logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Obnovitelné zdroje, ČEPS a ochota jednat

Ve čtvrtek 11. 3. 2010 uspořádala Asociace energetických manažerů jednání u Kulatého stolu mezi zástupci sdružení ČSRES, které sdružuje provozovatele všech velkých distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy, a zástupci obnovitelných zdrojů energie – větru, fotovoltaiky a biomasy.

Reklama

Jednání se účastnily i další subjekty, například zástupce MPO, Hospodářské komory, Sdružení velkých odběratelů elektřiny, zpracovatel analýzy EGÚ Brno a další.

Předem je nutno upozornit, že informace v médiích jsou převážně zkreslené. Takzvaný zákaz připojování (správně pozastavení vydávání nových kladných stanovisek) se týká nejen fotovoltaických a větrných elektráren, ale všech obnovitelných zdrojů, tedy i zdrojů na bioplyn a biomasu, které by mohly přispívat k regulaci výkonu v elektrizační soustavě.

Jednání bylo poznamenáno několika skutečnostmi. Analýza EGÚ Brno, jež měla být podkladem jednání u Kulatého stolu, byla poskytnuta zástupcům obnovitelných zdrojů den před jednáním u Kulatého stolu prostřednictvím médií. Přitom z prezentovaných materiálů vyplývá, že byla dokončena již 23. 2. 2010, tedy před jednáním se zástupci Czech RE Agency (viz www). Na tomto jednání, jež proběhlo 24. 2. 2010, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS Ing. Petr Zeman zamlčel, že analýza již byla zpracována a byla předána vybraným recenzentům. Je pochopitelné, že všechny recenzní posudky jsou pozitivní, protože žádný z nich nebyl zpracován odborníkem z oboru obnovitelných zdrojů energie.

Diskuse o jakýchkoli návrzích ze strany zástupců obnovitelných zdrojů energie byly okamžitě zamítnuty. Přestože studie argumentuje nestabilitou elektrizační soustavy, kterou by mohly způsobit intermitentní zdroje (vítr a fotovoltaika), odmítali zástupci distribučních společností diskutovat dokonce i o povolování bioplynových stanic nebo kogeneračních jednotek na biomasu. Tato skutečnost mimo jiné nahrává neefektivnímu využívání biomasy k výrobě elektřiny v kondenzačních elektrárnách s minimálním využitím tepla.

Podobně byl smeten ze stolu návrh, aby bylo uvolněno vydávání kladných stanovisek pro malé systémy na střechách rodinných domů. Přestože v současnosti je celkový instalovaný výkon takových zdrojů na úrovni 10 MWp (všechny systémy od roku 2004). Na rozdíl od velkých systémů, jež v ČR z velké části realizují zahraniční firmy, malé systémy jsou realizovány téměř výhradně malými českými firmami. Jejich investoři jsou vesměs čeští lidé. Pronájem střech je sice možný, je však právně natolik rizikový, že je pro malé systémy naprosto nezajímavý.

Cílem jednání bylo zřejmě vyvolat ve veřejnosti dojem, že někdo řeší problém, který vyvolaly obnovitelné zdroje. Skutečnost je však taková, že obnovitelné zdroje žádný problém vyvolat nemohly. Zástupci obnovitelných zdrojů nejsou zváni k přípravě legislativy a předpisů. Dosud neexistuje žádný plán rozvoje obnovitelných zdrojů. MPO teprve nyní připravuje Národní akční plán pro obnovitelné zdroje do roku 2020, jednoduše proto, že to České republice nařizuje směrnice 2009/28/EC. Ani k přípravě tohoto akčního plánu však dosud nebyli zástupci OZE přizváni. Distribuční společnosti proto neměly vodítko pro rozsah, v jakém mohou vydávat kladná stanoviska. Současný "problém" je důsledkem výše uvedeného nezájmu.

Vydávání proto bylo chaotické. Největší problém však způsobila liknavost zákonodárců. MPO oznámilo záměr snížit výkupní ceny pro fotovoltaiku již na konci srpna 2009. Německá vláda oznámila podobný záměr až na konci září 2009. Zatímco v Německu již bylo rozhodnuto o snížení výkupních cen od dubna respektive července 2010, v České republice byl původní termín 1. 1. 2010 odsunut až na 1. 1. 2011, a v parlamentu je dokonce naprosto nesmyslný návrh na další odsunutí pro velké projekty.

Kulatý stůl měl také zřejmě prezentovat postoj ČSRES. Jednání působilo dojmem, že všichni zástupci ČSRES jsou přes svá oficiální stanoviska silnými odpůrci obnovitelných zdrojů. Pokud se tento základní postoj nezmění, lze očekávat, že další jednání plánované na 27. dubna bude stejná fraška.

Další náznak, že toto i další jednání jsou dopředu rozhodnuty a ČEPS i MPO pouze tahají veřejnost za nos, vyplývá ze skutečnosti, že na jednání u Kulatého stolu nebyl pozván zástupce MŽP. Za MPO se jednání účastnil "dlouholetý spolupracovník Vladimíra Tošovského ze společnosti ČEPS Ing. Pavel Šolc, který je v ČEPS i nadále ředitelem strategie" (zdroj ČT24). Podle serveru Aktuálně.cz Ministr Dusík ve středu připomněl svému vládnímu kolegovi Tošovskému jejich dohodu o povolení malých slunečních elektrárnách na střechách domů. Ministr Tošovský na to reagoval návrhem, že dojedná schůzku mezi zástupci ministerstev průmyslu, životního prostředí, ČEPS a distribučními společnostmi.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.