logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Schodiště

6.7.2024Xella CZ, s.r.o.
Xella CZ, výrobce stavebních materiálů Ytong, Silka, Multipor, s hrdostí oznamuje úspěšné dokončení rozsáhlé rekonstrukce svého výrobního závodu v Horních Počaplech, která zahrnuje kompletní výměnu všech deseti autoklávů a souvisejícího zařízení.
24.5.2024Ing. Adam Podolník, Ing. David Svrček, Ing. Ivan Vukušič, Ph.D.
Recenzovaný Některé specifické požadavky na bezbariérový přístup a použitelnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou často opomíjeny, nebo vůbec nejsou zahrnuty do projektů a návrhů. Tyto požadavky jsou zakotveny v legislativě, normách a dalších příslušných předpisech. Pro účely posouzení shody je zastřešuje TSI PRM, tedy Technické specifikace pro interoperabilitu týkající se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
3.10.2023LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Prefabrikované stavební díly pomáhají zrychlit stavbu. Hotové díly se přiváží na stavbu, kde se za zlomek času nainstalují. Platí to i v případě prefabrikovaných betonových schodišť, která umí z týdnů měření, bednění, vylévání, kropení a vysychání udělat jednohodinovou montáž. Rychlost ale není jejich jedinou výhodou.
24.8.2023JAP FUTURE s.r.o.
Ze známých důvodů stavějí muži ženám odjakživa schody až do nebe. Časem začali klást čím dál větší důraz na bezpečnost a vzhled. Ano, řeč je o zábradlí, o prvku, který v symbióze se schodištěm dokáže vykouzlit designovou chloubu v každém interiéru i exteriéru. Základní konstrukce a materiálové provedení zábradlí aktuálně koresponduje, kromě důležité bezpečnosti, s nadčasovým minimalismem, což je vyhledávaný designový trend.
2.5.2023LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Beton je na stavbě nenahraditelný pro svou pevnost a odolnost. Ve spojení s prefabrikací přináší také nezanedbatelnou časovou úsporu. To platí i pro prefabrikovaná schodiště. Ta se vyrábí na míru každé stavbě podle projektové dokumentace. Na staveniště se pak převáží hotová, připravená k montáži. Instalace zabere obvykle pouhou 1 hodinu a prakticky hned po jejím dokončení můžete schodiště plně využívat. Jaké jsou další výhody?
17.9.2022MEA Water Management s.r.o.
Vodohodspodářské stavby patří mezi aplikace, kde se kompozitní konstrukční materiál uplatňuje velice často. Nejčastěji se používají kompozitní rošty, které plně nahrazují nerezové a jsou cenově výrazně dostupnější. Proti ocelovým, žárově zinkovaným, mají zase podstatně vyšší chemickou odolnost a ve vlhkém prostředí nekorodují.
5.4.2022LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Součástí nabídky Lias Vintířov jsou také prefabrikované stropy, balkony a schodiště z LiaporBetonu, které kromě zrychlení a usnadnění výstavby přináší i další výhody. Schodiště si nyní navíc můžete snadno nakonfigurovat na míru na novém webu.
Analýza schodišťového stupně z ultravysokohodnotného betonu
1.4.2022Ing. Dominik Lisztwan, Ing. Petr Daněk, Ph.D.
Recenzovaný Článek popisuje experimentální a numerickou analýzu modelu štíhlého železobetonového schodišťového stupně v měřítku 1:1 vyrobeného z ultra vysokohodnotného betonu pro ověření reálného chování stupně a jeho odezvy na působící zatížení. Experimentální část v podobě statické zatěžovací zkoušky provedené metodou vakuování je doplněna numerickou nelineární analýzou pomocí metody konečných prvků s využitím softwaru ATENA Science. Výsledky jednotlivých částí analýzy jsou navzájem porovnány a je diskutováno netypické chování zkoušeného dílce.
15.3.2022Ing. Ondřej Nespěšný, Ing. Jan Vystrčil, Ing. Dominik Cakl
Recenzovaný Schodiště jsou nedílnou součástí vícepodlažních budov a musí splňovat řadu požadavků vycházejících zejména z technických norem. Jedním ze základních požadavků na stavby je mechanická odolnost a stabilita, která je v současnosti často ověřována výpočtovými metodami. Pokud jsou výpočtové metody nedostačující musí být využíváno experimentální metody zatěžování konstrukcí, kterou popisuje tato publikace. Příspěvek shrnuje průběh statického zatěžování prefabrikovaných schodišťových sestav z kompozitních materiálů na bázi cementu a výztužných organických vláken. Aplikované metody vycházejí z evropských technických norem a řídících pokynů pro evropská technická schválení.
Výroba v závodě Dennert. Prefabrikace umožňuje kvalitu, bezpečnost, účinnost a hospodárnost na nejvyšší úrovni.
8.11.2021Dennert Baustoffwelt GmbH&Co. KG
U společnosti Dennert stále vyvíjíme koncepty, které stavbu domu činí lepší, rychlejší a bezpečnější. Příkladem je systém XCON. Stavební systém pro zcela masivní stavební bloky v univerzálním, kompletním balíku: od poradenství, plánování, výpočtu statiky a od konstrukce přes výrobu ve vlastních závodech až po vozový park a montážní služby.
Ondřej Wittek v rozhovoru pro TZB-info
22.10.2021redakce
Kročejový hluk se řeší hlavně u schodišť, protože u podesty nebo mezipodesty často není provedena skladba podlahy tak, aby bránila přenosu kročejového zvuku. Schodiště se často dělají pouze pohledová. Ondřej Wittek ze společnosti Schöck-Wittek v rozhovoru představuje řešení pro zamezení přenosu kročejového zvuku ze schodišť.
21.9.2021PRO-DOMA, SE
Půdní schody umožňují snadný a bezpečný vstup na půdu bez nutnosti pořízení nákladných stacionárních schodů, které zabírají spoustu místa. Tyto schody splňují všechny technické požadavky a bezpečnostní normy a zajišťují maximální uživatelský komfort.
23.6.2021Schöck-Wittek s.r.o.
Osvědčený systém ochrany proti hluku Schöck Tronsole® se rozšiřuje o nový produkt Tronsole® typ P. Jedná se o prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení podesty na schodišťovou stěnu, který byl odzkoušen dle DIN 7396.
10.11.2020redakce
Systém prefabrikovaných konstrukcí od společnosti Dennert byl letos rozšířen o systém XCON, díky kterému lze postavit hrubou stavbu domu za jeden den. Na podrobnosti k systému XCON od společnosti Dennert jsme se ptali pana Romana Leitnera.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.