logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Máte dostatečně zatepleno?

Zateplování budov kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) se ve větší míře začalo provádět na začátku 90. let. V té době bylo běžné, zateplovat tloušťkou 50–80 mm, což odpovídalo tehdejším standardům a požadavkům na zateplení. V průběhu následujících let se však standardy začaly zpřísňovat, a takto provedené zateplení se pomalu začalo stávat nedostatečným. Téměř každý objekt ale lze efektivně doizolovat, a tím výrazně snížit stále rostoucí ceny za vytápění, resp. za případnou klimatizaci v letním období. Určitě není důvod se obávat složitostí.

Postupné zpřísnění standardů souviselo a stále souvisí především s cenou tepla a efektivností zateplení. Platí tedy, že čím jsou vyšší náklady na vytápění, tím je efektivnější větší tloušťka zateplení.


Princip zateplení na zateplení

Principem zateplení na zateplení je ponechání stávajícího zateplovacího systému a vytvoření nové vrstvy izolantu tak, aby celkový součet zateplení odpovídal standardům. Nové hmoždinky musí projít přes celé souvrství až do podkladu. Poté se vytvoří klasická základní vrstva s perlinkou a probarvená omítka.

Jelikož se jedná o certifikovaný systém, je nutné plně respektovat technologické postupy konkrétních výrobců ETICS (WEBER, BAUMIT, STO,….). Každý výrobce má svá technologická specifika, jako například speciální způsob pro kotvení.

Jak postupovat?

Nejdříve je potřeba udělat revizi stávajícího zateplení – jak je na tom pevnostně, jaký byl použit izolant. Dále si ověříme, jaké požární předpisy musíme splnit, jestli jsou nutné požární pásy nebo ne, atd.

Nejdůležitější je vyřešit statickou část, tedy jestli je možné vůbec nalepit na stávající ETICS další vrstvu izolantu. Posuzujeme při tom dvě věci, přídržnost k podkladu a pevnost povrchu, tedy omítky.

U izolantu je potřeba posoudit smykovou únosnost. Obecně se dá říct, že u aplikace polystyrenu na polystyren mohou mít celkové tloušťky souvrství až 300 mm. Problém může být v lepení izolantu z minerální vlny na stávající ETICS. Minerální vlna má totiž omezené pevnosti, proto je maximální tloušťka celkového zateplení v tomto případě zateplení na zateplení 200–220 mm.


Obr..2 – injektované kotvení pomocí kotev Spiral Anksys®
Obr..2 – injektované kotvení pomocí kotev Spiral Anksys®
Obr. 3 – způsob zpevnění podkladu pomocí speciálních kotev  StarTrack Duplex
Obr. 3 – způsob zpevnění podkladu pomocí speciálních kotev StarTrack Duplex

Co když stávající ETICS vykazuje vady?

Profesní sdružení Cech pro zateplování budov vydalo příručku, která stanovuje limity pro zdvojení ETICS. Pokud není možné těmto limitům vyhovět, existují i certifikované systémy s tzv. injektovaným kotvením, které veškeré smykové zatížení dokážou přenést do podkladu, a na kvalitu původního zateplení není nutné brát ohled (obrázek č. 2). To se hodí právě v případech, kde není možné se spolehnout, že původní ETICS byl proveden řádně.

Jde to i bez kotvení?


Existují i systémy, kde není nutné celé souvrství prokotvovat. Je však nutné použít speciální zpevňovací kotvy, které přenesou zatížení do podkladu (viz obr. 3). Na tyto lepicí kotvy lze pak nalepit izolant EPS (minerální vlnu nelze) a není nutné následné kotvení.

Požární předpisy

U bytových domů s požární výškou nad 12 m můžou být komplikací požární předpisy. Tyto pásy je nutné respektovat a musí se projevit i na nové vrstvě zateplení. Také ze statického hlediska se jedná o nejslabší místo, protože minerální vlna, ze které tyto pásy bývají, není tak únosná jako polystyren.

Vhodné izolanty, které jsou součástí certifikovaných systémů zateplení na zateplení:

Pro další informace využijte bezplatnou poradenskou linku 800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na dodatečné zateplení, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů a bytů.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.