logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Ozelenění tramvajových pásů

Od vybudování prvních tramvajových tratí v našich městech uplynula již řádka let. První tramvaje začaly jezdit po pražských ulicích v roce 1875 a v Brně dokonce už v roce 1869. Postupně se staly neodmyslitelným prvkem městské hromadné dopravy. Je to vlastně jediný typ dopravní plochy ve městech, který má pozitivní vliv na své okolí. „Zelenou tramvajovou trať“ známe od 80. let minulého století.

Pod pojmem zelená trať se ukrývá aplikace vegetační vrstvy do kolejového svršku. Vegetace může být různá. Ať už se jedná o rozchodníky, traviny, tak někdy je zde i  pokládán umělý trávník. Řešení ISOVER G-TRAM využívá mnohaletých poznatků v oblasti vegetačních střech. To ovlivnilo i výběr rostlin – doporučovány jsou suchomilné rostliny, především rod SEDUM (česky rozchodník). Jedná se o nízké, odolné rostliny s vysokými regeneračními schopnostmi. Vyhovuje jim slunné stanoviště a nevyžadují takové množství vody, jako je potřeba při ozelenění tramvajových tratí travami. Výhodou extenzivní formy ozelenění je různorodá barevnost a proměnlivost v  průběhu roku, nulová zátěž z  hlediska údržby a možnost užití stejného povrchu i v prostoru zastávky tramvají.

Výhody patentovaného ozelenění tramvajových tratí ISOVER G-TRAM:

  • Bezúdržbové – povrch horní části koleje tvořený nenáročnými suchomilnými rostlinnými druhy, např. rozchodníky rodu SEDUM
  • Bezzávlahové – minimalizace dopadu závlahové vody na hlavy kolejnic k zamezení náhlé ztráty adheze při brzdění
  • Redukující hluk tramvají
  • Lehce demontovatelné
  • Vysoká retence oproti čistě substrátovému řešení – o 30 % více zadrží vody
  • Nízká hmotnost v suchém stavu – o 60 % lehčí
  • Rychle instalovatelné – do 11 m2/hodinu
  • Kvetoucí v průběhu roku
  • S vysokou biodiverzní hodnotou

Funkční skladba řešení ISOVER G-TRAM je zobrazena na obrázku níže. Separaci mezi kolejovým spodkem a vegetační vrstvou zajišťuje netkaná geotextílie s min. plošnou hmotností 300 g/m2. Tím je zajištěna dobrá přístupnost k upevnění kolejnic a zároveň se tím limituje vyplavování drobných částic do kolejového spodku a jeho zanášení. Další vrstvou, která je spíše výplňová, a lze jí tudíž zanedbat, je nopová fólie s filtrační textilií. Na tuto vrstvu se pokládá hydrofilní minerální vlna ISOVER Flora. Ta celou skladbu vylehčuje, zadržuje pro rostliny vláhu a zároveň částečně nahrazuje substrát, což je výrazný benefit při realizaci a manipulaci s komponenty. Předposlední částí je extenzivní minerální substrát firmy ACRE, ideálně s podílem spongilitu. Ten zajišťuje základní vegetační vrstvu pro rostliny a je zásobárnou živin. Substrát byl vybrán právě pro své vysoké hydroakumulační schopnosti a zároveň vysokou suchou hmotnost, která u tramvajových svršků musí dosahovat 1 100–1 500 kg/m3, aby nedocházelo k jeho transportu vlivem proudění vzduchu způsobeným projíždějícími tramvajemi. Vegetaci tvoří suchomilné rostliny rodu SEDUM (rozchodník), a to hlavně Sedum album, Sedum floriferum, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Sedum hispanicum a další. Výčet mohou doplnit i netřesky (rod Sempervivum) nebo mrazuvzdorné kaktusy rodu Opuntia.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover

Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.