logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak vybrat plynový kotel, radí Josef Hodboď

Video poskytuje základní odpovědi na otázky, jak vybrat plynový kotel, na co si dát pozor, jaké jsou výhody kondenzačního kotle, jaké požadavky jsou na radiátory atp. Kondenzační plynové kotle zůstávají investičně a provozně příznivou volbou.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Potěšilo nás, když portál TZB-info jako respektovaný zdroj informací a největší odborný portál v ČR byl vybrán jako odborný garant pro ČEZ Akademii, rozsáhlý edukační seriál, který radí lidem, jak snížit účty za energii. V tomto dílu ČEZ Akademie vám radí Ing. Josef Hodboď, který se svou více než 30 letou praxí v oboru Vytápění vede tento nejnavštěvovanější obor na TZB-info.  Je autorem mnoha článků a videí, které nejen ocenili čtenáři, ale které vždy zastupovaly konzistentní názor, že fyzika funguje a efektivní může být jen to, co s rozvahou posoudíme jako celek. Je nositelem ceny Franze Zieglera Cechu topenářů a instalatérů ČR za dlouhodobý přínos oboru.
Josef je prostě náš kolega, který rozumí a fandí modernímu a ekologickému vytápění a větrání, které zajistí obyvatelům zdravý a komfortní dům.

Děkujeme společnosti Brilon, dodavatele plynových kotlů, tepelných čerpadel a teplovodních zásobníků za možnost natáčet v jejich showroomu v Praze.

Děkujeme společnosti ČEZ za možnost být u tohoto velkého projektu. Inspirujte se i v dalších videích a odpovědích na dotazy na www.cezakademie.cz

Přečtěte si také Vytápíme plynem Více k tématu

Pokud má v současnosti majitel domu v provozu nekondenzační plynový kotel, měl by přejít na kotel kondenzační. Ten má v důsledku využití tepla ve vodních parách, které by jinak unikaly komínem ven, větší účinnost, a tedy sníženou spotřebu zemního plynu, a ta se podle konkrétních podmínek může pohybovat okolo střední hodnoty 20 %, ale i více. Kotle mají výhodu v tom, že jejich výkon nezávisí na přírodních podmínkách oproti zdrojům tepla, které využívající obnovitelné přírodní zdroje energií, a proto je výběr jejich výkonu méně kritický. V rodinném domě zpravidla postačí výkon 24 kW, který umožní i jednoduchý průtokový způsob přípravy teplé vody pro vaření i hygienu. Pokud se volí příprava teplé vody v zásobníku, pak zpravidla stačí i významně menší výkon.

Pokud bude majitel kotle přihlížet práci servisního technika, tak si po sejmutí pláště kotle povšimne především spalovací komory, tělesa ventilátoru. Hořák zpravidla vidět není, ale většinou ze spodku spalovací komory vychází potrubí směrem vzhůru, kterým jsou odváděny spaliny. V případě kondenzačních kotlů bývá toto potrubí, v některých případech dokonce i těleso spalovací komory, ze speciálního plastu. I toto signalizuje, že spaliny odcházejí velmi ochlazeny, tedy že byl maximálně omezen únik tepla.

Přečtěte si také Výměna starého atmosférického plynového kotle za nový kondenzační kotel Přečíst článek

Základní provozní bezpečnost plynových kotlů je dána jejich konstrukcí. A pokud srovnáme kotle stejné vývojové generace, tak jsou na tom všechny velmi podobně. Výrobce však nemůže ovlivnit úroveň následných kontrol, servisu. Právě v důsledku podcenění servisních kontrol doporučených výrobcem kotlů a také hasiči, z hlediska bezpečnosti odvodu spalin, je příčinou tragédií, o kterých se následně píše v médiích. V tomto směru nejbezpečnější jsou tzv. uzavřené plynové kondenzační kotle, protože spalovací vzduch i spaliny proudí speciálním potrubím z venku, mají velmi citlivou regulaci spalovacího procesu, která kotle v případě kritických poměrů odstaví z provozu.

Zásadní vliv na ekonomický provoz kotle, ale také na tepelnou pohodu ve vytápěných místnostech má regulace. Ideálně ekvitermní pro provoz kotle doplněná individuální regulací na otopných tělesech, smyčkách podlahového vytápění atp. Mnoho kotlů již tuto regulaci obsahuje, takže ji stačí doplnit jen venkovním teplotním čidlem. Není problém použít regulaci se vzdáleným přístupem přes internet.

