logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Bezpečnost, akustika a ochrana před UV zářením jsou další benefity izolačního skla

Bezpečnost, akustika a ochrana před UV zářením jsou další benefity izolačního skla, foto HELUZ IZOS
Bezpečnost, akustika a ochrana před UV zářením jsou další benefity izolačního skla, foto HELUZ IZOS

Omezení úniku tepla z budovy je očekávaná vlastnost izolačního skla. Zajímavé ale je i snížení hluku z exteriéru a prostupu UV záření, nižší náklady na chlazení místností s IZOS SHADOW.

Téma energeticky efektivního zasklení nabývá na významu nejen v důsledku nestabilních cen energií, ale v nově i v souvislosti se schváleným dotačními programy MŽP. Program Nová zelená úsporám, který bude spuštěn v září tohoto roku nebude omezen pouze na rodinné domy, ale otevírá se i pro bytové domy.

Výměna celých oken či výměna pouze izolačních skel ve stávajících rámech je nejrychlejší, nejefektivnější a nejčistší zásah v rámci rekonstrukce s cílem ke snížení energetické náročnosti budovy a docílení požadované třídy daného objektu.

Dům s HS portálem v šířce 5 m se zabudovanými izolačními trojskly HELUZ IZOS, okna realizovala firma Vorlíček okna
Dům s HS portálem v šířce 5 m se zabudovanými izolačními trojskly HELUZ IZOS, okna realizovala firma Vorlíček okna
Okno s velkoformátovými skly IZOS
Okno s velkoformátovými skly IZOS

Současná izolační skla – nyní nejrozšířenější trojskla, ale i dvojskla – mají podstatně vyšší tepelněizolační vlastnosti než srovnatelná skla instalovaná před 20–30 lety. Dříve byl v meziskelním prostoru vzduch, který je nyní nahrazen argonem s podstatně lepšími izolačními vlastnostmi, a navíc díky dokonalejším distančním rámečkům a tmelům je zajištěna plná vzduchotěsnost skel. Tyto změny nejlépe dokumentuje snižování hodnoty součinitele prostupu tepla, který udává kolik tepla prostoupí skly z interiéru do exteriéru:

Pozn.: 4-6-4 znamená izolační sklo sestávající ze 2 tabulových skel 4 mm a distanční rámeček 6 mm
Pozn.: 4-6-4 znamená izolační sklo sestávající ze 2 tabulových skel 4 mm a distanční rámeček 6 mm

To ale není vše, kromě omezení úniku tepla z místnosti ven z budovy, umí nejmodernější skla využívat i sluneční energii. Díky vysokému solárnímu fakturu SF umí využívat i teplo ze slunečního záření a propustit ho do interiéru více než běžná skla. Tato skla umí dále snížit náklady na vytápění o více jak 15 %.

V případě, že nemůže být nebo je ekonomicky neúnosné dům nebo byt zastínit pomocí předokenních žaluzií, pomůže sklo IZOS SHADOW, které má na rozdíl od předchozího typu naopak velmi nízký solární faktor a část slunečních paprsků odráží a tím opět snižuje náklady na chlazení místností.

Pozn.: dif. °C znamená změnu povrchové teploty na vnitřní straně izolačního skla oproti běžnému trojsklu
Pozn.: dif. °C znamená změnu povrchové teploty na vnitřní straně izolačního skla oproti běžnému trojsklu

To ale není vše. Kromě úspor energií pomáhají moderní izolační skla také při řešení otázek:

  • bezpečnosti (nejen proti nežádoucímu vniknutí, ale i jako ochrana proti poranění při rozbití skla z interiéru)
  • snížení pronikání hluku z exteriéru (akustický útlum)
  • nežádoucího prostupu UV záření

Volba vhodného zasklení a investice do renovace nebo výměny oken tak ušetří budoucí náklady na energie a zásadně zvýší komfort bydlení. Předností je, že jedna požadovaná vlastnost většinou nemusí vylučovat druhou a že požadavky na energetickou bilanci, bezpečnost, akustikou či ochranu před UV zářením lze komponovat do jednoho izolačního skla. Zároveň platí, že ne pro všechna okna jednoho bytového objektu je vhodný právě jeden druh izolačního skla, ale vyplatí se zohlednit např. orientaci vůči světovým stranám (Slunci), vzdálenost od zdrojů hluku apod.

S novými izolačními skly ušetříte a bude se vám příjemněji bydlet.

Při rekonstrukci historické vily byla použita skla HELUZ IZOS umístěna do úzkého profilu Premium Slim od společnosti Vorlíček okna, detail
Při rekonstrukci historické vily byla použita skla HELUZ IZOS umístěna do úzkého profilu Premium Slim od společnosti Vorlíček okna, detail
Rodinný dům s izolačními skly HELUZ IZOS, realizace firma Vorlíček okna
Rodinný dům s izolačními skly HELUZ IZOS, realizace firma Vorlíček okna

Edukativní video: HELUZ IZOS izolační skla pro energeticky úsporné domy

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.