logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Jaký byl druhý den veletrhu For Arch 2013

Druhým dnem včera pokračoval veletrh For Arch 2013 a souběžné veletrhy For Therm, For Wood, Bazény, sauny a spa, For Waste a FS Days. V druhém článku přinášíme některé zajímavosti a fotogalerii z veletržních hal. Byly uděleny ceny GRAND PRIX a čestná uznání. Portál TZB-info také rozdal ceny ve čtenářské anketě Zlatý@TZB-info.

Reklama

Uděleny ceny v soutěži Zlatý @ TZB-info 2013

Ve středu byly uděleny ceny v anketě čtenářů Zlatý @ TZB-info 2013 o nejlepší internetové stránky z oboru. Letos se jednalo již o dvanáctý ročník soutěže. Hlasovalo se během letních prázdnin až do 6. září. Pro tři vítězné weby je připravena prémie v podobě přímého odkazu umístěného na titulní straně portálu TZB-info.

V anketě se nejlépe umístily tyto weby a společnosti:


1. místo: www.asio.cz, cenu přebírá Pavel Šroub, zástupce společnosti ASIO

2. místo: www.daikin.cz, cenu přebírá Hrvoje Krapanic, ředitel společnosti DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE

3. místo: www.condecor.cz, cenu přebírá Martin Dolníček, area manager společnosti CONDECOR CONSTRUCTION

Úloha Facility managementu v bezpečnosti budov

Uskutečnil se také doprovodný program odborného portálu TZB-info na téma Úloha facility managementu v bezpečnosti budov, který se konal v rámci Veletrhu FSDays 2013 na PVA Letňany.

Petra Gütterová, garant oboru Facility management na odborném portálu TZB-info zahájila program úvodní přednáškou na téma Oblast bezpečnosti z pohledu facility manažera. Prezentace představila bezpečnost, jak ji vnímá EU standard ČSN EN 15221, ale i jak by ji měl vnímat každý facility manažer na straně klienta i FM poskytovatele. Bezpečnost je prioritou každého facility manažera. Na konci minulého století byl hlavním tématem facility manažerů black out, počátkem tohoto století ohrožení budov teroristy. Bezpečnost však má mnoho aspektů od těchto výjimečných priorit až po každodenní starost o zdraví a majetek. Facility manažer proto musí bezpečnost vnímat komplexně a vždy mít na paměti, že jeho klientem je každý zaměstnanec, návštěvník i pouhý procházející člověk.

Bezpečnost, rizika a jejich eliminace ve všech fázích životního cyklu budovy bylo téma prezentace Ing. Radima Veselého, ARCHIBUS konzultant společnosti IKA DATA, spol. s r.o. Každá fáze životního cyklu je zatížena, stejně jako každé jiné lidské počínání, různými riziky. Obsahem přednášky byl přehled rizik, začlenění do fází, hodnocení a možné přístupy k jejich eliminaci za pomoci CAFM (Computer-Aided Facility Management) sytému. Prezentace ukázala také možnost využití modulu „Připravenost na nouzové stavy“ (EMERGENCY PREPAREDNES), který umožňuje facility manažerovi graficky znázornit umístění např. nebezpečného materiálu, únikových tras nebo stav poškozených místností a zařízení. Rovněž lze v systému evidovat havarijní plány, aby byly v případě nutnosti okamžitě k dohledání. Využitím softwarové aplikace získá facility manažer bezprostřední přístup ke kritickým datům spojeným s plány na eliminaci události.

Jan Talášek, manažer projektu CAFM společnosti ATALIAN CZ připravil spolu s kolegou Pavlem Tvarohou přednášku na téma Bezpečnost provozu budovy - komplexní řešení. Z pohledu komplexního facility managementu můžeme rozdělit obory bezpečnosti provozu na tři základní části: „Fyzická ostraha budovy a jejího okolí, Režim vstupu a náležitého chování návštěvníka v objektu“, „BOZP v rámci bezpečnosti budov“ a „Bezpečný provoz budovy jako takové: udržování odpovídajícího stavu instalovaných zařízení z hlediska bezpečnosti provozu a v rozsahu platné legislativy“. Přednášející vysvětlil, že z pohledu Facility managementu je zde správa objektů chápána jako komplexní činnost realizována správcem. Jedná se zejména o provozní bezpečnost objektů realizovanou tak, aby provozovaný objekt byl v souladu s kolaudačním rozhodnutím a schválenou projektovou dokumentací. Provozní bezpečností se pak rozumí především problematika požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vlivem na životní prostředí, bezpečností osob a majetku, bezpečností obslužných dopravních systémů jako například parkoviště a příjezdové komunikace. Všechny tyto oblasti jsou determinovány právními a technickými normami.

