logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Principy fungování čidel kvality vzduchu

Čidla kvality vzduchu pracují na několika různých principech. Jak fungují elektrochemická čidla a čidla NDIR?

Čidla NDIR

Co je NDIR? Non-Dispersive Infrared, nerozptýlené infračervené světlo
Tato čidla pracují na principu měření útlumu infračerveného záření (o specifické vlnové délce) ve vzduchu.

Čidla se skládají z:

  • zdroje infračerveného záření (žárovka)
  • světlo-vodné trubice
  • infračerveného detektoru s příslušným filtrem

Signál z infračerveného detektoru se dále zesiluje a pak se pomocí další elektroniky vyhodnocuje útlum záření, který je zapříčiněn kolizí s oxidem uhličitým. Na tomto základě se vypočítá aktuální koncentrace CO2 ve vzduchu. Pro zjednodušení – čím víc CO2, tím více se utlumuje infračervené záření.

Čidla NDIR jsou obecně velmi přesná a dlouhodobě stabilní. Výhodou je, že měří koncentraci již od nulové hodnoty, zvládnou měřit i vysokou koncentraci CO2. V současné době máme princip NDIR aplikovaný ve všech čidlech koncentrace oxidu uhličitého. Jejich stabilita a životnost je více jak 10 let.

Elektrochemická čidla – měření těkavých organických látek a vlhkosti

Tato čidla obvykle sestávají z elektrochemického článku s tuhým elektrolytem (= roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud). Tento článek je přídavným žhavením vyhříván na pracovní teplotu. Na elektrodách článku dochází k chemickým reakcím podobným jako v palivovém článku, kdy se spotřebovává kyslík a na elektrodách článku vzniká elektromotorická síla.

Měřením této elektromotorické síly pomocí speciální elektroniky se pak zjišťuje koncentrace CO2 ve vzduchu. Hlavní předností těchto čidel je vysoká citlivost a vynikající selektivita na oxid uhličitý. Jsou obvykle levnější než čidla NDIR, ovšem s výrazně nižší životností (cca 2 roky) a přesností. Proto jsme od těchto čidel odstoupili.


Elektroakustická čidla

Elektroakustická čidla pracují na principu vyhodnocování změn kmitočtu ultrazvuku v mechanickém rezonátoru. Pomocí elektroniky se vyhodnocuje změna kmitočtu ultrazvukových vln a na základě závislosti změny kmitočtu na koncentraci CO2 ve vzduchu se určuje aktuální koncentrace CO2.

Hlavní předností těchto čidel je dlouhodobá stabilita bez nutnosti rekalibrace.Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Zakázkový vývoj a výroba průmyslové elektroniky. Vyrábíme čidla kvality vzduchu, regulátory ohřevu, čidla oxidu uhličitého, relativní vlhkosti, záznamníky oxidu uhličitého a amoniaku, čidla organických látek a kanálová čidla. Dále nabízíme řídící jednotky ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.