logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Ako sa dá lacno a zdravo bývať, bez zateplenia a s tehlami HELUZ

Väčšina z nás už niekedy počula o nízkoenergetickom alebo pasívnom bývaní. Pre tých málo zasvätených to sú budovy, ktoré na svoju prevádzku využívajú minimum energie, vytvárajú menej odpadov vznikajúcich napríklad pri výrobe tepla a tým šetria naše životné prostredie.

Energeticky nenáročná budova môže vzniknúť dvojitým spôsobom. Buď ju vystaviame z jednovrstvovej murovanej konštrukcie, alebo z dvojvrstvovej, teda zloženej konštrukcie.

Jednovrstvová konštrukcia muriva pre nízkoenergetický dom

Ešte pred niekoľkými rokmi sa hovorilo o tom, že jednovrstvové konštrukcie nemôžu svojimi parametrami nikdy spĺňať požiadavky na stavbu nízkoenergetických alebo pasívnych domov, pretože súčiniteľ prestupu tepla U by mal byť nižší ako 0,12 W/m2K. Odporúčaný bol nosný stavebný materiál malej hrúbky, na ktorý projektant navrhne dostatočnú vrstvu izolantu. To platilo dovtedy, kým sa na trhu neobjavili nové moderné tehlové materiály, ktoré svojimi tepelnoizolačnými parametrami prekonajú dnes už zastaranú technológiu dvojvrstvovej konštrukcie.

Murivo z tehál HELUZ Family nesmiete zatepľovať

HELUZ Family 2in1

Tehly HELUZ Family 2in1 nie sú len tehly na obvodové murivo – tvoria ucelený komplexný systém, vrátane všetkých doplnkov. Vďaka tomu, že myslí i na detaily v kritických miestach stavby, predchádza vzniku tepelných mostov.

Tehla s integrovaným polystyrénom, HELUZ Family 50 2in1 tieto predstavy – technológiu dvojvrstvovej konštrukcie – vyvrátila. Ide o izolačný materiál s nosnou funkciou určený pre klasický spôsob stavania, keď sú hodnoty súčiniteľa prestupu tepla/U/ U = 0,11 W/m2K.

Pokiaľ si chceme postaviť nízkoenergetický dom, tak tam môžeme použiť tehly plnené polystyrénom, teda tehlové bloky HELUZ Family 2in1, ale môžeme tiež siahnuť po ekonomicky výhodnejších tehlách radu HELUZ Family hrúbky 50, 44 a 38 cm, prípadne radu STI. Tiež tehla hrúbky 44 cm sa môže pre nízkoenergetický dom navrhnúť.

Pri nízkoenergetických domoch je požiadavka, že by sa súčiniteľ prestupu tepla stien mal pohybovať okolo U = 0,20 W/m2K.

Do pasívneho alebo nulového štandardu sa môžeme dostať s materiálmi HELUZ Family 2in1 hrúbka 50 cm, prípadne HELUZ Family 2in1 hrúbka 44 cm. V ojedinelých prípadoch je možné postaviť dom, aby vyhovoval českému pasívnemu štandardu, z tehál HELUZ Family 2in1 hrúbka 38 cm. Ale to už je naozaj na hrane a tieto materiály sa využívajú na domy v radovej zástavbe.

Tiež nulový dom sa dá vystavať z tehál HELUZ

Pokiaľ by sme si chceli postaviť z materiálov HELUZ nulový dom, môžeme si ho predstaviť ako pasívny dom, ktorý je ale vybavený rôznymi technickými zariadeniami napr. solárnymi systémami, ktoré vlastne zaisťujú tú nulovosť domu. Vlastným murivom (jeho hrúbkou) síce ešte nejako môžeme tepelné straty stále znižovať, ale je to ekonomicky už nevýhodné.

HELUZ Family 2in1
HELUZ Family 2in1

Domy zo systému HELUZ nie je potrebné zatepľovať a pritom spĺňajú všetky požiadavky moderného, lacného a zdravého bývania.

Tehlové bloky HELUZ Family 2in1 v šírkach 50 a 44 cm sa dajú použiť na jednovrstvové konštrukcie pre domy s veľmi nízkou energetickou náročnosťou s podporou dotačného programu Nová zelená úsporám. Tieto materiály sú tiež vhodné na stavby nízkoenergetických budov, ktoré nemôžu z nejakého dôvodu (napr. z dispozičného hľadiska, kvôli zložitejšiemu umiestneniu stavby na pozemku) dosiahnuť pasívny štandard.

Pre energeticky pasívny dom a energeticky nulový dom (dom, ktorý nie je závislý od dodávok energie od distribútorov, ide v podstate o energeticky pasívny dom doplnený vhodnou technológiou získavania energie napr. domáce fotovoltické elektrárne) sa najčastejšie používajú tehly HELUZ Family 2in1 šírky 50 cm.

Na bungalovy i radovú výstavbu

Čo sa týka nízkoenergetického domu, tam je zaujímavý variant tehlových blokov HELUZ Family 2in1 šírky 38 cm a to kvôli svojmu výbornému pomeru tepelnoizolačných vlastností a celkovej hrúbky konštrukcie. Tento variant je veľmi vhodný na bungalovy, príp. radovú výstavbu. Veľmi univerzálne použitie na výstavbu nízkoenergetických domov zaisťujú tehlové bloky HELUZ Family 2in1 šírky 44 cm.

Tehlové murivo vybavené vnútornou a vonkajšou omietkou je na rozdiel od konštrukcie s vonkajším zatepľovacím systémom oveľa menej náchylné na degradáciu, či už biologickú (prichytávanie rias, plesne) ako aj mechanickú (napr. loptové hry detí, ďobanie vtákov a pod.).

HELUZ Family 2in1
HELUZ Family 2in1

Hrubú stavbu rodinného domu vymurujete vďaka jednoduchému a komplexnému systému počas dvoch až troch týždňov.

Zatepľovať nový dom je nezmysel

HELUZ Family 2in1
Jednovrstvová konštrukcia znižuje počet technologických krokov vo výstavbe, čím znižuje riziko konštrukčných porúch. Navyše výrazne zrýchľuje stavbu.

Presvedčivo a jednoznačne teda v dnešných podmienkach platí, že len rozumní, sporiví a praktickí ľudia volia variant bez zateplenia.

Tento nerozum, alebo neznalosť, zastaraný a neekonomický stavebný postup stojí každého investora ďalšie peniaze navyše, ktoré sa dajú využiť na ďalšie zlacnenie budúceho bývania.

Ale nie je to len o peniazoch. Dom bez zateplenia lepšie dýcha, zdravo sa v ňom býva, oproti domu, ktorý má dvojvrstvovú, zloženú a takmer nevzdušnú konštrukciu.

Stále to platí aj do budúcnosti. Masívna jednovrstvová tehlová konštrukcia je tradične najpoužívanejším variantom na stavanie rodinných domov v našich zemepisných šírkach.


HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.