logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vařit a vytápět zemním plynem, propan-butanem nebo elektřinou?


© Fotolia.com

Článek poskytuje orientační porovnání nákladů za vaření zemním plynem, propan-butanem nebo elektřinou, případně v kombinaci s vytápěním bytu. Ceny odpovídají velmi přibližně průměrným cenám počátkem roku 2022.

Impulsem ke zpracování tohoto článku byla prosba o pomoc při rozhodování, která došla do redakce TZB-info. Prosba zněla v tomto smyslu:

Dobrý den,
nemohu najít srovnání cen zemního plynu a propan-butanu v případě, že bydlím v bytě a zemním plynem pouze vařím. Co je dnes levnější? Nikde nemohu najít nějaké srovnání, článek k cenám a spotřebě těchto dvou komodit.

Obr. Příklad plynového sporáku Amica 510GE1.23PF(W) umožňujícího provoz i na propan-butan v nabídce obchodu Mall.cz, uprostřed ledna 2022 za 5 299 Kč. Ve většině plynových sporáků je možné instalovat plynové trysky hořáků podle využívaného plynu. Sady trysek pro propan-butan jsou často součástí dodávky sporáku.
Obr. Příklad plynového sporáku Amica 510GE1.23PF(W) umožňujícího provoz i na propan-butan v nabídce obchodu Mall.cz, uprostřed ledna 2022 za 5 299 Kč. Ve většině plynových sporáků je možné instalovat plynové trysky hořáků podle využívaného plynu. Sady trysek pro propan-butan jsou často součástí dodávky sporáku.

Cenu energie pro vaření ovlivňuje energetické hospodářství bytu. Při hledání odpovědi je třeba si položit otázku, jaké jsou vlastně konkrétní poměry tazatele, neboť je nespecifikoval konkrétně.

Některé z možností jsou:

  1. Byt je vytápěn včetně přípravy teplé vody z domovní nebo blokové kotelny případně je připojen na soustavu zásobování tepelnou energií a uživatel bytu neplatí přímo spotřebu paliv, či energií, ale odebrané teplo. Spotřebu energií na vaření platí samostatně. Podobně by to bylo, pokud by jiným druhem energie vytápěl a jinou energií vařil.
  2. Vytápění bytu si jeho uživatel zajišťuje sám a se stejným druhem energie i vaří.

Pro porovnání zemní plyn a propan-butan je rozhodující spotřeba plynu. Není nutné uvažovat s tím, jak dokonale je jeden nebo druhý plyn spálen a proměněn na teplo pro vaření, neboť parametry, s jakými kvalitní sporáky spalují zemní plyn nebo propan-butan jsou prakticky identické. Aby srovnání bylo komplexnější, tak je doplněno i o případy, kdy by byt byl samostatně vytápěn zemním plynem nebo elektřinou.

Zemní plyn jen na vaření

Kolik plynu se spotřebuje a jaká bude jeho cena? Tazatel neuvedl konkrétní množství. Takže si musíme zvolit nějaký příklad. Ceny za zemní plyn můžeme čerpat z Porovnávače cen energií na TZB-info, kde si předvolíme zemní plyn:
https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-zemniho-plynu-zadani-spotreby?kraj=s

Při zadávání volitelných údajů jsem zvolil lokalitu Středočeský kraj, okres Praha-východ, zadal „Využití zemního plynu“ jen pro vaření, a to v doporučeném množství 600 kWh za rok, tedy cca 57 m3.


Poté jsem zadal „Porovnat nabídky“. Ty se následně zobrazily a je jich přes 200. Orientačně se pohybují mezi 2 540 Kč až 7 100 Kč za rok. Co si z toho vybrat? Pro příklad jsem zvolil nabídku, která leží přibližně uprostřed všech nabídek podle posunu kurzoru, a to je cca 3 800 Kč/rok. Aneb 1 kWh energie v zemním plynu pro vaření by mohl stát cca 6,30 Kč. Celkově za rok za doporučených 600 kW tedy 3 780 Kč.

