logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Úspory energie
Archiv článků od 21.1.2013 do 17.12.2013

Archiv recenzovaných článků

zpět

16.11.2013
Ing. Jan Blažíček, redakce

Opravdu se stavební družstva nebo společenství vlastníků bez administrativně složitých podpor od SFŽP nebo SFRB při rekonstrukcích neobejdou? Jaký byl dopad dvacetimiliardové dotace na úporu tepla na vytápění a kolik nám Zelená úsporám objektivně přinesla?

12.11.2013
Domat Control System s.r.o.

Pro vyhodnocování spotřeb a vzájemné porovnávání poboček se používají takzvané odvozené parametry, jako je například spotřeba energie na m2 podlahové plochy, denostupně apod. K tomu je nutné znát další proměnlivé i konstantní veličiny. ContPort je cloudová služba, která shromažďuje data z řídicích systémů i různých výrobců, upravuje je a dále s nimi pracuje.

11.11.2013
Jerzy Sowa, Maciej Mijakowski, Fakulta ekologického inženýrství Varšavské technické univerzity, Polsko, Aleksander Panek, Národní agentura pro úspory energie, Polsko

Srovnání využití primární energie pro referenční bytový dům vybavený třemi různými systémy ventilace (dva referenční a jeden hodnocený) prokázalo, že použití hybridního systému DCV řízeného dle potřeby na základě vlhkosti vede k významným úsporám energie.

15.8.2013
Camfil s.r.o., Ing. Imrich Mészáros – riaditeľ a konateľ Camfil s.r.o. – slovenského závodu celosvetového lídra vo výrobe vzduchových filtrov a navrhovaní filtračných riešení

V levickom výrobnom závode Camfil testovali nové využitie filtrov pri vzduchových kompresoroch, čím dosiahli rozsiahlu úsporu nákladov na údržbu: ročne ušetria až 16 680 eur.

19.7.2013
WILO CS, s. r. o.

Dříve high tech čerpadla se stala standardem a moderní úsporná čerpadla vyžadují samotní investoři. Tříotáčková čerpadla začínají být pasé. Na výrobce kotlů nové požadavky dolehnou až od r. 2015, ale i oni stále častěji již nyní sahají u vestavěných čerpadel k řešení s vysokou účinností.

13.6.2013
Camfil s.r.o.

Vzduchové kompesory boli inštalované bez filtrácie na nasávacích otvoroch ako je to bežná skúsenosť z praxe. Nasávaný vzduch pre výrobu stlačeného vzduchu zároveň chladí mazací olej kompresora. Čistota vzduchu výrazne ovplyvňuje účinnosť chladiča a kompresora. Po zvážení sme sa rozhodli pre inštaláciu filtrov na nasávacie otvory v celej miestnosti. Osadených bolo 8 kusov filtrov typu UF7/380.

21.5.2013
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim

Slovinská architektonická kancelář Protim Ržišnik Perc obdržela na Dni energetiků v Portoroži cenu časopisu Finance za nejlepší energeticky úspornou stavbu roku 2012. Slovinský distributor řídicího systému Domat, firma Kovintrade, zajišťoval montáž a programování řídicího systému založeného na procesních stanicích MiniPLC.

23.4.2013
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V posledních dvou letech společnost Soler & Palau Ventilation Group (S&P) usilovně pracuje na tom, aby plnila požadavky Směrnice ErP, konkrétně požadavky nařízení č. 327/2011, který se vztahuje na ventilátory s příkonem vyšším než 125 W a vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2013. Jak bude směrnice ErP implementována?

22.4.2013
Bc. Michal Lom, Ing. Václav Matz, Ph.D.

Popsány jsou jednotlivé komponenty VZT jednotky, jejich funkce a na základě modelu VZT jednotky vytvořen algoritmus jejího řízení. Takto vytvořený softwareový modul slouží pro analýzu funkce a energetické zhodnocení chování VZT jednotky.

22.4.2013
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Michal Kubelka, Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA, Ing. Otakar Pump

Směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov byla implementována do českého právního řádu do zákonem 318/2012 Sb. o hospodaření energií. Je zřejmé, že hlavním cílem je tedy snižování spotřeby energie pro provoz budov, a tedy se týká i technických systémů budov pro úpravu tepelně-vlhkostního stavu prostředí (vytápění, větrání, klimatizace).

18.3.2013
Ing. arch. Klára Bukolská

Dosažení kvalitního a zdravého vnitřního prostředí v budovách s velmi nízkou potřebou energie znamená holistický přístup od počátečního návrhu budovy po její provoz. Tento přístup k návrhu také vyvolává potřebu holistického přístupu k měření/hodnocení stavby, a to jak z pohledu kvantitativních ukazatelů, tak kvalitativních.

5.3.2013
SLAVONA s.r.o.

V pasivních domech je klíčovým faktorem nejen síla zateplení, neméně důležitá je i volba kvalitních oken a dveří s perfektními tepelněizolačními vlastnostmi a instalace systému vytápění a větrání prostřednictvím rekuperační jednotky. Dům od společnosti ATREA je skvělým příkladem zvládnutého návrhu.

2.3.2013
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Centrála společnosti Schneider Electric se stala nejekologičtější budovou světa. Jako vůbec první získala nejvyšší ohodnocení „Outstanding“ (tedy česky řečeno mimořádný) mezinárodní komisí udělující certifikát BREEAM. Komise hodnotí kvalitu budovy, jako například dopad na životní prostředí, úspory energií či prostředí uvnitř objektu.

18.2.2013
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Kondenzace vodní páry není v běžných výměnících pro zpětné získávání tepla výjimečným stavem, ovšem její vliv se obvykle zanedbává. V článku je popsáno, jak může navýšení tepelného toku sdíleného mezi ochlazovaným a ohřívaným vzduchem o vázané teplo při kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu teoreticky ovlivnit účinnost výměníku.

21.1.2013
Doc. Dr. Ing. Michal Jaroš, Ing. Antonín Kolbábek

Příspěvek popisuje stavbu a provedení nově realizovaného zemního výměníku tepla (ZVT), který byl s podporou projektu FRVŠ 3206/2011/G1 „Zemní výměník tepla jako nový prvek v technice prostředí“ vybudován jako doplněk experimentálního nízkoenergetického domu FSI VUT v Brně. Instalovaná měřicí aparatura monitoruje parametry potřebné pro vyhodnocení jeho provozu (včetně teplotního rozvrstvení okolní zeminy).


zpět
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.