logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Únor 2023: Výrazný pokles cen dřevních pelet pro vytápění domácností

Ceny kvalitních dřevních pelet na domácím trhu opět začaly klesat pod hranici 10 korun za kilogram. K výraznému poklesu cen dochází v celé EU.

Reklama


Energetická krize, která naplno vypukla v první polovině loňského roku, výrazně ovlivnila také ceny paliv a energií určených pro vytápění domácností. Výrazný nárůst cen se nevyhnul ani dřevní peletě. Pokud se v lednu 2022 prodávala tuna kvalitních dřevních pelet běžně za cenu okolo 8 000 Kč včetně DPH, v polovině roku to již bylo 12 000 Kč a na začátku topné sezóny 2022/23 se ceny dřevních pelet vyšplhaly až na ještě nedávno nepředstavitelných 18 000 Kč/t.

Přečtěte si také Kniha „Palivové dřevo“ ke stažení! Zjistěte, co ještě nevíte o tomto ekologickém palivu Přečíst článek

Příčin tak drastického nárůstu ceny pelet bylo několik, tou hlavní ale byla panika. Znatelný nárůst cen plynu a elektřiny na světových burzách v druhé polovině roku 2021 předznamenával dlouhodobější trend nárůstu cen energií. Nicméně se předpokládalo, že bude relativně dost času se na to připravit. Ovšem k radikální změně došlo v únoru 2022, kdy vypukl válečný konflikt na Ukrajině, který naplno odstartoval energetickou krizi. Během krátké doby došlo k zastavení dodávek dřevních pelet z Ruska, Ukrajiny a Běloruska do zemí EU. Jejich dovoz sice tvořil necelých 5 % z celkové spotřeby pelet pro vytápění domácností v zemích EU, ale přerušily se tím zaběhlé obchodní cesty a bylo nutné hledat nové dodavatele na již tak „napnutém“ trhu (EU je trvale velkým dovozcem dřevních pelet). Současně se výrazně omezily dodávky zemního plynu do EU, koncem prázdnin skokově narostla cena elektřiny. Běžní spotřebitelé pelet pro vytápění domácností nabyli dojmu, že „teď bude chtít topit peletou každý“, a začala neobyčejná panika. Za běžných okolností se prodej pelet ke konci topné sezóny utlumuje a pozvolně se začíná oživovat koncem léta. V loňském roce ale prodeje neustále narůstaly i po skončení topné sezóny. Bylo zřejmé, že velká část malých spotřebitelů se snaží předzásobit peletami na několik topných sezón dopředu. Objednávalo se s dobou dodání i několika měsíců, takže mnoho spotřebitelů si pro jistotu své objednávky tzv. „zdvojilo“. To znamená, že si objednalo peletu u několika dodavatelů (pokud nemuseli platit zálohu předem). V tom okamžiku zafungoval naplno tržní mechanismus. Zvýšená poptávka s sebou přinesla zvyšování cen. Pokud by se mě někdo na začátku roku 2022 zeptal, co by se stalo v případě, že se peleta bude prodávat za cenu 14 Kč/kg, odpověděl bych mu, že to by ji asi nikdo nekupoval. A ke konci roku 2022 nebylo výjimkou, že se na e-shopech prodával kilogram pelet za 18 Kč a zájem o ni byl!!! Za těchto cen bylo vytápění dřevní peletou krátkodobě dokonce dražší jak vytápění „zastropovaným“ zemním plynem a mohlo tak akorát „konkurovat“ vytápění elektrickými přímotopy.

V době extrémně vysokých cen jsem upozorňoval na to, že je nesmysl se předzásobit peletou na několik let dopředu, protože jejich cena musí opět výrazně poklesnout, což se nyní opravdu děje. V současné době (začátek února) již někteří významní domácí výrobci nabízejí certifikované dřevní pelety třídy ENplus A1 za cenu s DPH nižší jak 10 Kč/kg. Pelety s cenou okolo 11 Kč/kg jsou k dostání již běžně. K datu aktualizace článku se rozmožily nabídky i s nižší cenou, když jako nejnižší jsem zaznamenal 9,20 Kč/kg. S dlouhodobějším poklesem cen na dřívější úroveň pod 8 Kč/kg však asi nemůžeme počítat, protože výrobcům znatelně narostly výrobní náklady. Nicméně díky stávajícímu trendu vývoje cen se spalování dřevní pelety v moderních zdrojích tepla řadí opět mezi nejekonomičtější varianty vytápění domácností.

Současně s „cenovou hysterií“ se objevila také panika spojená s tím, že radikální nárůst zdrojů tepla na vytápění peletami způsobí jejich nedostatek na trhu. To jsou ovšem také zbytečné obavy. V současnosti je u nás v provozu okolo 40 tisíc peletových kotlů a další tisíce peletových kamen, jejichž roční spotřeba je řádově 150 tisíc tun pelet. V loňském roce ovšem domácí peletárny vyrobily více jak 500 tisíc tun pelet, a jejich výrobní kapacity jsou ještě podstatně vyšší, takže z domácích zdrojů jsme již nyní schopni „uživit“ více jak 130 tisíc kotlů na pelety. Dosavadní prodeje peletových kotlů se pohybovaly okolo hranice 4 tisíc kotlů ročně. Takže i v případě, že by jejich prodeje vzrostly na dvojnásobek, v dohledné době rozhodně nehrozí, že bude nedostatek pelet pro domácí spotřebu. Navíc zásadním způsobem narůstají výrobní kapacity peletáren v sousedním Polsku, které jsou schopny v případě zájmu zaplavit náš trh svojí peletou (což může mít také pozitivní vliv na udržování nízké ceny pelet).

O tom, že trend výrazného poklesu cen dřevních pelet není pouze záležitostí ČR, svědčí i vývoj cen v dalších zemích EU. Z dlouhodobého hlediska byl trend vývoje cen u nás shodný s trendem vývoje v sousedním Německu. Tam byla dřevní pelety nejvyšší v říjnu 2022, kdy se za tunu pelet platilo v průměru 695 euro, což odpovídalo srovnatelné ceně u nás 17 000 Kč/t. V lednu klesla průměrná cena již na 466 euro/t, což při současném kurzu odpovídá ceně 11 200 Kč/t, a očekává se pokles cen až k hranici 400 euro/t.

Příklad

Cena pelet 10 Kč/kg znamená přibližně cenu 2,3 Kč za 1 kWh tepelné energie při spalování pelet v kvalitním kotli na pelety. S využitím pomůcky Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii lze odhadnout, že například ve stávajícím nezatepleném rodinném domě s tepelnou ztrátou 15 kW a každodenní spotřebou teplé vody 200 litrů lze s uvedenou cenou pelet počítat s ročními náklady na pelety okolo 63 tisíc Kč. V zemním plynu s kondenzačním kotlem by náklady na zemní plyn přesáhly 90 tisíc Kč.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.