logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Radon ve vnitřním prostředí

Co si můžete představit, když se řekne radon a jaká nebezpečí přináší? Radon je bezbarvý radioaktivní plyn, který vzniká rozpadem uranu. Radon nemá žádnou chuť ani zápach a uvolňuje se ze zemského podloží.

Protože je těžší než vzduch, má tedy snahu se shromažďovat při zemi. Ovšem běžně proniká do vnitřních prostorů různými netěsnostmi v plášti budov.

Jaké nebezpečí radon představuje?

Normy a kontroly jsou u nás přísně nastavené, protože radon je brán jako velmi vážný karcinogen – představuje tedy velmi rizikový faktor pro zdraví člověka. Jedná se hlavně o dlouhodobý pobyt v prostředí se zvýšeným výskytem radonu, krátkodobý pobyt je z hlediska ozáření zanedbatelný.

Kudy radon proniká dovnitř?

Radon se nachází v podloží nebo třeba i ve spodní vodě. Do domu se tak může dostat skrz:

 • kohoutky, sprchu – pokud máme studnu
 • sklep
 • různé průchody do budovy jako vodovodní potrubí nebo třeba odpad
 • dále případnými dalšími netěsnostmi v plášti budovy

Limity ČR pro vnitřní prostředí

Teď, když už víme, v čem se radon měří, se můžeme podívat na limity pro vnitřní prostředí nastavené vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Sb.

 1. vyhláška pro stávající budovy
  Zde by neměla být průměrná hodnota tzv. objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Pokud je překročena, doporučuje provést rozumná protiradonová opatření.
 2. vyhláška pro nové budovy
  Zde je stanoven limit 200 Bq/m3. Při stavbě mají být proto provedena odpovídající preventivní opatření.
Zajímavost: Průměrná hodnota v bytech ČR je cca 120 Bq/m3.

Jak řešit prostory s vyšším výskytem radonu?

Podstatné je (jako u dalších znečišťovatelů vnitřního prostřední) dostatečné větrání. A to řízená ventilace na základě aktuálně zjištěných hodnot z čidla radonu, aby se zajistilo dostatečné větrání a na druhou stranu se nevětralo příliš, tedy zbytečně. Tohle snadno zvládne čidlo detekce radonu ADS-RN1.

Vlastnosti:

 • rozsah detekce 0 – 1 000 Bq/m3
 • první výsledky za 10 minut
 • online řízení větrání
 • 2x nastavitelný alarm

Více informací


Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Zakázkový vývoj a výroba průmyslové elektroniky. Vyrábíme čidla kvality vzduchu, regulátory ohřevu, čidla oxidu uhličitého, relativní vlhkosti, záznamníky oxidu uhličitého a amoniaku, čidla organických látek a kanálová čidla. Dále nabízíme řídící jednotky ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.