logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Inovace pro energeticky úsporné fasády

Produkt Schöck Isolink® ze sklolaminátové výztuže má v kategorii fasádní kotvy certifikaci jako prvek vhodný pro pasivní domy. Kotvy Schöck Isolink® jsou vhodné pro prefabrikované i monolitické konstrukce. Lze je využít i při rekonstrukci.

Kotvy Schöck Isolink® získaly několik ocenění
Hospodárné a snadno zabudovatelné

Úspornější řešení umožňující rychlé provádění

Úspora času

Kotvy Schöck Isolink® lze jednoduše zašroubovat do předvrtaných otvorů v tepelně-izolační vrstvě. Odpadá tak pracné vypěňování netěsností, jež je nutné při použití prvků z nerezové oceli, pro které je třeba vyvrtat otvory většího průměru.

Úspora materiálu

Kotvy Schöck Isolink® slouží zároveň jako distanční i kotevní prvek. Společnost Schöck nabízí sofistikovaná řešení pro různé stěnové konstrukce, která ve srovnání s jinými systémy vystačí s menším počtem kotev na m2.

Úspora skladovacích nákladů

Krátké dodací lhůty všech délkových variant a nízké minimální odběry výrazně snižují náklady na skladování.

Větší pružnost při realizaci

  • možnost vytvoření velkoplošných panelů (až 6x12 m)
  • možnost použití individuálních tepelněizolačních materiálů
  • tloušťky stěn až 500 mm
  • snadné položení třetí vrstvy výztuže u dvojitých poloprefabrikovaných stěn
  • krátké dodací lhůty všech délkových variant termokotev
  • školení o způsobu zabudování prvků a technická podpora společnosti Schöck ve Vašem provozu
Dvojitá poloprefabrikovaná stěna s kotvami Schöck Isolink®
Dvojitá poloprefabrikovaná stěna s kotvami Schöck Isolink®
Sendvičová stěna s kotvami Schöck Isolink®
Sendvičová stěna s kotvami Schöck Isolink®

Ocel je již dlouhou řadu let osvědčeným materiálem pro betonářskou výztuž. Přesto existují případy, kdy je nutno hledat alternativní řešení. Zde nachází uplatnění nekovová výztuž Schöck Combar®. Jedná se o syntetické pruty zpevněné skleněnými vlákny, jež se vyznačují vysokou pevností v tahu, velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti a dlouhou životností. Termokotvy Schöck Combar® plně nahrazují běžně používané prostorové žebříčky pro sendvičové a poloprefabrikované stěny. Projektanti a prefy tak mají k dispozici stavební materiál budoucnosti.


Ocenění za inovaci:


Výsledek systematického výzkumu a vývoje:

Tepelná izolace na vysoké úrovni
Srovnání tepelných mostů

Termokotvy Schöck Combar® spojují obě vnější vrstvy poloprefabrikovaných a sendvičových panelů takřka bez tepelných mostů. To má za následek výrazné zlepšení hodnot součinitele prostupu tepla U.

Řez dvojitou poloprefabrikovanou stěnou s tepelně-izolační vrstvou
Řez dvojitou poloprefabrikovanou stěnou s tepelně-izolační vrstvou
Spojovací prvek z betonářské oceli λ = 60 W/(m·K)
Spojovací prvek z betonářské oceli λ = 60 W/(m·K)
Spojovací prvek z nerezové oceli λ = 15 - 17 W/(m·K)
Spojovací prvek z nerezové oceli λ = 15 - 17 W/(m·K)
Termokotva Schöck Combar® λ = 0,7 W/(m·K)
Termokotva Schöck Combar® λ = 0,7 W/(m·K)

Hodnoty součinitele prostupu tepla U pro stěny s vloženou tepelnou izolací a kotvami Schöck Isolink®

Tloušťka izolace Hodnota U ve W/(m2K) pro různé tl. stěn
mm 300 mm 360 mm 400 mm 500 mm
140 - 0,235 0,234 -
160 - 0,207 0,207 0,205
200 - - 0,168 0,167
300 - - - 0,113

λR tepelné izolace = 0,035 W/(m2K)


Vynikající tepelně-izolační vlastnosti prvků dokládají termografické snímky. Díky užití kotev Schöck Isolink® nedochází u poloprefabrikovaných stěnových panelů ke vzniku tepelných mostů, jak je tomu běžné u jiných spojovacích prvků.

Rozsáhlé servisní zabezpečení
Pro optimální zabudování prvků

Náš zákaznický servis

Společnost Schöck zajišťuje servisní zabezpečení během celého procesu přechodu na výrobu s použitím kotev Schöck Isolink®. Naši kvalifikovaní poradci Vám zpracují technická řešení Vašich projektů a poskytnou všestrannou podporu při zabudování kotev Isolink® v panelárně.

Snadný pracovní postup

1. Položení tepelné izolace na čerstvě vybetonovaný povrch první stěnové desky
1. Položení tepelné izolace na čerstvě vybetonovaný povrch první stěnové desky
2. Nasazení kotev Isolink® do předem vyvrtaných otvorů v tepelně-izolační vrstvě
2. Nasazení kotev Isolink® do předem vyvrtaných otvorů v tepelně-izolační vrstvě

3. Spojení vnější stěnové desky s vnitřní deskou
3. Spojení vnější stěnové desky s vnitřní deskou
4. Osazení dvojité poloprefabrikované stěny s vloženou tepelnou izolací
4. Osazení dvojité poloprefabrikované stěny s vloženou tepelnou izolací


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.