logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Finále – Nové brněnské nádraží 2021

Aneb vítězná podoba je konečně na světě

V druhé fázi soutěže byly vybrány čtyři návrhy na konečnou podobu Nového brněnského nádraží. Další fáze bylo dopracování a stanovení pořadí, a tudíž i vítěze. Ta chvíle nastala 21. července 2021 a máme možnost vidět finální podobu nádraží v Brně. Známe tedy místo a nyní i podobu celého díla.

Jan Macák, český youtuber 1997: „Všechny řešení jsou ve finále jednoduchý potom, co na ně příjdeš.“

Porota při rozhodování
Porota při rozhodování

Naposledy jsem psal o druhé fázi soutěže, kde byly vybrány čtyři návrhy na konečnou podobu Nového nádraží, bez toho, že by byly odtajněny. Další fáze byla dopracování dle doporučení poroty a stanovení pořadí a tudíž i vítěze. Ta chvíle nastala 21. července 2021 a my máme možnost vidět, jak by mělo nádraží v Brně vypadat. Hodnocení vizualizací nechám na každém z vás, nicméně zde máte možnost vidět něco, co rozhodně řeší letité peripetie s „odsunotou neodsunutou“ polohou nádraží a všeho, co na tyto rozdílné koncepce navazovalo. Takže už delší dobu známe místo, tou je odsunutá poloha, známe už nyní i podobu celého díla. Tak hurá, pokud nenastane nějaké „ale“ nebo „proč“, které nenadále vyvstane a vše změní. Že je na čem pracovat, a to velmi, je nabíledni, pokud se zamyslíte nad kubaturou celé budovy, statickými prvky řešení, základní infrastrukturou i všemi návaznostmi. Nezůstat někde na půl cesty stojí značné úsilí a mimo funkčnosti a estetiky řešení je ve hře taková drobnost. Obrovský pytel peněz, a to je vždycky zásadní potíž. Teď je to pořád ještě milé pokoukáníčko, ten správný masakr nastane posléze.

1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem
1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem

1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem
1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem
1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem

1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem
1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem
1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem

1. cena – Benthem Crouwel International B.V., Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem

Že vidím to, co nenastane? Přece šikovný tým architektů, skvělá a promyšlená koncepce návrhu, osvícený investor a posléze skvělé realizační firmy, co by mohlo stát v cestě k přestřižení pásky na závěr? Tak sláva, to mě uklidnilo a pojďme se pokochat fotorealistickými vizualizacemi vítězného díla i těch dalších.

Světová architektura v Brně: Mezinárodní soutěž na nové hlavní nádraží vyhráli nizozemští architekti Benthem Crouwel

Brno, 21. července 2021
Je rozhodnuto – nové brněnské hlavní nádraží vznikne podle návrhu nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který stojí za projektem nádraží v Rotterdamu nebo rekonstrukcí a dostavbou nádraží v Amsterdamu. Dle vítězů se brněnské nádraží stane novou branou do města a pozitivním impulzem pro vznikající čtvrť Trnitá na nábřeží řeky Svratky. Brňané získají moderní přestupní uzel a záruku dalšího rozvoje zdejší železniční dopravy. Výběr odborné poroty, ve které zasedla architektka Eva Jiřičná nebo urbanista Peter Gero, potvrdilo v tomto týdnu vedení města Brna i Správa železnic. Kancelář architekta města Brna vystaví jako organizátor soutěže všechny návrhy včetně velkého modelu nové čtvrti v Křížové chodbě brněnské Nové radnice na konci září.

2. cena – Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten
2. cena – Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten

2. cena – Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten
2. cena – Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten
2. cena – Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten

2. cena – Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten

Oceňovaná hlavní nádraží v nizozemském Rotterdamu, Amsterdamu nebo Haagu, ty všechny spojuje autorské jméno ateliéru Benthem Crouwel Architects.
Autoři vítězného návrhu budou dohlížet na kvalitní zpracování projektové dokumentace nové budovy. Budou zárukou toho, že po dokončení bude nové nádraží nejen chloubou jižní Moravy, ale také místem, které budou cestující využívat opravdu rádi. Stávající předpoklad dokončení nové budovy hlavního nádraží směřuje do roků 2032 až 2035, kdy už bude hotová i část nové čtvrti Trnitá,“ říká náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb ze Správy železnic.

Plynulé začlenění do městské sítě a obohacení veřejného života nové čtvrti, komfortní a snadné využití s vynikajícími možnostmi přestupu a reprezentativní budova, která posiluje identitu města Brna. I tak by podle vítězů mezinárodní soutěže z ateliéru Benthem Crouwel Architects mělo vypadat nové hlavní nádraží v Brně.

Vítězný návrh v sobě podle poroty kombinuje odkaz na historické veřejné budovy s moderním přestupním uzlem a kvalitním veřejným prostranstvím. Klade důraz na brněnského genia loci i pečlivé posouzení praktického fungování nové budovy nádraží i jejího okolí,“ doplňuje městský architekt Michal Sedláček, který zároveň v odborné porotě zasedal. „V průběhu soutěže jsme navíc doporučili některé části návrhu dále dopracovat, výsledek tak bude ještě lépe odpovídat nynějším přísným požadavkům na novou nádražní budovu,“ dodává.

