logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

PODCAST: Bivalence, aneb to nejlepší od plynového kotle a tepelného čerpadla

Bivalence v tepelné technice znamená, že se vzájemně propojí dva různé zdroje a přitom se upřednostní využití toho, který je v daném případě výhodnější. To je hlavní myšlenka podcastu, který si můžete vyslechnout. Ing. Robert Bicek, specialista společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. v něm vysvětluje, kdy je bivalence tepelného čerpadla a plynového kotle velmi výhodná a pro které případy by ji nedoporučil.

Poslechněte si podcast:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Tepelné čerpadlo vzhledem k principům, o které se opírá jeho funkce, miluje nižší provozní teploty otopné vody na svém výstupu a odvděčuje se vyšší energetickou efektivitou. Plynový kotel může s vysokou energetickou efektivitou pracovat při vyšších teplotách, a to je jedno z kritérií, které o vhodnosti bivalence rozhodují.

Využití turbulence cen energií, snaha diverzifikovat zdroje energií, jsou dalšími impulzy k zamyšlení, zda by bivalentní řešení bylo výhodnější.

A v neposlední řadě může být důvodem přechodu na bivalenci i optimalizace stávajícího zdroje tepla. Praktické zkušenosti ukazují, že doplnění plynové kotelny o tepelné čerpadlo, které bude v činnosti při vyšších venkovních teplotách, může přinést snížení nákladů. I nedostatek tepla z chybně dimenzovaného tepelného čerpadla instalovaného jako náhrada za plynový kotel, které je v důsledku nezohlednění skutečných provozních podmínek doplňováno činností elektrického přímotopného kotle, mohou být poníženy, pokud se takové tepelné čerpadlo opět doplní plynovým kotlem, neboť cena energie v zemním plynu je násobně nižší než cena elektřiny.

Předpokladem úspěchu bivalence je schopnost regulací obou zdrojů spolu plnohodnotně komunikovat. „Toho nejlépe dosáhnete v případě kompletního systému od jednoho výrobce“, doporučuje Ing. Robert Bicek ze společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.
Ukázka instalací v ČR, kde byl původní systém s plynovým kotlem doplněn o tepelné čerpadlo
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.