logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zahraniční hosté v doprovodném programu Aqua-thermu Praha 2016

Důležitým atributem společného evropského trhu jsou normy. Pro letošní doprovodný program jsou důležité požadavky vycházející zejména ze směrnic o ekodesignu, programu 20-20-20, směrnice EPBD II a z legislativy na ochranu ovzduší. Aqua-therm Praha přivítá přednášející z Německa, Itálie, Francie, Nizozemí a Slovenska.

Reklama

Již v roce 2014 si ČR připomněla 10 let členství v EU,což znamenalo pro českou ekonomiku více jak 3 biliony Kč. Z evropského rozpočtu dostáváme více než dvakrát tolik, než do něj vkládáme. Nejde však jen o peníze jako takové, důležitý je vnitřní trh – jeden z hlavních ekonomických úspěchů evropské integrace. Tvoří ho 28 členských států, více než půl miliardy zákazníků a 21 milionů společností, které při svých ekonomických aktivitách nejsou nijak omezovány hranicemi států ani jinými překážkami jako v minulosti. Důležitým atributem společného trhu jsou normy. Ty stanovují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Normy usnadňují volný pohyb zboží v mezinárodním obchodu, snaží se, aby výroba byla racionální, aby se ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost vzájemně podporovaly, aby byli spotřebitelé dostatečně chráněni.

Evropské normy

Jako harmonizovaná evropská norma je označována norma podporující základní požadavky předpisů tzv. nového přístupu. Směrnice a nařízení nového přístupu stanovují především požadavky na bezpečnost výrobků uváděných na vnitřní trh EU, splnění požadavků harmonizované evropské normy vytváří předpoklad shody se základními požadavky těchto legislativních aktů.
Podnikatel může použít harmonizovanou normu a pokud splní její požadavky, má se za to, že splnil požadavky píslušné legislativy EU.
Evropské harmonizované normy jsou nezávazné, a nezávazné tedy musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem členských států EU a států ESVO.

Pro letošní doprovodný program jsou důležité požadavky vycházející zejména ze směrnic o ekodesignu, programu 20-20-20, ze směrnice EPBD II a z legislativy na ochranu ovzduší.

Sektor budov (veřejné, soukromé, obytné, kancelářské atd.) patří k největším spotřebitelům energie, spotřebují až 40 % celkové spotřeby energie, produkují 36 % emisí CO2, na druhé straně však tento sektor vytváří 9 % z HDP v EU a zajišťuje 7 až 8&% v zaměstnanosti. Z tohoto pohledu je to sektor, ke kterému se vztahuje největší pozornost při úvahách o snižování energetické náročnosti. Odhaduje se, že v sektoru budov existuje až 28 % potenciálu k úsporám energie do roku 2020.

7. rámcový program EU, akční program Inteligent Energy Europe

V rámci tohoto programu většina evropských zemí přijala plán, v němž se zavazují při výstavbě nových budov od roku 2019 stavět s "téměř nulovou spotřebou energie", angl. "near-zero energy buildings". Tento program je také prezentován jako program 20-20-20. Tj. do roku 2020 snížení spotřeby energie (nejenom na vytápění, jak je někdy mylně chápáno, ale i na větrání, chlazení, osvětlení a teplou vodu) v budovách o 20 % (současně se zavedením energetických štítků s rozšířením kategorií A až G), dále 20 % snížení emise skleníkových plynů a 20 % zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v porovnání s rokem 1990. Tato strategie vychází z materiálů Evropské komise, která předpokládá, že většina zemí EU bude mít v letech 2015 až 2020 přijata pravidla pro výstavbu nových budov s "téměř nulovou spotřebu energie". K výše uvedenému se více či méně odkazují v podstatě všechny přednášky doprovodného programu letošního Aquathermu v Praze, ale právě přesah problematiky mimo ČR zvyšuje atraktivitu přednášek zahraničních hostů.

Zahraniční hosté a témata přesahující hranice ČR

EKODESIGN VE VZDUHOTECHNICE, ENERGETICKÉ ŠTÍTKY TČ, BUDOVY S NUOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE
Středa 2.3.2016, kongresový sál, vstupní hala VH2, od 10.30 hod

Doprovodný program ve středu 2.3.2016 zahájí hned 3 přednášky zahraničních expertů na aktuální témata, která řeší odborná veřejnost:
  • Thomas Bader, Product Management Centrifugal Fans, Ziehl-Abegg SE, Německo - Zásadní vliv efektivního řešení ventilátoru pro splnění požadavků na účinnost větracích jednotek. Efficient fan solutions for efficiency requirements of ventilation units
  • Zástupce evropské asociace EHPA, Německo - Energetické štítky pro tepelná čerpadla v Evropě a jak ovlivňují teplená čerpadla energetickou náročnost budov a životní prostředí
  • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING president ZSVTS, Slovensko - Termín pro realizaci budov s nulovou potřebou energie se blíží – jak se mají připravit projektanti? Budovy s nulovou potrebou energie v SR

EU'S ENERGY AND ENVIRONMENTAL STRATEGY AND ITS IMPACT TO HVAC WORLD
Středa 2.3.2016, kongresový sál, vstupní hala VH2, od 13.30 hod

Pod hlavičkou REHVA proběhnou přednášky k úloze budov, které představují v evropských plánech týkajících se udržitelných energií, podporovaných ambiciózními směrnicemi a evropskými standardy, upřednostňovaný sektor. Seminář bude zkoumat, jak použít a rozvinout inovativní stavební technologie ke zlepšení energetické účinnosti evropských budov, a bude diskutovat o technologických úkolech, kterým čelí regiony a města při plánování a realizaci rozsáhlých energetických renovací.
  • Prof. Karel Kabele, prezident REHVA, uvede zahraniční hosty přednáškou Kvalita vnitřního prostředí v energeticky účinných a inteligentních budovách
  • Prof. Stefano Corgnati, viceprezident REHVA, Itálie - Optimalizace aktuálního energetického výkonu NZEB interakcí uživatele
  • Frank Hovorka, viceprezident REHVA, Francie - Převod environmentálního plnění do plnění finančního
  • Jaap Hogeling, ISSO, předseda výboru programu CENTC 371, Nizozemí - Rámcové energetické plnění v revidovaném překlenovacím standardu EPB
  • prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., EUR ING president ZSVTS, Slovensko - Energetická účinnost a vnitřní prostředí obytných budov po renovaci na Slovensku

Nenechte si ujít nové podmínky pro výrobky pro stavební detaily, pro větrání a vytápění. Přednášky budou simultánně tlumočeny do ČJ.

Vstup na veletrh Aqua-therm Praha i doprovodný program je zdarma na základě registrace.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.