logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.


17.10.2010
Bronislav Bechník

V předmluvě k promítání filmu jeho autor Carl A. Fechner uvedl, že řadu let natáčel filmy s ekologickou tematikou pro různé evropské televize. Když se zabýval ekologií, došel logicky k závěru, že je třeba se věnovat energetice. Konečný impuls pro natočení tohoto filmu přišel, když Hermann Scheer vydal svou knihu Energetická soběstačnost.

30.9.2010
Bronislav Bechník

Poněkud bulvárně řečeno se fotovoltaika v České republice měla v loňském roce "jako prase v žitě". Prasata v žitě (dnes spíše v kukuřici) chodí střílet myslivci. Do fotovoltaiky se dnes pustili téměř všichni, včetně některých méně prozíravých propagátorů jiných obnovitelných zdrojů. Vláda opakovaně deklaruje snahu omezit rozvoj fotovoltaiky a dopad tohoto rozvoje na koncové odběratele.

16.9.2010
Bronislav Bechník

8. až 10. září proběhla v Býkovicích konference Nekonvenční zdroje elektrické energie. Konferenci pořádala Česká elektrotechnická společnost, ústřední odborná skupina pro chemické zdroje elektrické energie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

13.8.2010
Bronislav Bechník

Může česká (dnes již středoevropská) energetická burza ovlivnit cenu elektřiny? Jaký byl vývoj ceny elektřiny v České republice v porovnání s německem a Rakouskem?

15.6.2010
Bronislav Bechník

Přednostně tomuto tématu byla věnována diskuse Institutu pro veřejnou diskusi s názvem Těžba uhlí v ČR: alternativy budoucího rozvoje, která proběhla v Prague Marriott Hotel 1. 6. 2010. Přesněji: diskuse byla věnována údajné nutnosti prolomení limitů těžby, kde jediným argumentem je nutnost zabezpečit dodávky uhlí teplárnám.

13.6.2010
Vít Smrčka, Bronislav Bechník

Aktualizace Státní energetická koncepce (ASEK) je hotova, připravena v deskách, v září ji může projednat nová vláda. Zároveň s energetickou strategií by měla nová vláda projednat koncepci surovinové politiky a Politiku ochrany klimatu.

30.5.2010
Vít Smrčka, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Plzeňská teplárenská zprovoznila největší zařízení v České republice na výrobu energie z biomasy. Výkon nového energobloku je 11,5 megawattu elektrických a 35 MW tepelných. Dosud největší instalovaný výkon v Česku u podobného zařízení pro výrobu elektřiny byl jen 3,5 MW. Jedná se o významný obnovitelný zdroj energie i v rámci Evropské unie.

26.4.2010
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v České republice absolutně nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Znamená to, že podpora fotovoltaiky je v České republice nejvyšší? Porovnáním zejména klimatických podmínek se ukazuje, že tato interpretace je chybná.

14.4.2010
Bronislav Bechník

Fotovoltaické fórum 2010 pořádala ve dnech 1. a 2. dubna poměrně málo známá společnost Czech Nature Energy. Oproti loňskému ročníku, kdy se fóra zúčastnilo asi 250 zájemců, byla letos účast sotva poloviční.

15.3.2010
Bronislav Bechník, Czech RE Agency

Ve čtvrtek 11. 3. 2010 uspořádala Asociace energetických manažerů jednání u Kulatého stolu mezi zástupci sdružení ČSRES, které sdružuje provozovatele všech velkých distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy, a zástupci obnovitelných zdrojů energie – větru, fotovoltaiky a biomasy.

8.3.2010
Ing. Aleš Bufka, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2008 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 5,2 %. Podíl obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích činil 5 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě tepelné energie se pohybuje okolo 7 %. V roce 2009 dosáhl podle MPO podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 6,8 % z konečné spotřeby elektřiny v České republice.

19.1.2010
Bronislav Bechník

Možnost snížení výkupních cen o více než 5 % ročně se týká v současnosti výhradně fotovoltaiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo záměr snížit výkupní ceny již pro rok 2010 tiskovou zprávou ze dne 24. 8. 2009. V dané situaci – těsně před parlamentními volbami – bylo zřejmé, že ke změně v roce 2009 dojít nemůže. Přestože se situace změnila, vláda z obav před možnými arbitrážemi odsunula termín změny na 1. 1. 2011.

18.1.2010
Bronislav Bechník

Náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou jednou z regulovaných složek ceny elektřiny. Mezi další regulované složky patří náklady na distribuci elektřiny. Cena silové elektřiny regulována není, stanovuje se při obchodování na energetické burze na základě nabídky a poptávky.

15.1.2010
Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency, o. p. s.

Mezinárodní projekt PV Legal, jehož se účastní 15 partnerů z 12 států Evropské unie, se zaměřuje na překonání právně-administrativních bariér pro fotovoltaiku a ve svém cíli na zkrácení doby nutné k realizaci a připojení fotovoltaických systémů do elektrické sítě.

16.11.2009
Bronislav Bechník, Radim Sroka

Zájem o obnovitelné zdroje energie se výrazně zvýšil v sedmdesátých letech v souvislosti s energetickou krizí. V té době byly poprvé publikovány rozsáhlejší seriozní studie, které vzaly vážně skutečnost, že konvenční zdroje energie jsou vyčerpatelné. V souvislosti s vyhlášením územních ekologických limitů těžby uhlí byla v roce 1992 přijata první Energetická politika České republiky.

19.10.2009
Bronislav Bechník

Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil "přiměřené" výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky, jak by měly být nastaveny na základě aktuální situace na trhu v ČR. Navrhuje snížit výkupní cenu u systémů do 30 kWp na 11 200 Kč/MWh a u větších systémů dokonce na 9 000 Kč/MWh.

28.9.2009
Bronislav Bechník

Druhá část článku věnovaného biomase se zabývá energetickou bilancí pěstování biomasy a perspektivami jejího využívání v budoucnosti.

14.9.2009
Bronislav Bechník

Biomasu lze z energetického hlediska považovat za akumulované sluneční záření. Odhaduje se, že asi 30 % produkce biomasy je používáno jako potraviny a krmiva a 20 % je produkce lesů. Biomasa je v současnosti nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie.

24.8.2009
Bronislav Bechník

Česká republika je vázána směrnicemi EU k podpoře a přednostnímu výkupu elektřiny z OZE, tedy i "ze slunce". Na druhou stranu Energetický regulační úřad (ERÚ) má podle zákona č. 180/2005 o podpoře využívání obnovitelných zdrojů povinnost výkupní ceny regulovat tak, aby návratnost investic byla nejvýše 15 let a byl vytvořen přiměřený zisk. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.