logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Oprav dům po babičce: Dotace na zateplení a výhodný úvěr na stavební opatření rekonstrukce rodinného domu

Oprav dům po babičce je další částí programu Nová zelená úsporám zaměřená na rekonstrukce starých domů. Kombinuje dotaci až 1 milion korun předem na opatření pro energetické úspory a výhodný úvěr od stavebních spořitelen pro další náklady vynaložené při rekonstrukci. Program míří zejména na mladé rodiny a motivuje k rekonstrukci starších rodinných domů.

Reklama

Jedinečná podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr. Dotace je financována z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie, celkově je pro dotace z Nové zelené úsporám připraveno 55 miliard korun.

„Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 17 % rodinných domů neobydlených. Jedná se o statisíce domů, které by mohly dál sloužit svému účelu. Chceme využít stávající zástavbu a zabránit tomu, aby se obce rozšiřovaly do volné krajiny a aby se kvůli bytovým potřebám zabírala další a další zemědělská půda,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje: „Zároveň nabídneme mladým rodinám, které nejvíce pociťují důsledky vysokých životních nákladů a nízké dostupnosti hypotéčních úvěrů, možnost zajistit si vlastní důstojné a současně úsporné bydlení, a to bez ohledu na to, zda si starší nemovitost koupí, nebo získají v rámci rodiny.“

Přečtěte si také Přehled dotovaných opatření podrobně Přečíst článek

Dotační program „Oprav dům po babičce“ bude určen všem žadatelům, vlastníkům rodinného či rekreačního domu, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, nebo postaví dům splňující požadované parametry na místě odstraněného původního domu. Cílem je urychlit tempo renovací starších domů, zpřístupnit finanční prostředky na vstupní investici a též ulehčit mladým domácnostem cestu k úspornému bydlení. „Program má podpořit zejména mladé rodiny, proto rodinným bonusem ve výši 50 tisíc korun zvýhodníme každé nezaopatřené dítě žadatele. Rodiny navíc budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti o podporu, přičemž posledním rokem možného dodatečného čerpání bonusu je rok 2030,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zásadní výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem. Příjemci dotace zároveň budou moci od příštího roku na pobočkách stavebních spořitelen požádat o zvýhodněný úvěr, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. „Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty, záležet bude na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen,“ popsal ministr Petr Hladík.

CO PROGRAM PODPOŘÍ

 • komplexní zateplení stávajících rodinných domů a rekreačních objektů (+ možná kombinace s dalšími oblastmi podpory: FVE, TČ, Dešťovka,…)

PRO KOHO JE URČEN

 • cílíme především na mladé rodiny, podmínkou je ekonomická aktivita žadatele
 • žádat mohou pouze fyzické osoby vlastnící rodinný nebo rekreační dům

KOLIK PROGRAM PŘISPĚJE

 • dotace formou ZÁLOHY
 • na zateplení až 1 000 000 Kč a na další opatření dle limitů podpory
 • možnost čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen
 • rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezaopatřené dítě

CO SI POHLÍDAT

 • možné žádat pouze 1x za dobu trvání programu
 • podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let (od doložení realizace)
 • žádat lze i zpětně - způsobilé výdaje od 1. 1. 2021

„Nejčastější překážkou renovací starších domů bývá nedostatek vlastních zdrojů na pokrytí rozdílu mezi dotací a celkovými náklady, včetně předfinancování. Dotace poskytnutá zálohově zároveň sníží potřebu na výši úvěru, a tím se stane zvýhodněný úvěr dostupnější pro více domácností,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky a pokračuje: „Komplexní zateplení významně sníží náklady na vytápění a ušetřené prostředky pak žadatelům pomůžou v následujících letech úvěr bez větších obtíží splatit.“

Žadatelé v programu „Oprav dům po babičce“ dostanou až 1 milion korun na optimální zateplení, které je podmínkou získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Renovaci pak bude možné rozšířit o další úsporná opatření a čerpat nemalé prostředky i na výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil a další úsporná opatření, takže v celkové výši může zálohová dotace dalece přesáhnout milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám obdrží příjemci navíc motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření (vzorový příklad najdete v prezentaci).

Kdy se program spustí?

 • DOTACE – elektronický příjem žádostí od září 2023
 • ZVÝHODNĚNÝ ÚVĚR – k dotaci možné čerpat od příštího roku

Kde vše vyřídím?

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ SFŽP ČR

 • poradenství k poskytovaným dotacím
 • administrace programu

POBOČKY STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

 • možnost vyřízení dotace i zvýhodněného úvěru na jednom místě
 • poradenství v oblasti dotací a úvěrů
 • získání kontaktů na certifikované odborníky (energetičtí specialisté, projektanti, …)
 • pomoc při vytváření finančního plánu k návrhu na rekonstrukci
 • asistence při elektronickém podání a následné administraci dotace
 • administrace úvěru (prověření úvěruschopnosti, převzetí úvěrového rizika, čerpání, kontrola účelovosti, vymáhání)

„Pokračovat bude také podpora strukturálně postižených krajů a rozšíří se i na další obce s rozšířenou působností ve vybraných regionech a na území bývalých vojenských újezdů. Žadatelům z těchto oblastí navýšíme celkovou dotaci o dalších 10 procent,“ doplňuje ministr Petr Hladík.

Seznam bonifikovaných obcí je přílohou Závazných pokynů a je zveřejněn na webu programu Nová zelená úsporám.

Zvýhodněný úvěr od vybraných stavebních spořitelen bude dostupný k žádostem o dotaci na optimální zateplení v obou programech. Podpora se bude týkat opatření realizovaných po 1. lednu 2021. V rámci podání a doložení žádosti dojde také ke zjednodušení – nově již nebude ve většině případů nutné předkládat projektovou dokumentaci a nebudou vyžadovány ani účetní doklady.

Zájemci o dotaci z programu „Oprav dům po babičce“ se mohou už dnes obracet se svými dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na webu novazelenausporam.cz.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.