Na závěr doprovodného programu vystoupil pan Petr Klapka, senior specialista BOZP a PO společnosti CIVOP s.r.o., koordinátor stavby s přednáškou na téma Bezpečnost práce a požární ochrana z pohledu zákona a potřeb praxe u budov. Bezpečnost práce je nedílnou a trvalou součástí pracovních povinností všech vedoucích zaměstnanců, ale i řadových zaměstnanců. Každý manažer musí zajistit identifikaci a zhodnocení rizik na pracovištích a zajištění požární ochrany objektu v návaznosti na zaměstnance. Účastníci přednášky např. zjistili, že nedodržením zákonů spojených právě s BOZP může zaměstnavatel v nejhorším případě při nedodržení všech povinnosti dostat pokutu přesahující až 32 mil. Kč. Samozřejmě není možné vyměřit pokutu tak vysokou, aby byla pro podnik likvidační. Pan Klapka také uvedl další příklad z praxe, kdy zastavění únikové cesty nábytkem či kopírkou může pro společnost znamenat pokutu ve výši 50 tis. Kč. Jsou zde uvedeny příklady, kdy zdánlivě banální neuposlechnutí právního předpisu s sebou přináší finanční pokutu. Ale už zapomínáme na to, že pokud se stane v podniku smrtelný úraz, pak už to pro zaměstnavatele nemusí znamenat pouze finanční trest, ale může se ocitnout před soudem a může čelit i trestu odnětí svobody. Není tedy radno bezpečnost podceňovat, ale řídit se nařízeními a zavčas provádět prevenci.

Fotogalerie z druhého dne veletrhů For Arch a For Therm 2013


Pasivní panelák! Tak na co ještě čekáte?

Originálním způsobem pojalo na letošním ForArchu svoji expozici Centrum pasivního domu. Stánek s názvem Pasivní panelák je zároveň součástí doprovodného veletržního programu stejného názvu, v rámci kterého probíhají přednášky o možnostech úprav paneláku na nízkoenergetický resp. pasivní standard přímo v kulisách panelákového bytu. Výhodou této formy prezentace je skutečnost, že hlavní myšlenky, rozvěšené ve formě informačních materiálů na stěnách virtuálního bytu, jsou po celou dobu trvání veletrhu přístupné všem návštěvníkům, čímž se výrazně zvyšuje účinek celého záměru. Protože náš stánek stojí hned naproti, mohu potvrdit, že Pasivní panelák má slušné množství návštěvníků i mimo čas, kdy probíhal výklad věnovaný opatřením, pomocí kterých se úspory dosahují.

Expozici tvoří tři oddělené prostory. První představuje stav domu před provedením úprav. Je vybaven oknem z 80. let minulého století a na stěnách visí podmínky programu Nová zelená úsporám, byť tato není přímo na rekonstrukce paneláků určena. Druhý prostor je jakýmsi mementem varujícím návštěvníky před nebezpečím plynoucím ze špatného pochopení smyslu energetických úspor. Jedná se o rizika spojená s nedostatečným větráním, anebo důsledky špatně provedené rekonstrukce, která nejenže neměla očekávaný efekt, navíc praktická nenávratnost vložených finančních prostředků brání nápravě, protože investoři buďto nemohou, anebo v důsledku zklamání už ani nechtějí investovat do dalších opatření.

Poslední a zároveň největší prostor je věnován možnostem, jejichž využití kýžený efekt přináší. Na stěnách mají svůj prostor jednotlivá opatření, jako snižování tepelných ztrát prostupem, výměna oken, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a drobná zmínka je i o seřizování otopných soustav. Na vnějším plášti stánku potom nalezneme příklady z praxe, které jednoznačně dokládají, že myšlenka pasivního paneláku je reálná a dosažitelná.

Jak z předchozího textu vyplývá, hodnotím tento počin velice kladně, a to zvlášť poté, co byl pro malý zájem zrušen úterní seminář na téma Rekonstrukce a revitalizace bytových domů - Hrozby a příležitosti. Je vidět, že veřejnost se naděje na zlepšení energetického standardu panelových bytových domů nevzdává, jen je třeba najít ty správné cesty, jak mezi investory osvětu šířit. Stánek Centra pasivního domu jednu z možných cest ukázal.

Udělování GRAND PRIX A ČESTNÝCH UZNÁNÍ proběhlo na slavnostním večeru v Národním domě na Vinohradech

GRAND PRIX získaly firmy:

 • ALUKOV HZ, spol. s r.o. za unikátní zastřešení teras CORSO GLASS.
  Porota ocenila originální řešení zasklení teras, předzahrádek restaurací či kaváren, které využívá nejkvalitnější materiály v provedení kov a sklo. Systém je unikátní především svou variabilitou a mobilitou.
 • ATTACK, s.r.o. za zplyňovací kotle ATTACK DPX ve verzi Lambda.
  Jedná se o zplyňovací kotel na kusové dřevo moderní konstrukce s vysokou účinností, s kvalitní technickou dokumentací a podporou navrhování. Kotle jsou vybaveny sofistikovanou měřící technikou pro zajištění vysoké účinnosti provozu.
 • Beton Brož s.r.o. za LiCrete, patentovaný stavební materiál tvořený z betonu a průhledných členů.
  Je vhodný pro inovativní řešení interiérů formou dělících příček a pochozích prvků spojených s jejich prosvětlením a využítím denního světla. Jedná se o zcela nový originální český výrobek chráněný patentem, který lze použít jako bezpečnostní prvek v interiérech.
 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. za EPD pro pálené cihly.
  Pokrokový způsob hodnocení LCA cihlářských výrobků metodou EPD třetí stranou na pálené cihly vyrobené v ČR. V současné době je to unikátní metodika umožňující zmapování environmentálních dopadů použití tradiřních stavebních materiálů.
 • POPP s.r.o. za poloautomatické výklopné čelo zastřešení bazénu, řada prestige, model P7.
  Mechanizmus, který vyřešil odvětrávání prostoru s bazénovým zastřešením, je výjimečný jednoduchým a velmi komfortním způsobem ovládání. K otevírání čela do polohy větrací nebo otevřené využívá plynové vzpěry.
 • TECO a.s. za řídící systém Tecomat Foxtrot.
  Porota ocenila variabilní a univerzální řídící systém pro řízení technologií budov, dopravy, strojů a procesů využívá mezinárodní standard PLC s integrovaným webovým serverem. Umožňuje zákazníkovi vytvořit řešení na míru.
 • TOPINFO s.r.o., portál tzb-info.cz za Kalkulátor cen energií TZB-info, https://kalkulator.tzb-info.cz.
  Porota ocenila na trhu jediný nezávislý kalkulátor, který využívá svým rozsahem jedinečnou databázi aktuálních a historických cen energií většiny dodavatelů na českém trhu. Volně přístupný softwarový nástroj umožňuje analýzy vývoje cen a porovnání a výběr dodavatele plynu a elektřiny.
 • VIADRUS a.s. za nástěnný kondenzační kotel NAOS.
  Porota ocenila energeticky úsporný kondenzační plynový kotel ojedinělé moderní konstrukce s netradičním řešením pláště na bázi plastu ve výjimečném designovém provedení. Předností tohoto nástěnného kotle je i široký rozsah regulovatelnosti výkonu.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. za EPD pro pálené cihly

ATTACK, s.r.o. za zplyňovací kotle ATTACK DPX ve verzi Lambda

TECO a.s. za řídící systém Tecomat Foxtrot


Beton Brož s.r.o. za LiCrete, patentovaný stavební materiál tvořený z betonu a průhledných členů

VIADRUS a.s. za nástěnný kondenzační kotel NAOS

TOPINFO s.r.o., portál tzb-info.cz za Kalkulátor cen energií TZB-info, https://kalkulator.tzb-info.cz


ALUKOV HZ, spol. s r.o. za unikátní zastřešení teras CORSO GLASS

POPP s.r.o. za poloautomatické výklopné čelo zastřešení bazénu, řada prestige, model P7


Čestná uznání získaly firmy:

 • Bazénplast Bělá za čistírny odpadních vod EKO SBR BIO.
  Celoplastová ČOV s úsporou níkladů na elektrickou energii, sníženými nároky na obsluhu a údržbu funguje na bázi technologií SBR BIO. Předností je mimo jiné možnost využití pro rekreační objekty, které nejsou trvale obývané.
 • KÁMEN ENGINEERING s.r.o. za zdivo a střešní krytinu z přírodní ruly.
  Zdivo ze štípaných haklíků a střešní krytina s masivních štípaných desek z přírodní ruly jsou významným architektonickým prvkem, který zachovává krajinný ráz. Jedná se o přírodní mrazuvzdorný a ekologický materiál, který je možné opakovaně používat a při likvidaci nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.
 • ŠTORC TZB s.r.o. za Renovent Excellent 300, kompaktní větrací jednotku.
  Kompaktní větrací jednotka se systémem zpětného získávání tepla je vybavena moderním způsobem protimrazové ochrany a tichými ventilátory. Jednotka, která také vyniká nízkou spotřebou, je určena pro řešení výměny vzduchu v bytech, úsporných domech a menších objektech.
 • VERNER a.s. za interiérový kotel VERNER 13/10.2 – nadstandardní krbová kamna s výměníkem.
  Porota ocenila moderní interiérový kotel netradiční konstrukce v kombinaci s fukcí krbových kamen s výhodným poměrem topného výkonu do otopné vložky a prostředí. Kde je kotel umístěn. Předností je nazávislost na dodávkácj elektrické energie a mechanizmus regulace přívodu spalovacího vzduchu umožňující dlouhý interval mezi přikládáním.

Bazénplast Bělá za čistírny odpadních vod EKO SBR BIO

VERNER a.s. za interiérový kotel VERNER 13/10.2 – nadstandardní krbová kamna s výměníkem

ŠTORC TZB s.r.o. za Renovent Excellent 300, kompaktní větrací jednotku

KÁMEN ENGINEERING s.r.o. za zdivo a střešní krytinu z přírodní ruly

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.