Není třeba se obávat, že stávající komín neumožní instalaci kondenzačního kotle. Běžně se to řeší, i ohebnou plastovou vložkou do stávajícího komína.

V souvislosti s instalací plynového kondenzačního kotle padá řada otázek. Obavy z náročnosti či nerealizovatelnosti nejsou nutné, jak dokazují následující odpovědi.

Přečtěte si také Příprava plynového kotle na topnou sezónu s vizuální kontrolou výměníku Přečíst článek
 • Kondenzát
  Kondenzát z kondenzačního kotle je sice mírná kyselina, nicméně plastová odpadní potrubí jsou vůči ní dostatečně odolné. Z rodinného domu lze kondenzát odvádět od kanalizace bez omezení. Pouze u větších výkonů, zpravidla nad 50 kW až 100 kW, bývá instalován neutralizátor, ve kterém se čas od času mění náplň chemicky podobná běžnému přírodnímu vápenci.
 • Kontrola komína
  Výhodou plynových kondenzačních kotlů je, že povinná kontrola nařízená vyhláškou, se provádí jen jednou za dva roky. V mnoha případech je schopen ji provést i servisní technik kotle, pokud si k tomu rozšířil svou kvalifikaci.
 • Spotřeba elektřiny
  U plynového kondenzačního kotle musíme počítat s potřebou elektřiny na provoz jeho regulace, ventilátoru a také cirkulačního čerpadla na otopné vodě. Přibližně lze uvažovat o příkonu mezi 50 až 150 Watt.
 • Nastavení regulace
  Nastavení ekvitermní regulace má provést servisní technik při uvádění kotle do provozu s ohledem na vlastnosti napojené otopné soustavy. Provozovatel, laik, by následně měl měnit zvolené parametry jen velmi opatrně a vždy až po delším období, po kterém je možné vliv změny parametrů posoudit.
 • Plynový kotel a tepelné čerpadlo
  Tato kombinace je nyní nabízena i od řady předních výrobců. Využívá tepelné čerpadlo s menším výkonem, které postačí na provoz během teplejší části otopné sezóny s nižší potřebou tepla a výhodnějšími provozními poměry pro tepelné čerpadlo a pro větší zimy se využije plynový kotel. Tržně se nabízí i regulace takových hybridních zdrojů, které upřednostní ten zdroj tepla, který je právě ekonomicky, tedy z hlediska nákladů na energie a vzhledem k účinnosti výhodnější. Může to být i součástí přípravy na budoucí opuštění zemního plynu po zásadním zateplení domu a snížení nutného výkonu zdroje tepla.
 • Upgrade plynového kotle
  Možnost upgrade závisí na tom, jaké možnosti k tomu do elektronického systému řízení výrobce vložil. Poměrně často je u moderních kotlů možné doplnit vzdálenou správu kotle, jeho řízení, po internetu. Pokud kotel umí ekvitermní regulaci, ale není využívána, pak stojí zato ji zprovoznit.
 • Špinavý plyn
  Zemní plyn dodávaný nejen domácnostem musí plnit předepsané standardy. S přechodem na zemní plyn z jiných než ruských nalezišť se mění vlastnosti zemního plynu, nicméně požadované standardy jsou dodrženy. Zvýšené zanášení plynových armatur může souviset s mírně zvýšeným obsahem sirných sloučenin v plynu, pokud je přípojka plynová přípojka z mědi. Ucpávání lze předejít například instalací filtrů a řádným prováděním servisu.
 • Přechod na kondenzační kotel
  Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin zajistí instalační firma a před spuštěním kotle musí správnost provedení ověřit revizní technik spalovacích cest.
  Je nutné vyhledat optimální místo pro napojení odvodu kondenzátu na odpadní potrubí v domě. Pokud to není možné samospádem, lze využít malé přečerpávací čerpadlo.
 • Teplota otopné vody
  Nekondenzační kotle se běžně provozovaly a provozují s jednotně nastavenou teplotou otopné vody po celý rok. A to i vzhledem k ochraně spalovacích komor těchto kotlů proti korozi. U kondenzačních kotlů je naopak žádoucí teplotu otopné vody měnit v závislosti na venkovní teplotě, aby se co nejvíce využily přednosti kondenzačních kotlů. Tedy řídit ji ekvitermně.
Přečtěte si také Úspory energie v domácnostech Více k tématu
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.