Zemní plyn na vaření a vytápění

Zkusme i variantu, že zemní plyn je využit nejen pro vaření, ale i pro vytápění bytu a přípravu teplé vody. Pro odvození ceny zemního plynu použijeme obdobný postup. Odlišné je zadání celkové spotřeby zemního plynu. Tu jsem pro vytápění, přípravu teplé vody a vaření odhadl na celkem 18 000 kW za rok. Tato hodnota odpovídá, velmi orientačně, průměrnému rodinného domu s využitím plynového kondenzačního kotle.


Poté jsem zadal „Porovnat nabídky“. Pro příklad jsem zvolil nabídku, stejně jako v předchozím případě, přibližně uprostřed všech nabídek podle posunu kurzoru, kde se cena pohybuje okolo 55 000 Kč/rok. Po rozkliknutí okénka „Detail“ v příslušné nabídce jsem odečetl, že cena 1 kWh energie v zemním plynu pro vaření se ohybuje okolo 3,00 Kč. Při uvažovaných 600 kWh na vaření za rok je to 1 800 Kč.

Propan-butan na vaření


Jak s propan-butanem? Nejprve jeho množství. Kupuje se na kg, pro vaření jsou typické tlakové láhve s obsahem 10 kg zkapalněného plynu. Výhřevnost propanu je 46,4 MJ/kg (https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/11-vyhrevnosti-paliv) a butanu 45,8 MJ/kg (https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost). Takže neuděláme velkou chybu, když vezmeme průměr 46,1 MJ/kg. Abychom měli porovnání se zemním plynem, tak údaj převedeme na kWh/kg (děleno 3,6) a vyjde nám cca 12,8 kWh/kg.

Cena náplně typické láhve 10 kg směsi plynů propan-butan má na trhu rozptyl přibližně od cca 400 Kč do 500 Kč, průměr 450 Kč. Vzhledem k výhřevnosti propan-butanu a ceně za 10 kg množství můžeme uvažovat přibližně s cenou 3,50 Kč/kWh a roční náklad za 600 kWh by byl 2 100 Kč. Pozor! Dodavatel zemního plynu však neúčtuje cenu za výhřevnost plynu, ale za spalné teplo, zatímco u propan-butanu jde o výhřevnost. Proto aby porovnání bylo správné, u zemního plynu uvažovaných 600 kWh spalného tepla je vlastně jen 540 kWh ve výhřevosti. U propan-butanu počítáme s výhřevností, takže za stejné množství energie pro vaření (540 kWh) jako u zemního plynu zaplatíme 1 890 Kč. Orientačně, pro domácnost rodičů a dvou dětí lze předpokládat roční spotřebu cca 30 kg propan-butanu.

Jen vaření na elektřině

Obr. Elektrický sporák Mora Premium E 101 AW byl speciálně vyvinut pro napojení jen na jednu elektrickou fázi 230 V, na obvod s jističem 16 A. Sporák měl proto 2 provozní režimy mezi kterými si uživatel musel přepínat a tím se chránil proti přetížení jističe a jeho vypnutí. Buď zvolil vaření (v provozu mohly být jen plotýnky) nebo pečení (v provozu byla mohla být trouba a 1 plotýnka). Tím bylo zaručeno nepřekročení odběru proudu 16 A.
Obr. Elektrický sporák Mora Premium E 101 AW byl speciálně vyvinut pro napojení jen na jednu elektrickou fázi 230 V, na obvod s jističem 16 A. Sporák měl proto 2 provozní režimy mezi kterými si uživatel musel přepínat a tím se chránil proti přetížení jističe a jeho vypnutí. Buď zvolil vaření (v provozu mohly být jen plotýnky) nebo pečení (v provozu byla mohla být trouba a 1 plotýnka). Tím bylo zaručeno nepřekročení odběru proudu 16 A.

