logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Máte dostatečně zatepleno?

Staré zateplení vylepší nová vrstva ETICS. Pomůže získat dotace a ušetřit za energie.

Fasády se starými zateplovacími systémy nevyhovují dnešním standardům. K vidění jsou například na bytových domech z 90. let, kdy bylo zvykem zateplovat pomocí ETICS o tloušťce 5–8 cm. Dnešní minimální požadavky na tloušťku izolace přitom činí 18 cm pro obvodové zdi a 24 cm pro střechy.

Většinu objektů je ale možné zpětně doizolovat novou vrstvou ETICS. Tím výrazně ušetříte provozní náklady na bydlení, a to i při stále rostoucích cenách za energie.

Zesílení ETICS aneb „zateplení na zateplení“

Dodatečná izolace se provádí přímo na původní ETICS. Principem je tedy ponechání stávajícího zateplovacího systému a vytvoření další vrstvy izolantu. Nové hmoždinky musí projít přes celé souvrství až do podkladu. Poté se vytvoří klasická základní vrstva s perlinkou, na kterou přijde omítka.

Celkový součet obou vrstev zateplení musí odpovídat aktuálním standardům. A protože se jedná o certifikovaný zateplovací systém, je zapotřebí plně respektovat technologický postup uvedený v montážním návodu daného ETICS.

Nedostatečně zateplené domy nedosáhnou na dotace

Chystáte se na zateplování využít příspěvek z programu NZÚ? Také zde bude v mnoha případech nutné provést dodatečnou izolaci. Dotační příspěvek se totiž vyplácí jen pro zateplení určitou tloušťkou tepelné izolace. Berte v potaz, že samotná tloušťka izolantu ovlivní výslednou cenu jen málo, má ale podstatný vliv na úspory energií.

obvodových stěn potřebujete pro získání dotace izolaci o tloušťce alespoň 20 cm. Aby se vám ale investice při současných cenách vyplatila, bude lepší zateplit 22–28 cm silným izolantem. Co se týče střech, v podmínkách NZÚ se uvádí izolace s tloušťkou nejméně 30 cm.

Detail založení ETICS na ETICS
Detail založení ETICS na ETICS

Prvním krokem je kontrola původního ETICS

Před montáží nové vrstvy izolace je třeba udělat revizi stávajícího zateplení. To znamená zjistit, jaký izolant ho tvoří a jak je na tom pevnostně. Dále si ověřte, jaké požární předpisy potřebujete splnit – může být nezbytné zřídit například požární pásy a jiné konstrukce, a to hlavně u bytových domů s požární výškou nad 12 m. Požární bezpečností staveb se zabývá aktuální norma ČSN 73 0810.

Stejně zásadní podmínka spočívá v kontrole statické části. Tedy jestli je vůbec možné nalepit na stávající ETICS další vrstvu izolantu. Posuzují se při tom dvě věci:
přídržnost izolantu k podkladu a pevnost povrchu, tedy omítky. Pro stabilní podkladovou vrstvu ETICS můžete využít třeba ucelený montážní systém ETICS weber therm elastik SAN.

U izolantu se navíc posuzuje také smyková únosnost. Obecně se dá říct, že v případě aplikace polystyrenu na polystyren mohou mít celkové tloušťky souvrství až 300 mm.

Potíže mohou vznikat při lepení izolantu z minerální vlny na stávající ETICS. Minerální vlna má totiž omezenou pevnost, proto je maximální dovolená tloušťka takového souvrství 200–220 mm.


Co když stávající ETICS vykazuje vady?

Profesní sdružení Cech pro zateplování budov vydalo příručku, která stanovuje limity pro zdvojení ETICS. Pokud není možné těmto limitům vyhovět, existují i certifikované systémy s tzv. injektovaným kotvením, jako je ETICS weber therm elastik SAN SA. Ten dokáže veškeré smykové zatížení přenést do podkladu, během jeho montáže přitom nemusíte brát ohled na kvalitu původního zateplení (obrázek č. 2).

Bytelné mechanické upevnění stávající izolace zajistí také nový systém Weber DualFix. Zamezí jakýmkoliv pohybům nestabilního ETICS, a vytvoří tak kvalitní podklad pro aplikaci další vrstvy izolace až do tloušťky 250 mm. Díky svým vlastnostem je vhodný i pro sendvičové obvodové panely bytových domů. Oproti injektovanému kotvení je tento systém jednodušší a ekonomicky výhodnější.

Vhodné izolanty, které jsou součástí certifikovaných systémů zateplení na zateplení:

Informace a rady k zateplení vám zdarma poskytnou specialisté z Centra technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Pomohou vám vybrat vhodný systém, poradí s obecným montážním postupem a připraví orientační výčet materiálu s cenou.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover

Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.