Velmi mě těší spolupráce města Brna se Správou železnic na tomto klíčovém projektu,“ oceňuje primátorka města Brna Markéta Vaňková a zdůrazňuje: „Modernizované srdce brněnského železničního uzlu v nové poloze u řeky Svratky významně ovlivní další rozvoj města. Zjednodušením sítě kolejí dojde k odstranění bariér a uvolnění rozsáhlých ploch v centru města pro parky, rekreaci a větší výstavbu bytů. Historický železniční viadukt se stane promenádou mezi centrem města a proměněným nábřežím. Nové nádraží z obou stran obklopí kvalitní veřejný prostor, s centrem města ho spojí nový bulvár se stromořadím a tramvajovou linkou.

Další benefity připomíná 1. náměstek primátorky Petr Hladík: „Jedním z cílů nového nádraží je na jednom místě umožnit rychlý přestup mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou. A to včetně příznivých podmínek pro přivedení linek připravované vysokorychlostní železnice ve směru na Prahu, Ostravu i Vídeň. Podstatný je zároveň komfort pro pěší i cyklisty, cestující i nové sousedy nádražní budovy.

Brněnský železniční uzel už dnes kapacitně ani technicky nevyhovuje a jeho modernizace je nutná. Bez ní by Brno ustrnulo na konci minulého století, kdy spolu s vybudováním nákladního průtahu proběhla poslední velká změna. Na stavbu nového nádraží v přesunuté poloze přitom bylo Brno už několikrát připraveno, opakovaně ale plány zastavila nepříznivá situace od velké hospodářské krize přes druhou světovou válku po okupaci v roce 1968. „Nároky na železniční dopravu jsou už výrazně odlišné než před 180 lety. Brno si proto investici do své budoucnosti zaslouží a dnes představované výsledky mezinárodní soutěže potvrzují, že město získá to nejmodernější evropské nádraží,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

3. cena – ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura
3. cena – ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura

3. cena – ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura
3. cena – ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura
3. cena – ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura

3. cena – ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura

Nové hlavní nádraží je nejdůležitější součástí modernizace brněnského železničního uzlu. Jeho polohu u řeky upřednostnila 30. května 2018 Centrální komise Ministerstva dopravy. Ještě dříve o ní ve stejném roce rozhodli zastupitelé města i kraje. V současné době je v přípravě modernizace nádraží Brno-Židenice, které se posune blíž městské hromadné dopravě, i vznik nového terminálu v brněnských Černovicích na ulici Olomoucká.

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně byla vyhlášena 31. srpna 2020 a porota o vítězných návrzích rozhodla na dvoudenním zasedání 1. a 2. července 2021. Šlo o největší architektonickou soutěž v historii Česka, kdy bylo úkolem soutěžících navrhnout nádražní budovu včetně kompletního řešení přiléhajících veřejných prostranství, budov pro administrativu, bydlení a veřejnou vybavenost, autobusového nádraží, terminálu městské hromadné dopravy i propojení pro pěší,“ připomněl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Jednalo se o dvoufázovou užší projektovou soutěž o návrh. Do první fáze se zapojilo celkem dvanáct týmů. Tři byly vyzvány přímo, dalších devět vybrala odborná porota ze 46 zaslaných přihlášek a portfolií architektů. Byly mezi nimi například autoři nádraží ve Vídni, Berlíně, Rotterdamu, Haagu, Boloni, Londýně nebo Birminghamu. V první fázi dvanáct soutěžících své návrhy rozpracovalo. Čtyři z nich byly vybrány do druhé fáze soutěže, kde je účastníci dopracovali do větší podrobnosti. Organizátorem soutěže byla Kancelář architekta města Brna a společnými zadavateli město Brno a Správa železnic.

Všechny návrhy z obou fází soutěže si veřejnost bude moci prohlédnout na výstavě v Křížové chodbě brněnské Nové radnice. Vernisáž za účasti vítězného týmu proběhne 30. září 2021. Představen bude i velký model nové čtvrti Trnitá, který během svého hodnocení využívala odborná porota. Přímo do modelu byly totiž vkládány soutěžní modely jednotlivých týmů s navrženými budovami i navazujícím veřejným prostranstvím.

4. cena – BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.
4. cena – BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.

4. cena – BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.
4. cena – BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.
4. cena – BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.

4. cena – BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.

Nové hlavní nádraží Brno – mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická dvoufázová užší projektová soutěž o návrh:

1. cena

Benthem Crouwel International B.V.
Daniel Jongtien, Martin Biewenga a Jan Benthem

2. cena

Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten

3. cena

ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura

4. cena

BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.

Všechny návrhy naleznete na www.kambrno.cz/souteze, www.kambrno.cz/novenadrazi

Použité podklady:

  • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – oddělení komunikace Šárka Reichmannová, reichmannova.sarka@kambrno.cz,
  • Citáty – http://www.citaty.net
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.