logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Nová cihla od společnosti HELUZ pro akusticky dělicí konstrukce

Společnost HELUZ cihlářský průmysl představila na veletrhu For Arch 2016 novou cihlu pro akustické konstrukce HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Nový produkt nám na kameru přiblížil generální ředitel společnosti Ing. Jan Smola.

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

První broušená AKU cihla se vzduchovou neprůzvučností na stavbě 56 dB přijde na trh už v roce 2017.

Nově je možné zhotovit dělicí stěny nejen mezi dvěma byty suchou technologií zdění při dosažení lepšího výkonu zvukové izolace oproti současně nabízeným AKU blokům a to při úsporné šířce pouhých 21 cm.

Pro dosažení inovace vyššího řádu je třeba se smířit s limitujícími vlastnostmi jednoho materiálu. Pro tyto inovace volí společnost HELUZ vždy kombinaci cihelného střepu s takovými materiály, které jsou pro danou oblast použití optimální a nejlépe vylepšují požadovaný parametr. Tak jako pro cihelné bloky FAMILY 2in1 určené pro obvodové zdivo nízkoenergetických a pasivních domů je pro své vynikající tepelněizolační vlastnosti jako integrovaný materiál používán expandovaný samozhášivý polystyren, tak pro akustické bloky HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená byla zvolena pro své rovněž vynikající akustické vlastnosti minerální vlna.

Zdění stěn se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci pomocí tenkovrstvého PU lepidla (HELUZ pěny) bylo doposud tabu, které je nyní právě díky vývoji nového cihelného bloku prolomeno.

Akustický výkon omítnuté stěny z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená je 2,33 dB/cm, zatímco u dosud běžně používaného řešení pro omítnuté zdivo z cihel AKU šířky 25 cm je 2,04 dB/cm, což představuje skokové zlepšení o celých 14 %! Při dosavadních inovacích výrobců AKU cihel docházelo ke zlepšením mezi jednotlivými typy většinou pouze v řádu desetin procent.


Díky unikátní konstrukci cihelného bloku je dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Dochází tedy kromě výborné zvukové izolaci zároveň k významné redukci přenosu konstrukčního hluku (např. eliminace zabouchnutí dvířek zavěšené skříňky na zdivu...).

Díky broušení jsou cihly kalibrované na výšku 249 mm a nevzniká problém ve výškovém modulu jako při současném zdění obvodového zdiva z broušených cihel a nebroušených AKU cihel zděných na maltu. Zároveň jsou cihly menší a lehčí, tedy manipulace s nimi je snadnější a statické zatížení stavby je menší. Protože HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená je tvořena dvěma 9 cm tvarovkami, tak úprava rozměrů cihel není žádný problém. Stačí běžné pracovní nástroje (např. úhlová bruska 230 mm, pila pro řezání cihel). Pro vazbu rohů jsou dodávány pomocné šablony, díky kterým je zhotovení rohu velmi přesné, jednoduché a zachovává veškeré akustické vlastnosti i v tomto důležitém konstrukčním detailu.

Menší tloušťka stěny o 4 cm oproti tradičnímu řešení šetří zastavěnou plochu a tím umožní dosáhnout vyšší míry užité plochy v rámci bytu. To ocení nejen majitelé bytů a zvláště pak investoři bytových domů, kteří získají na stejné zastavěné ploše více prodejných metrů užitné plochy.

Významné jsou i výrazně - téměř dvakrát - lepší tepelněizolační vlastnosti stěny z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená než má tradiční řešení z AKU cihel. To přispívá ke zmenšení tepelné ztráty obývaného bytu sousedícího s přerušovaně obývaným bytem a tedy k úsporám energie uživatelů vytápěných bytů.

Porovnejte si HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušené s tradičním řešením AKU cihel zděných na maltu

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená HELUZ AKU 25 MK
R'w ≈ 56 dB (neprůzvučnost na stavbě) × R'w ≈ 53 dB (neprůzvučnost na stavbě)
Redukce přenosu nežádoucího konstrukčního zvuku × Vyšší přenos nežádoucího konstrukčního zvuku
Šířka 21 cm × Šířka 25 cm
2,33 dB/cm × 2,00 dB/cm
Broušená cihla × Nebroušená cihla
Zděná na pěnu × Zděná na maltu
m' = 230 kg/m2 × m' = 316 kg/m2
Nenosná stěna × Nosná i nenosná stěna
λekv ≈ 0,15 W/m.K × λekv≈0,40 W/m.K
U ≈ 0,60 W/m2.K × U ≈ 1,10 W/m2.K

Co to znamená v praxi?
Jaká je reálná úspora, kterou HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená přináší?

Reálná úspora - 528 640 Kč / 15m2 na průměrné osmipodlažní budově při použití HELUZ KOMPAKT 21 oproti HELUZ AKU 25 MK (při průměrné ceně 35000 Kč/m2)

Jednoznačné výhody revolučního řešení HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Výhody AKU KOMPAKT 21
lepší akustické (zvukoizolační) vlastnosti o 2 dB lepší zvukoizolační komfort oproti dosud používaným a akusticky izolačně vyhovujícím tvarovkám, redukce přenosu konstrukčního hluku
kompatibilita s broušenými bloky HELUZ
pro obvodové stěny
je broušená, má stejnou výšku (broušené bloky jsou v současnosti jednoznačně nejrozšířenějším zdícím materiálem)
lepší tepelněizolační vlastnosti o 45% lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu k šetřícími sousedovi a do chladnějších prostor (chodby a schodiště)
menší plošná hmotnost o cca 27 % menší zatížení vlastní hmotností zdiva
jednoduchá realizace zdění na PU pěnu, menší hmotnost bloku, menší přesun hmot
úspora místa o 14 % tenčí tvarovka; 24/28 cm (tl. zdi s omítkami)
technické parametry tvarovky ji zařazují na absolutní špičku ve své třídě použití (akustické bloky, akustické příčky)

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.