logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pitná voda téměř kdekoliv, to je S.A.W.E.R. s rozšířením WatiMin

Vodu lze získat ze vzduchu i v pouštních oblastech. A jak je řečeno v článku, tak může být i pitná.

Reklama

Obr. Generální komisař, Jiří F. Potužník, uvedl, že na účast České republiky na EXPO 2021 v Dubaji bude k dispozici až 230 milionů korun a další investice nejméně 40 milionů korun má být získána od soukromých firem. Vývoj a výroba systému S.A.W.E.R. je hrazena z těchto prostředků.
Obr. Generální komisař, Jiří F. Potužník, uvedl, že na účast České republiky na EXPO 2021 v Dubaji bude k dispozici až 230 milionů korun a další investice nejméně 40 milionů korun má být získána od soukromých firem. Vývoj a výroba systému S.A.W.E.R. je hrazena z těchto prostředků.

V listopadu loňského roku jsme informovali o vývoji unikátního systému pro získávání vody ze vzduchu v pouštních oblastech, který vyvinulo vědeckovýzkumné pracoviště UCEEB pražského ČVUT v Buštěhradě. Dne 13. listopadu v prostorách UCEEB proběhlo závěrečné slavnostní uzavření první etapy vývoje za účasti významných osobností. Vedle týmu, který systém navrhl a vyvinul se zúčastnily další osobnosti v čele s ředitelem UCEEB, doc. Ing. Lukášem Ferklem, Ph.D., dále generálním komisařem účasti ČR na EXPO 2021 Jiří F. Potužníkem, zástupci firem, které dodaly komponenty systému, nebo se na jejich výrobě podílely a mnohými dalšími.

Perličkou této akce byla ochutnávka vody, která byla systémem získána ve zkušební komoře imitující pouštní prostředí. Jak zdůraznil vedoucí projektu doc. Tomáš Matuška, tak cílem je, aby systém byl efektivní a plně autonomní. S.A.W.E.R. bude funkční ukázkou českého vědeckého a průmyslového potenciálu, což je původní smysl výstav EXPO."

Obr. Výčepním k ochutnávce pitné vody pro chvíli symbolizující dokončení základního vývoje systému S.A.W.E.R. byl jeden z jeho autorů, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
Obr. Výčepním k ochutnávce pitné vody pro chvíli symbolizující dokončení základního vývoje systému S.A.W.E.R. byl jeden z jeho autorů, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.

Vzhledem k představení systému v rámci české národní účasti na prestižní mezinárodní akci EXPO v Dubaji v roce 2021 bylo navrženo, že pozornost upoutá nejen sama výroba vody, která má sloužit především jako užitková pro závlahu, ale i její ochutnávka návštěvníky. Otázka však zní, zda získaná voda je pitná, zda splňuje požadavky kladené na pitnou vodu. Proto jsme položili několik otázek Ing. Jaromíru Šnajdrovi, jednateli společnosti EuroClean s.r.o., která se do projektu S.A.W.E.R. zapojila.

TZB-info:
Jaké parametry má a může mít voda, kterou systém S.A.W.E.R. produkuje?

Jaromír Šnajdr:
Voda, kterou systém S.A.W.E.R. produkuje, je získávána ze vzdušné vlhkosti. Základní princip je takový, že venkovní vzduch se přivádí na chladič, kde se vzduch náhle ochladí. Díky tomu na chladiči vzdušná vlhkost zkondenzuje. Takto získaná voda se následně shromažďuje v zásobníku. Už z principu je jasné, že vzduch bude mít zásadní vliv na vlastnosti vyrobené vody. V případě absolutně čistého vzduchu by systém vyrobil vodu bez jakýchkoli minerálů, tedy v podstatě čistou destilovanou vodu. V emisně zatížených oblastech může vzniklá voda naopak obsahovat různé druhy chemického znečistění, mikrobiologii, prach, jemný pouštní písek, apod.

TZB-info:
Je tedy takto získaná voda z hlediska hygieny pitná?

