejný produkt již při zkušební síle 75 kN.

Výsledky testů tedy jasně ukazují na vysoce nadprůměrnou kvalitu a robustnost žlabů Kenadrain ve srovnání s podobnými konkurenčními výrobky.

Galerie

Nový systém liniového odvodnění od společnosti Nicoll
DR102CN
Nový systém liniového odvodnění od společnosti Nicoll
DR102CH1015
Nový systém liniového odvodnění od společnosti Nicoll
DR102CH5008
Nový systém liniového odvodnění od společnosti Nicoll
DR102CH6028
Nový systém liniového odvodnění od společnosti Nicoll
DR102CH7046
Nový systém liniového odvodnění od společnosti Nicoll
DR102CH8015

Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.