Byty mají obvykle jednofázovou přípojku jištěnou na proud 25 A. To bohužel nepostačuje pro plnohodnotný provoz elektrického sporáku. Na dané přípojce lze počítat s celkovým maximálním příkonem 230 V × 25 A = 5 750 W, tedy 5,750 kW. Na trhu jsou sporáky, které mají například dvě plotýnky o příkonu 1 500 W, dvě 1 000 W, k tomu troubu s příkonem 2,2 kW a jejich současný provoz na jednofázové přípojce možný není.

Domácnosti s malým počtem osob, tedy s omezným rozsahem přípravy pokrmů, často využívají k vaření i pečení místo sporáku poměrně oblíbenou elektrickou „remosku“. Lze ji doplnit rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, případně i dvou plotýnkovým vařičem. Pokud se domácnost naučí s těmito spotřebiči vhodně pracovat, je to na jednofázové přípojce přijatelné.

A nyní k ceně. V první řadě si situaci hodně zjednoduším předpokladem, že elektrická energie se využije na přípravu pokrmů se stejnou účinností, jako s plynem. Pak stačí nalézt cenu pro 540 kWh za rok.

Lze předpokládat, že tazatel má v bytě uplatněnou nejběžnější sazbu na odběr elektrické energie D02. Takže se vrátíme k Porovnávači cen energií na TZB-info, kde si předvolíme elektřinu a pak doplníme další údaje https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-elektricke-energie-zadani-spotreby?kraj=s.

Pro příklad jsem zvolil roční spotřebu elektřiny v bytě 2 500 kWh.


Přibližně uprostřed nabídek se vyskytují ceny okolo 21 000 Kč/rok. Průměrná cena je okolo 8 Kč/kWh a s plynem srovnatelných 540 kWh tedy vychází na 4 330 Kč za rok. Nutno dodat, že účinnost využití elektrické energie se liší podle konstrukce vařidlové desky a nejvyšší je u indukčních.

Elektřina na vaření a vytápění

Pokud by uživatel bytu měl v bytě instalováno elektrické vytápění, zřejmě by měl na odběr elektřinu sazbu D45d. Potom by cena za vaření na elektrickém sporáku klesla. Postup zjištění ceny je obdobný předchozím výpočtům.


Opět velmi orientačně lze uvažovat s cenou okolo 6,00 Kč/kWh. Ročně tedy jen pro vaření 3 240 Kč.

Zemní plyn, propan-butan a elektřina na vaření – závěrečné porovnání

Je zřejmé, že když se pro přípravu pokrmů využije stejný druh zdroje tepla jako pro vytápění, jde o výhodnější variantu než je kombinace různých zdrojů tepla.

Tabulka: Přehled orientačních ročních nákladů za vaření podle druhu energie s rozlišením, pokud je stejný druh energie použit i pro vytápění bytu

ZP ZP + vytápění PB E E + vytápění
přibližný roční náklad na vaření Kč 3 780 1 800 1 890 4 330 3 240

Nevýhodou propan-butanu je manipulace s lahvemi, jejichž hmotnost se v plném stavu 10 kg plynu blíží ke 25 kg. Musí být uloženy v prostoru, který je trvale větrán a je nad úrovní terénu. Ideální je nadnulová teplota okolí. Umístění 10 kg láhve v bytě může být bezpečnostní problém. Ve veřejně přístupném místě obytného domu být nesmí. V rodinném domě se zpravidla vhodný prostor najde. Základní pravidla pro nakládání s lahvemi s propan-butanem jsou například zde: https://www.tzb-info.cz/115058-deset-pravidel-jak-doma-nebo-na-chalupe-zachazet-s-plynovymi-lahvemi. Výhodou propan-butanu je zásoba energie. Nemá výpadek, pokud si uživatel včas vymění prázdnou láhev za plnou. I proto má zpravidla každý dvě až tři.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.