Jaromír Šnajdr:
Bez další úpravy není. Voda zbavená minerálů, nebo naopak znečištěná voda není vhodná pro lidskou spotřebu. Ve všech vyspělých státech kvalitu pitné vody určují přísné normy. Ty mimo mnoho jiné stanovují, jaké prvky a v jakém množství smí, nebo naopak nesmí pitná voda obsahovat. Dále si musíme uvědomit, v jakých podmínkách ta voda vzniká. Systém S.A.W.E.R. je primárně určen pro suché pouštní oblasti. Přes den se můžeme pohybovat v teplotách okolního vzduchu řádově mezi 40 až 55 °C. V zásobní nádrži bude voda skladována při teplotě okolo 30 °C. A to je velmi vhodné prostředí pro výskyt a množení mikroorganismů.

Obr. Na detailnějším záběru úpravny vody WatiMin jsou vidět zásobníky pro dávkovače minerálů
Obr. Na detailnějším záběru úpravny vody WatiMin jsou vidět zásobníky pro dávkovače minerálů

TZB-info:
Jaké metody úpravy vody získané systém S.A.W.E.R., aby se dalo hovořit o vodě s parametry vody pitné, jste tedy zvolili?

Jaromír Šnajdr:
Pro potřeby tohoto projektu společnost EuroClean vyvinula úpravnu vody s obchodním názvem WatiMin. Připravená voda je nejprve filtrována na jemných filtrech, aby se zbavila mechanických nečistot jako jemný pouštní písek, prach apod. Dále se voda s pomocí elektrolýzy, respektive UV záření dezinfikuje a následně ji naše úpravna WatiMin obohatí o některé prvky, např. sodík, hořčík a draslík. Tím vznikne kvalitní a chutná pitná voda dle světových standardů. Celá úpravna vody WatiMin je samozřejmě složitější, musíme sledovat a upravovat další parametry vody jako je vodivost, pH, zákal, průtok vody, atd.
Samotný systém S.A.W.E.R. primárně sice nebyl určen pro výrobu pitné vody, ale ve spojení s úpravnou WatiMin je pro nás velmi dobrá příležitost ukázat, že tato možnost existuje a je plně reálná.

A v jaké stadiu je projekt S.A.W.E.R. dnes?

Obr. Naštěstí jsme v dané oblasti nalezli tam působící české firmy, které mají s výstavbou a provozem zařízení v pouštních oblastech velké zkušenosti, takže se je do projektu snažíme zapojit, uvádí Lukáš Ferkl, ředitel UCEEB. Jednou ze zajímavostí je i to, že pro uložení S.A.W.E.R. musí být vybudován speciální základ, neboť písek je pohyblivý a po čase by se celé zařízení mohlo například naklonit.
Obr. Naštěstí jsme v dané oblasti nalezli tam působící české firmy, které mají s výstavbou a provozem zařízení v pouštních oblastech velké zkušenosti, takže se je do projektu snažíme zapojit, uvádí Lukáš Ferkl, ředitel UCEEB. Jednou ze zajímavostí je i to, že pro uložení S.A.W.E.R. musí být vybudován speciální základ, neboť písek je pohyblivý a po čase by se celé zařízení mohlo například naklonit.

V současnosti vstoupil systém S.A.W.E.R. do další etapy. Tou je výroba speciálního kontejneru, ve kterém bude zařízení uloženo pro transport i provoz, jednání s firmami, které pomohou s instalací a které budou zajišťovat jeho běžnou údržbu. Toto vše, včetně ověřovacího zkušebního provozu v poušti, proběhne ještě před vlastní výstavou EXPO 2021. V laboratorních podmínkách v UCEEB nebylo možné například odzkoušet skutečnou funkční propojenost s fotovoltaickými panely vyrábějícími potřebné množství elektřiny, solárními tepelnými kolektory, vlivy písečného prostředí aj.

Všechny uvedené, ale i další provozní požadavky, jsou nyní předmětem intenzívního výzkumu a hledání optimálních variant. Například došlo i k počítačové simulaci a následnému návrhu na optimalizaci cest, kudy systémem prochází vzduchu, do které byl jako specialista zapojen doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Je zřejmé, že systém S.A.W.E.R., který bude představen na výstavě EXPO 2020 v Dubaji, bude oproti současné verzi ještě dále zdokonalen.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.