logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nelegální odběry pitné vody a černé produkce odpadních vod

Voda, kanalizace. Jak se odhalují potenciální černé odběry? Foto D.Kopačková, redakce
Voda, kanalizace. Jak se odhalují potenciální černé odběry? Foto D.Kopačková, redakce

Z celkových 121 případů nelegální produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 97 %. V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty.

Reklama

Černých odběrů bylo loni méně, ale za více peněz

Pražské vodovody a kanalizace zákazníkům nafakturovaly loni 3,9 miliónů korun (v celkové sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce), zatímco za rok předchozí to bylo 3,2 miliónů korun. V roce 2021 PVK evidovaly 323 případů, v uplynulém roce pak 276.

„V celkových výsledcích se nejvíce promítla dofakturace stočného za nelegální produkci odpadních vod u jednoho z průmyslových areálů,“ vysvětlil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Z celkových 121 případů nelegální produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 97 procent. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty,“ upřesnil Mrázek. U černých odběrů pitné vody firma prošetřila 155 případů a podařilo se jich prokázat 126. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (75 %), neměřená odbočka před vodoměrem (14 %) a neevidovaná vodovodní přípojka (10 %).

Jak se odhalují potenciální černé odběry?

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontrolují objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace.
Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťují PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Přečtěte si také Jak proměnit naměřená data v užitečné přehledy? Přečíst článek

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody

Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských společností a užívání nemovitosti trvá delší dobu, dobu trvání neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění stanoví PVK v souladu s občanským zákoníkem a zpravidla fakturují náhradu škody za dobu tří let před datem zjištění neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění.

PVK provozují vodovodní síť v délce 3 606 kilometrů, délka vodovodních přípojek činí 891 kilometrů. Kanalizační síť měří 3 791 kilometrům, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 025 kilometrů.

Přečtěte si také Stále více zákazníků Pražských vodovodů a kanalizací využívá vodoměry s dálkovým odečtem Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.