logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nová multifunkční ARENA BRNO

Fanoušci brněnské Komety v modrobílém se mají nač těšit

Multifunkční hala ARENA BRNO u brněnského Výstaviště nabídne až 30 možností využití a její kapacita bude přes 13 000 lidí. Objekt bude mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3.

Fanoušci brněnské Komety v modrobílém se mají nač těšit

Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana: „Celý svůj život jsem se snažil držet dál od sportu a jsem tady, jsem ve sportovní aréně.


Multifunkční hala: na místě se bourá, současně se projektuje a začíná příprava veřejných zakázek. Na stavbu také přibyla miliarda od Českomoravské záruční a rozvojové banky

4. srpna 2021

V západní části areálu Výstaviště naplno pracují bagry. V kancelářích projektantů se rodí dokumentace pro další důležité kroky. Včera večer schválila Českomoravská záruční a rozvojová banka závazný úvěrový příslib jedné miliardy korun na výstavbu. A brněnští radní dnes rozhodli o společném postupu města a společnosti Arena Brno při zadávání veřejných zakázek. Jeden z nejdůležitějších brněnských strategických projektů, multifunkční hala, se zdárně posouvá.

První opravdu jasně viditelný krok v přípravě multifunkční haly začal 29. června, kdy odstartovala demolice celkem 21 objektů, které musí ustoupit nové stavbě arény a související infrastruktuře. V areálu výstaviště již šly k zemi 2 sklady a mobilní betonové garáže, prakticky stejně daleko jsou i práce v areálu dopravního podniku, kde již zmizely 2 sklady a objekt centrálního odpadového hospodářství. Aktuálně se likviduje administrativní budova Stromovka a další dvě kancelářské budovy. Začaly také práce na odstranění objektu 8. brány a pokladen 7. brány. Zhotovitel má lhůtu pro dokončení prací pět měsíců od předání staveniště. Dochází samozřejmě operativně k drobným změnám harmonogramu, například kvůli hnízdění jiřiček bylo odsunuto bourání velkého skladu dopravního podniku. Konečný termín je závislý na uvolnění objektů v jednotlivých etapách a jejich předání k odstranění, předpokládáme, že bude hotovo do konce ledna příštího roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Multifunkční hala má od 19. června letošního roku platné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na konci července jsme dostali projektovou dokumentaci pro provádění její stavby. Získáme tak jednoznačné technické a kvalitativní vymezení stavby za účelem výběru zhotovitele stavby a stanovení nabídkové ceny díla. Kromě toho se připravuje dokumentace pro 2. etapu, což obnáší vybudování nové páteřní a dalších místních komunikací, chodníků, přístřešků MHD. Celkem vznikne 1 300 parkovacích míst,“ řekl radní města Brna a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl a dodal: „Jedním z několika navazujících projektů multifunkční haly je i úprava části velkého městského okruhu Bauerova. Pro tento úsek se právě zpracovává projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Cílem je bezpečnější a plynulejší provoz, přechody pro chodce k Riviéře proto nahradí lávka pro chodce a cyklisty. Silnice bude mít čtyři pruhy, přičemž ty protisměrné budou nově ve středu odděleny fyzickou zábranou. S hlavním investorem, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, připravujeme smlouvu o spoluzadávání – vybraný zhotovitel tak provede práce jak na samotném VMO, tak na obslužných komunikacích.

Nová multifunkční ARENA BRNO – vizualizace
Nová multifunkční ARENA BRNO – vizualizace
Bourací práce v areálu BVV
Bourací práce v areálu BVV

Posun nastal také ve financování výstavby haly – Českomoravská záruční a rozvojová banka schválila závazný úvěrový příslib ve výši jedné miliardy korun. Splatnost je 25 let od prvního čerpání úvěru. „Na zajištění financování intenzivně pracujeme. Minimálně 200 miliony přispěje na základě uzavřeného memoranda Jihomoravský kraj a na 26. srpna budu svolávat mimořádné zastupitelstvo, kde se má schvalovat žádost o dotaci Národní sportovní agentury ve výši 300 milionů korun. Další finance je možné získat z Národního rozvojového fondu,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Město Brno a jím stoprocentně vlastněná společnost Arena Brno, a.s. budou při zadávání veřejných zakázek, které se týkají multifunkční haly u brněnského Výstaviště, postupovat společně. Smlouvu o spolupráci dnes schválila Rada města Brna. Cílem je maximální efektivita a transparentnost jednotlivých kroků.

