logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Novela zákona o hospodaření energií mění kompetence Státní energetické inspekce

Dne 1. července 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií. Cílem této novely je především upravovat podmínky ke zvyšování energetické účinnosti v ČR a podporovat energetické úspory.

Reklama

Tlak na maximální šetření energií se v Evropské unii a ve světě stále zvyšuje a i Česká republika reaguje na tento soudobý trend. Novela se dotkne především velkých podnikatelů a energetických specialistů, ale rovněž široké veřejnosti. Přináší zásadní změny a skrze několik úlev z již nastavených povinností chce přispět k pozitivnějšímu vnímání energetických úspor.

Novela odráží některé nové povinnosti vyplývající z evropské legislativy

Mezi hlavní navrhované změny patří určitě povinnost pro velké podnikatele zpracovat energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Energetický audit, i v případě, že nedojde k realizaci doporučených opatření, přináší důležité informace o stavu provozu, kde a kolik je vynakládáno na energie. Tyto informace jsou užitečné pro podnikové plánování například budoucích investic.

Široké veřejnosti se dotknou hlavně úpravy spojené s šetřením energie v budovách

  • Nově nebudou muset ti, kdo chtějí stavět dům, žádat Státní energetickou inspekci o závazné stanovisko, že navrženábudova plní požadavky na energetickou náročnost, ale doloží toto plnění pouze průkazem energetické náročnosti budovy (dále „průkaz“) přímo stavebnímu úřadu. Jedná se o snížení administrativního zatížení a to hlavně v případech rodinných domů.

Změny u průkazů energetické náročnosti budovy při prodeji či pronájmu nemovitosti

Již více jak dva roky platí právní úprava týkající se povinnosti zajistit zpracování průkazu při prodeji či pronájmu nemovitosti. Poznatky z její aplikace v praxi ukázaly určitá slabá místa, která mohla být zbytečně zatěžující pro občany. Novela zákona proto obsahuje několik změn, které mají přinést zjednodušení aplikace zákona v praxi.

  • Zásadní novinkou zákona ohledně průkazu je zavedení úlevy od povinnosti mít zpracovaný průkaz v případě prodeje či pronájmu budovy postavené před rokem 1947, pokud od té doby neprodělala větší rekonstrukci. Tato možnost je podmíněna písemnou dohodou obou stran. Úleva směřuje hlavně na takové staré rodinné domy, kde je zjevné, že budova spadne do nejhorší třídy energetické náročnosti.
  • Úleva je poskytnuta také kulturním památkám a budovám nacházejících se v památkové rezervaci, které rovněž od 1. července 2015 nemusí mít zpracovaný průkaz.
  • Naopak z důvodu ochrany prodejců a pronajímatelů byly povinností zatíženi zprostředkovatelé prodejů a pronájmů, například realitní kanceláře. Ti budou zodpovědní za uveřejnění údajů z průkazu. V případě, že zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží údaje z průkazu daného objektu, je povinen zveřejnit nejvyšší energetickou náročnost – tj. klasifikační třídu G, což ale může pak při prodeji či pronájmu objekt znevýhodnit. Proto by mělo být snahou vlastníka objektu údaje vždy předat.

„Snižovat účty za energie chce každý. V dnešní době to přece nemusíme dělat tím, že budeme méně svítit a dívat se na televizi jen hodinu denně. Jakékoliv energeticky úsporné opatření nám nemůže řádně šetřit energii, pokud i my tomuto opatření nepřizpůsobíme naše chování. K čemu mi bude zateplený dům, když stejně jako předtím větrám při plně zapnutém topení a nedokáži tak využít jeho potenciál.
Novela zákona nastavuje většinu opatření sice povinně, ale primárním důvodem bylo ukázat oblasti, na které je potřeba se zaměřit a začít o nich přemýšlet jako o běžné součásti života,“
uvedl Pavel Gebauer, ústřední ředitel Státní energetické inspekce.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.