logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Schöck Tronsole® typ P: jen 18 cm tloušťky desky a klid

Osvědčený systém ochrany proti hluku Schöck Tronsole® se rozšiřuje o nový produkt Tronsole® typ P. Jedná se o prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení podesty na schodišťovou stěnu, který byl odzkoušen dle DIN 7396.

Jeho jedinečnost: nejenže splňuje přísné požadavky na ochranu proti kročejovému zvuku – ale architektům se otevírají zcela nové možnosti řešení designu budov.

S prvkem Tronsole® typ P lze snadno a spolehlivě realizovat tenké podesty z pohledového betonu tloušťky až 18 cm, souvislou vzduchovou mezeru po obvodu schodiště a další individuální požadavky.

V následujícím videu se můžete sami přesvědčit o četných výhodách, které skýtá nový prvek Schöck Tronsole® typ P (video je v němčině, ale na youtube je možné si pustit české titulky).


Schöck Tronsole® typ P umožňuje akusticky přerušené uložení schodišťových podest na schodišťovou stěnu. Provedení prefabrikovaných schodišťových podest bez ozubů zajišťuje hladší průběh stavebních prací a vysokou hospodárnost. Díky vynikající izolaci proti kročejovému zvuku již není třeba na podestě provádět plovoucí podlahu. Lze tak snadno realizovat tenké podesty z pohledového betonu a ostatní architektonické výzvy.

Výhody

 • Třída ochrany proti hluku III
  Dle klasifikace ochrany proti kročejovému zvuku dle německé směrnice VDI 4100 jsou tyto prvky zařazeny do třídy ochrany proti hluku lll
 • Elastomerové ložisko Elodur®
  Tyto produkty tak dosahují hodnoty rozdílu hladiny kročejového zvuku ∆L*n,w ≥ 27 dB až ∆L*n,w ≥ 33 dB (stanoveno zkouškami dle DIN 7396)
 • Charakteristické parametry kročejové izolace stanovené zkouškami dle DIN 7396
  Rozdíl hladiny kročejového zvuku ∆L*n,w ≥ 31 dB
 • Objektivně srovnatelné hodnoty zvukové izolace
  Charakteristické parametry kročejové izolace byly stanoveny zkouškami dle DIN 7396
 • Technické schválení
  Jistota při projektování díky certifikaci ústavem DIBt Z-15.7-349.
  Prvek tím splňuje schvalovací požadavky pro smykové trny.
 • Třída požární odolnosti R90
  Splnění požadavků na požární bezpečnost až do R 90 v kombinaci s protipožární soupravou (závisí na tloušťce podesty)
 • Užití v únikových cestách
  Doloženo požárně-bezpečnostním posudkem
 • Větší flexibilita
  Přenáší standardně nadzvedávací síly a na přání vodorovné síly
 • Integrace závěsného třmínku
  Závěsný třmínek je fixován v náležité poloze na pouzdru zabudovaném v podestě – pro bezchybné provádění
 • Flexibilní použití
  Vhodné také pro tloušťky podest 180 mm
 • Větší rozsah použití
  Lze užít i pro vzduchové mezery po obvodu schodiště tloušťky až 50 mm
 • Větší konstrukční možnosti
  Možnost realizace tenkých podest z pohledového betonu, souvislé vzduchové mezery po obvodu schodiště a dalších zvláštních požadavků

Schodišťové systémy ochrany proti hluku


Přímé schodišťové rameno, oddělení schodišťového ramene včetně mezipodesty

Oddělení ramene od hlavní podesty prvkem Tronsole® typ F a od základové desky prvkem Tronsole® typ B. Oddělení mezipodesty od schodišťové stěny prvkem Tronsole® typ P. Rameno je odděleno od stěny prvkem Tronsole® typ L. Vzniknou tak modré obrysy jako znak kvalitní a bezpečné ochrany proti kročejovému zvuku.

Poslechněte si ten rozdíl

Srovnání provedení akustického přerušení

Zkušební postup ke stanovení akusticky-izolačního účinku prvků pro izolaci proti kročejovému zvuku u monolitických schodišťových konstrukcí je popsán v normě DIN 7396 „Stavebně-akustické zkoušky – zkušební metodika pro zjištění účinků prvků pro akustické přerušení monolitických schodišť“ („Bauakustische Prüfung – Prüfverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen für Massivtreppen“), číslo 06-2016. Všechny typy prvků Schöck Tronsole® byly testovány dle této nové metodiky.

Útlum kročejového zvuku: tuhé spojení
Útlum kročejového zvuku: pásové ložisko
Útlum kročejového zvuku: Schöck Tronsole®

Schöck Elodur®

Schöck Elodur® je nejnovější generace elastomerových ložisek a velmi podstatná součást prvků Schöck Tronsole®. Díky zdokonalené receptuře a novému tvaru bylo dosaženo dalšího zlepšení zvukově-izolačního účinku systému Schöck Tronsole®. Ve srovnání s produkty ostatních výrobců dosahuje nový systém Schöck Tronsole® zhruba o 10 dB vyššího útlumu kročejového zvuku. To odpovídá snížení subjektivně vnímané hlasitosti zvuku přibližně na polovinu.


Proces montáže

Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.