Arena Brno byla založena s tím záměrem, že bude investorem stavby haly a také smluvní stranou na straně objednatele s jejím budoucím provozovatelem. Současně chceme využít odborné administrativní zázemí Magistrátu města Brna, takže volíme cestu spolupráce. Primárně smlouva řeší společnou přípravu a realizaci zadávacího řízení na zajištění výběru zhotovitele haly, na výběr technického dozoru stavby, správce stavby nebo zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ řekl radní města Brna a místopředseda představenstva Areny Brno Jaroslav Suchý a doplnil: „Oba subjekty budou postupovat podle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek platných pro veřejného zadavatele. Jejich jménem bude jednat město, které může činit všechny úkony v průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek včetně zajištění služeb jejich administrátora. Samotné smlouvy budou podepisovat zástupci Areny Brno. Nezbytnou podmínkou spolupráce je vzájemná informovanost.

Multifunkční halu u brněnského Výstaviště, která má nabídnout až 30 možností využití a jejíž kapacita je přes 13 000 lidí, projektuje sdružení firem A PLUS, a. s. a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Na realizaci samotné výstavby arény a souvisejících investičních akcí se podílejí městské společnosti Brněnské komunikace, a.s., Veletrhy Brno, a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s., Arena Brno, a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nová multifunkční ARENA BRNO a pavilon Z– vizualizace
Nová multifunkční ARENA BRNO a pavilon Z– vizualizace
ARENA BRNO – vizualizace
ARENA BRNO – vizualizace

O nové multifunkční hale ARENA BRNO

Největší strategický projekt města Brna! Na brněnském Výstavišti stavíme novou moderní multifunkční halu vybavenou špičkovými technologiemi, kde si užijete kulturní i sportovní eventy. Samotnou stavbu haly plánujeme zahájit již počátkem roku 2022. – ??? kdo řekl nebo proč 1. osoba mn. č.???

Nová multifunkční hala v areálu společnosti Veletrhy Brno, a. s. (BVV) poskytne Brnu to největší a nejmodernější zázemí pro pořádání sportovních, kulturních a kongresových akcí. Kapacita haly bude až 13 300 míst, spolu s ní město vybuduje zhruba 1 300 parkovacích míst.

ARENA BRNO vyroste v areálu BVV za pavilonem Z mezi pavilony F a G1.

Co ARENA BRNO nabídne městu nového

 • Multifunkční využití pro sporty, kulturu, kongresy, eventy
 • Variabilní uspořádání pro různé typy sportů: házená, hokej, tenis, volejbal, basketbal, box
 • Vyšší počet návštěvníků na sportovních zápasech
 • Možnost pořádat koncerty pro velké publikum
 • Hostování mezinárodních sportovních akcí ‒ mistrovství světa, mistrovství Evropy
 • Rozsáhlé reprezentativní prostory se zázemím společnosti Veletrhy Brno, a. s.
 • Konání velkých společenských i kongresových akcí
 • Moderní prostory a maximální akustickou kvalitu

Popis multifunkční haly

Vnější rozměry (na úrovni terénu) 151 m × 108 m s výškou nad terénem cca 29,5 m. Zastavěná plocha 16 470 m2, obestavěný prostor 465 tis. m3.

Multifunkční hala ARENA BRNO umožní rychlou přestavbu (bez nutnosti stavebních úprav) ve směru sport – kultura a naopak. Ke splnění tohoto cíle jsou veškerá dispoziční řešení, technická zázemí a technologické vybavení navrženy s ohledem na rychlost a efektivitu přestavby při změnách účelu. Koncepce vychází z architektonického kánonu „arény“ (divácké uspořádání).

Synergický efekt umístění na BVV rovněž umožní koncipovat venkovní „FAN zóny“ a bude pořádat souběžné akce např. s olympijským festivalem apod., vždy v kombinaci s vnitřními prostory objektu. Výškově je multifunkční hala koncipována tak, aby neovlivnila dominantu pavilonu Z. Je rozdělena na část podzemní, kde je umístěna samotná plocha a šest nadzemních podlaží. Podzemní podlaží řeší jednak parkování, vytváří zázemí pro sportovce a účinkující a v neposlední řadě skladování technického vybavení, jak pro provoz objektu, tak pro jednotlivé akce pořádané v objektu. První nadzemní podlaží je po celém obvodu vstupem pro návštěvníky a „dávkuje“ návštěvníky do základního prostoru (22 řad), do zóny klubových sedadel ve třetím nadzemním podlaží, do zóny Skyboxů – čtvrté nadzemní podlaží a do zóny doplňkové – 6 řad přístupných z pátého podlaží.

