logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Úspory energie
Archiv článků od 26.10.2009 do 1.6.2010

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

1.6.2010
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA

Článek představuje elektricky ovládané talířové ventily pro regulaci průtoky vzduchotechnickým potrubím ve větracích systémech. V druhé části představuje digestoře pro kuchyně v bytových a rodinných domech, a to včetně komponent a příslušenství.

27.5.2010
Jan Blažíček, redakce

V pondělí 24. května uspořádala Česká rada pro šetrné budovy v prostorách Národního divadla Konferenci certifikačních systémů. Byla prezentována česká metoda certifikace budov SBToolCZ, která bude podrobně představena na konci června 2010.

26.5.2010
Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA, ELEKTRODESIGN ventilátory

Přehled způsobů přirozeného a nuceného větrání včetně kladů a záporů jednotlivých možností a příklad řešení inteligentním systémem centrálního větrání MiX společnosti ELEKTRODESIGN Ventilátory.

25.5.2010
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Ziehl-Abegg vyrábí regulátory otáček, které pracují na principu změny napětí i změny frekvence. Zavedením EC techniky v klimatizační a chladírenské technice byl nastaven nový trend úspor elektrické energie. Využijte i Vy nejmodernější technologii v oblasti ventilátorů, výrobky Ziehl-Abegg Vám umožní zlepšit Váš finální výrobek!

12.4.2010
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Lucie Šancová, Petr Vogel, Jiří Beranovský, František Macholda, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Na základě reakcí čtenářů na příspěvky zabývající se větráním bytových (panelových) domů byl původní článek o rekuperaci tepla rozšířen o variantu nuceného přetlakového větrání s elektrickou topnou spirálou. Jedná se o způsob předehřevu venkovního vzduchu jednotkou s 250 W elektrickou spirálou a ventilátorem, která nasává venkovní vzduch z fasády, předehřeje při určitých podmínkách vzduch topnou spirálou a systémem ventilace distribuuje vzduch do dílčích místností přetlakem.

4.4.2010
Prof. Dr. Wolfgang Feist, Bauphysik; Universität Innsbruck und Passivhaus Institut Darmstadt

Vědecky podložené důkazy vyzkoušené v praxi, které vypovídají o tom, že je stavebnictví schopno snížit energetickou spotřebu novostaveb a rekonstrukcí u starších budov na hodnoty nižší než 10 % současné průměrné spotřeby. Důkazem budiž příspěvky k Mezinárodním konferencím o pasivních domech a k 1. Konferenci o pasivních domech a výstavě 2009 ve městě Pécs.

30.3.2010
, Radek Fabian

INFRACLIMA® je nízkopotenciální systém celoročního udržování tepelné pohody s teplotou vody v systému 22°C+/-2°C po celý rok a představuje tak systém s nejnižší možnou teplotou teplonosné látky - vody. Jediný systém kde teplonosná látka má stejnou provozní teplotu po celý rok, nerozlišujeme již režim vytápění a chlazení.

16.3.2010
Martin Jindrák, ATREA

Vzduchotechnické systémy (VZT) se stále častěji stávají běžnou součástí výstavby rodinných a bytových domů. Se vzduchotechnikou se uvažuje už ve fázi ranné studie objektu, což umožňuje snažší integraci do dispozice objektu. Nechci popisovat vazby a systémy rovnotlakého větrání a cirkulačního teplovzdušného systému s větráním (vše s rekuperací tepla z odpadního vzduchu). Tato oblast je již dostatečně známá a popsána. Tento příspěvek popisuje malou část provozu VZT systému vč. vlivu na vnitřní mikroklima.

3.3.2010
REMAK, a. s., Radek Pastorek

Ochrana životního prostředí, úspora přírodních zdrojů, snižování provozních nákladů, stoupající cena energií, to vše klade nemalé požadavky z pohledu úspory energií na řízení VZT zařízení. Příspěvek posuzuje možnost úspory energie při návrhu a zprovoznění řídicího systému a dále správné užívání v průběhu provozu zařízení.

