logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Fotovoltaika: návrhy pro snížení výkupní ceny pro rok 2011

Možnost snížení výkupních cen o více než 5 % ročně se týká v současnosti výhradně fotovoltaiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo záměr snížit výkupní ceny již pro rok 2010 tiskovou zprávou ze dne 24. 8. 2009. V dané situaci – těsně před parlamentními volbami – bylo zřejmé, že ke změně v roce 2009 dojít nemůže. Přestože se situace změnila, vláda z obav před možnými arbitrážemi odsunula termín změny na 1. 1. 2011.

Reklama

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem vládní návrh na tzv. "malou" novelu zákona č. 180/2005 Sb. Poslanci na návrh poslance Vojíře připravili alternativní návrh. O obou návrzích jednal 13. 1. 2010 v Hospodářský výbor a 14. 1. 2010 Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hospodářský výbor podpořil poslanecký návrh, zatímco Výbor pro životní prostředí podpořil původní vládní návrh.

Současná podoba

(4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2007.

Vládní návrh

(4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Ustanovení věty první se nepoužije pro stanovení výkupních cen pro následující kalendářní rok pro ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let; Úřad při stanovení výkupních cen postupuje podle odstavců 1 až 3. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2011.

Poslanecký návrh

(4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 75 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2011."

Komentář

Vládní návrh se snaží o minimální zásah do stávajícího zákona, zřejmě se očekává, že pro následující léta již bude přijata tzv. "velká" novela. Vadou vládního návrhu je zejména skutečnost, že chybí shoda v názoru, které položky mají být zahrnuty do výpočtu návratnosti. Investorům vadí, že návrh žádným způsobem neomezuje maximální pokles výkupní ceny. Panuje proto obava, že po snížení výkupní ceny se rozvoj fotovoltaiky vrátí na úroveň roku 2007. Pokud by však pokračoval pokles investičních nákladů fotovoltaických elektráren větší rychlostí než 5 % ročně, může po několika letech opět dojít k prudkému růstu instalací. Výhodou vládního návrhu je, že pro všechny ostatní obnovitelné zdroje budou zachovány stabilní podmínky.

Poslanecký návrh sice definuje maximální pokles pro rok 2011, jeho případné přijetí by však ohrozilo investice do všech ostatních obnovitelných zdrojů. Samotná fotovotlaika by byla ochráněna jen pro rok 2011.

Obecně lze považovat za vhodnější původní vládní návrh. Zdánlivě ideální varianta - kombinace obou návrhů, která by omezovala maximální pokles například na 25 % - by v případě většího propadu cen některého zdroje jen prodloužila nekontrolovaný boom.

Regulaci rozvoje fotovoltaiky však v podmínkách České republiky může zajistit jedině pevně stanovený strop, jako je tomu ve Španělsku nebo na Slovensku. Zkušenosti z loňského roku ukazují, že ani pružný systém zvolený v Německu nedokáže boomu zabránit. Systém zvolený v České republice, který čerpal inspiraci z Německa a ve své době byl považován za jeden z nejlepších v Evropě, je vhodný pouze v období stabilních cen, pokud pokles investičních nákladů je nižší než omezení nastavené v zákoně.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.