Multifunkční hala a všechny prostory související s provozem jsou navrženy a projektovány dle nároků na pořádání sportovních a jiných akcí, podle nejvyšších standardů, jako jsou například regule jednotlivých sportovních svazů pro pořádání utkání na mezinárodní úrovni. Uspořádání divácké části (aréna), se promítlo do vnějšího tvaru celého objektu a základním vizuálním znakem na zdůraznění tvaru jsou výrazné „límce“ slunolamů sloužící také k vizuálnímu zdůraznění typu uvnitř konané akce. Pro „FAN zónu" budou sloužit výrazné grafické zobrazovače (LED panely) na obou podélných stěnách. V návrhu je v neposlední řadě plánována modro-zelená infrastruktura a samotná stavba je koncipována šetrně k životnímu prostředí.

Bude to největší brněnská multifunkční hala

Brnu doposud chyběla hala pro sportovní a kulturní události, která by dokázala přivítat více než 10 000 návštěvníků. ARENA BRNO poskytne moderní a pohodlné zázemí až pro 13 300 diváků, a to při koncertech či akcích, kdy mohou lidé stát na ploše haly. Pro hokejová utkání je kapacita haly 12 714 diváků. V areálu bude pro návštěvníky k dispozici občerstvení, obchody a další služby.

ARENA BRNO a pavilon Z – vizualizace
ARENA BRNO a pavilon Z – vizualizace
ARENA BRNO, pavilon Z, vpravo vozovna MHD – vizualizace
ARENA BRNO, pavilon Z, vpravo vozovna MHD – vizualizace

Kapacita ostatních brněnských hal a center

 • DRFG (bývalé Rondo) ‒ 7 700 míst
 • Hala Vodova ‒ 5 500 míst
 • Rosnička ‒ 2 000 míst
 • Cosmopolitan Bobycentrum ‒ 2 850 míst
 • SONO Centrum ‒ 1 200 míst
 • BVV pavilon P ‒ 12 500 míst

Jak se do haly dostanete

 • MHD

Autobusem č. 84 z autobusového nádraží Zvonařka na zastávku Výstaviště (směr Pisárky).
Tramvají č. 1 ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Výstaviště (směr Pisárky).

 • Autobusem a vlakem

Pohodlně se sem dostanete vlakem či autobusem i z jiných měst. Z Bratislavy, Jihlavy, Zlína a Olomouce trvá cesta okolo 1 hodiny. Z Vídně, Prahy, Ostravy a Pardubic okolo 2 hodin. Z Budapešti, Grazu, Linzu, Katovic a Krakova do Brna dojedete za necelé 3 hodiny. Přímo k hale vás zaveze MHD.

 • Autem

K hale snadno sjedete z nedaleké dálnice a rychlostních silnic vedoucích z Vídně, Prahy i Ostravy. Auto můžete zaparkovat na prostorném hlídaném parkovišti před vstupem na Výstaviště.

Multifunkční hala určená pro konání sportovních (hlavně hokejových), kulturních a konferenčních akcí pro 12 000 diváků. Objekt má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží, tzn. střecha dosahuje 30 m nad okolní terén tak, aby nekonkuroval pavilonu Z. Půdorys haly má tvar oválu, který vychází z tvaru hokejového hřiště, a nabízí výhodné prostorové řešení. Střecha haly je navržena ze subtilní ocelové konstrukce, ve které se opět zrcadlí tvar hokejového hřiště. Vychází z tvaru 2 polovin kulového vrchlíku a válce. Vjezd do haly je navržen ze západní strany z ulice Bauerovy. Vjezd je tvořen rampou do zásobovacího prostoru a rampami do 2. pater podzemních garáží pro 150 aut.

Přání závěrem

Ti zmínění modrobílí fanoušci brněnské Komety, i ti zcela obyčejní Brňané, okolní i „přespolní“ zájemci o to, co hala dokáže nabídnout, se mají dozajista nač těšit. Držme si palce, že vše bude zdařilé, skvělé a smysluplné, jak hlásají vyhlášení a články a tiskové zprávy všech, co měli, mají a budou mít rozhodující slovo v tomto zajímavém, ale hlavně zcela výjimečném počinu pro město Brno.

Použité podklady:

 • Citáty – http://www.citaty.net
 • Fotografie, část textů a tiskové zprávy – Tiskové středisko MMB a ARENA BRNO, a.s.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.