logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Emise v Brně do roku 2030

Město Brno aktualizuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Pokračuje tak ve snaze snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 %. V říjnu roku 2019 byl zastupiteli schválen Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který obsahoval plány na konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí.

Reklama

Jaroslav Kubera: „Každý víkend totiž odjíždí 500 tisíc lidí na své chalupy, produkují emise, blokují dopravu a všechny elektrospotřebiče mají hned dvakrát – doma a na chalupě, čímž spotřebovávají dvakrát více energie.“

Panorama Brna
Panorama Brna

Město aktualizuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Pokračuje ve snaze snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 %

10. únor 2021
Před čtyřmi lety se Brno připojilo k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, jehož hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. V říjnu roku 2019 byl zastupiteli schválen Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který obsahoval plány na konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí CO2. Nyní se připravuje jeho aktualizace.

SECAP se zaměřuje na různé sektory, od obecního přes terciární a dopravní až po veřejné osvětlení. Plány v něm obsažené mají za cíl dosáhnout našeho závazku a snížit emise CO2 do roku 2030 o 40 %. V posledních letech město Brno podniklo řadu kroků, které směřují k efektivnějšímu nakládání s energiemi, k úsporám nákladů i snižování emisí. Některá opatření ze SECAP jsme již provedli, jsou jimi například rozsáhlé rekonstrukce budov včetně jejich zateplení. Zavedli jsme energetický management v městských budovách a začali jsme odebírat plyn a elektrickou energii od jednoho dodavatele, který byl vysoutěžen na energetické burze PXE,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Aktualizace SECAP je povinná a měla by být provedena do 4 let od přistoupení města k paktu starostů. Na dnešním zasedání se s novou verzí seznámili radní a souhlasili s přípravou žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí.

Pro následující programové období máme v plánu pokračovat s osvětovou činností s cílem oslovit co nejvíce spoluobčanů. Co se týče dalších adaptačních opatření, připravujeme realizaci protipovodňových opatření, výstavbu akumulačních nádrží na vodu a pokračují také práce na obnově a sázení zeleně. Snažíme se tím zadržovat vodu v přírodě a příznivě ovlivňovat klima ve městě. Dalšími opatřeními v oblasti energetiky chceme každoročně zvýšit úspory minimálně o 45 tisíc MWh. Oproti roku 2015 bude v roce 2030 předpokládaná nižší spotřeba o 760 808 MWh/rok,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Celkové výdaje projektu aktualizovaného Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima se odhadují na 2,1 milionu Kč. Ty budou využity na zpracování aktualizace, organizaci osvětových akcí a na zajištění koordinátora pro aktivity související s akčním plánem. Předpokládá se, že by dotace mohla dosáhnout výše 1,137 milionu korun, zbytek by dofinancovalo město.

Použité zdroje:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Části textů s využitím materiálů TZ z Tiskového střediska MMB, Bc. Filip Poňuchálek
  • Fotografie autor
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.