15.2.2010
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Petr Vogel, EKOWATT, Mgr. František Macholda, MBA

Větrání či výměna vzduchu je základním opatřením k zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí budov. V současné době je potřeba se starat o kvalitu vnitřního vzduchu víc než dříve, neboť u velké části nových a rekonstruovaných staveb dochází k dokonalému utěsnění obvodového pláště - zejména oken. Z hlediska tvorby interního mikroklimatu je velmi podstatné větrání s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu.

18.1.2010
Lucie Šancová, Ekowatt, Jiří Beranovský, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Petr Vogel, Ing. Jan Antonín, František Macholda

Při výměně starých oken za okna nová těsná je třeba zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Cílem článku je najít účinný systém větrání aplikovatelný v panelových domech, který zajistí zdravé a příjemné vnitřní prostředí a zároveň bude energeticky co nejméně náročný.

2.1.2010

Šetrnost budov se dnes stala trendem, je však potřeba uvědomit si, že environmentálně šetrná architektura není pouze módním výstřelkem, nýbrž by se měla stát podmínkou pro každou novou stavbu. Objekty Národního divadla jsou příkladem, že i technologie z dob minulých je možno upravit podle zásad šetrných budov.

31.12.2009
Jan Blažíček, redakce

V poslední den roku přinášíme poněkud netradiční pohled na řešení vnitřního prostředí v kancelářském objektu. Žádné vytápění, žádné chlazení, žádné svícení, ventilace ovládaná klikou, a přesto osm spokojených pracovníků. Dalo by se říci, že se v tomto případě potvrzuje známé „Někdy méně znamená více“. Pravda, příklad není zrovna z našeho klimatického pásma, ale kde máme jistotu, že za pár let tomu tak stále bude. Takže nechme se inspirovat...

29.12.2009
James Hardie Europe GmbH, o.s.

Není žádnou novinkou, že náš největší výrobce dřevostaveb, společnost RD Rýmařov, využívá již několik let v konstrukcích svých rodinných a bytových domů materiály FERMACELL. Z pohledu společnosti Fermacell i jejího zákazníka, RD Rýmařov, je však významným předělem v historii vzájemné spolupráce výstavba pasivního rodinného domu, která byla zahájena v pondělí 9. listopadu 2009.

14.12.2009
Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Autor prezentuje koncepci využití stropního sálavého chlazení s kumulací do stavební konstrukce (tzv. aktivace betonu) pro nově budovanou Národní technickou knihovnu. Počítačovou simulací byly ověřeny teploty v knihovně při různých režimech provozu aktivace betonu. Je uveden postup simulace od stavby modelu, řešení parametrů zasklení, vnitřních zisků a modelu chlazené stropní konstrukce. Jsou prezentovány i výsledky simulace a doporučené režimy provozu. Článek je stručně doplněn o první zkušenosti při uvádění budovy do provozu.

5.12.2009
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka

Důvod, proč je tepelné čerpadlo dnes tak oblíbeným způsobem vytápění, je zřejmý. Vytápění domu tepelným čerpadlem představuje jeden z ekologických, úsporných a zároveň bezobslužných způsobů vytápění rodinných domů, administrativních budov, pensionů a dalších objektů.

26.10.2009
Ing. Martin Stanislav Janírek, Ing. Pavel Charvát, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Energetická náročnost budov se v době zvyšujících se cen energií stává velmi aktuální. Při zlepšujících se tepelně-technických vlastnostech stavebních konstrukcí se zvyšuje podíl tepelné ztráty větráním na celkové energetické náročnosti budovy. Množství přiváděného větracího vzduchu má vliv nejen na stav vnitřního prostředí, ale také na spotřebu energie.

26.10.2009
Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Systémy větrání a klimatizace patří svou spotřebou energie mezi významné položky v energetické bilanci budov. Hlavní součástí systémů VZT jsou zařízení pro dopravu a úpravu vzduchu (vzduchotechnické jednotky) a potrubní rozvod. Návrh obou zásadně ovlivňuje jak pořizovací a provozní náklady, tak energetickou náročnost.


zpět na aktuální články
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.