logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Sportovní hala Hluk - úspory výměnou zdroje tepla

Provoz haly v minulosti nevyhovoval vysokými provozními náklady, které plynuly z nedostatečné izolace chátrající budovy v kombinaci s neefektivními zdroji tepla. Navíc bylo v podstatě nemožné dosáhnout komfortní teploty pro konání jakýchkoliv akcí v hale i přesto, že se hala vytápěla s týdenním předstihem.

Budova Sportovní haly je situovaná v centru města Hluk. Byla vystavěna v roce 1984, nabízí 86 lůžek ve 26 pokojích a dalších 38 lůžek v přilehlé ubytovně. Kapacita tribun s přístavky je přes dva tisíce míst. K dispozici má tři sály, dva salonky a zasedací místnost. Pravidelně ji využívá devět sportovních klubů, škola, školka a dům dětí a mládeže. Má rozměry 48 × 24 metrů a její povrch je vybaven palubovkou, která slouží pro všechny sálové sporty.

Organizace zajišťuje především sportovní činnost pro obyvatele města všech věkových kategorií, ale i sportovní soutěže na celostátní úrovni. Sportovní hala je díky svojí velikosti také významným dějištěm různých kulturních akcí pro město a široké okolí.

 
Stav budovy před rekonstrukcí
Stav budovy před rekonstrukcí
Budova haly v roce 2014
Budova haly v roce 2014
Chod organizace byl zatížen vysokými provozními náklady, které plynuly z nedostatečné izolace chátrající budovy v kombinaci s neefektivními zdroji tepla. Navíc bylo v podstatě nemožné dosáhnout komfortní teploty pro konání jakýchkoliv akcí v hale i přesto, že se hala vytápěla s týdenním předstihem. Z uvedených důvodů si město nechalo zhotovit energetický audit (dále jen EA) Z EA vyplynuly tyto návrhy:

 • Stavební konstrukce
  ­
  • Výměna oken
  • Zateplení ploché střechy
  • Zateplení obvodového pláště
 • Topná soustava
  ­
  • Změna zdroje pro vytápění a úprava kotelny „hala“
  • ­Změna zdroje pro vytápění „vinárna“
  • ­Změna zdroje pro vytápění „kuchyň“
  • ­Instalace termostatických ventilů
 • Ohřev TV
  ­
  • Zdroj pro ohřev TV v kotelně „hala“
  • ­Zdroj pro ohřev teplé vody v kotelně „kuchyň“
 • Alternativní zdroje
  ­
  • Solární systém pro výrobu tepla
  • ­Solární systém pro výrobu elektrické energie (FVE)

Výše energetických úspor plynoucích z navrhovaných opatření je zobrazena v níže uvedené tabulce.

Model původní stavModel navrhovaný stav
Vstupy paliv a energie [GJ/rok]5 9862 557
Provozní náklady [Kč]3 182 2821 961 050
Úspora energií [GJ/rok]2 780
Roční finanční výnos [Kč]1 221 200

Zaměříme-li se pouze na otopnou soustavu, tak nejvýznamnějším zásahem byla výměna zdrojů v kotelně „hala“. Tato kotelna pokrývá cca 90 % tepelné ztráty budovy. Původním zdrojem bylo 16 plynových kotlů o stejném jmenovitém výkonu 49,5 kW.Na tuto část kotelny připadlo po stavebních úpravách pokrytí tepelné ztráty 430 kW a 1 790 GJ/rok. Jako nový zdroj byla navržena plynová tepelná čerpadla (TČ) v kombinaci s plynovými kondenzačními kotli, jakožto bivalentními zdroji k pokrytí výkonových špiček. Výkonově jsou TČ navržena na cca 60 % potřebného výkonu tedy na 258 kW. TČ dodají 91 % potřebné energie, tj. 1 630 GJ/rok.
Jako nejvhodnější plynová TČ byla zvolena kaskáda sedmi tepelných čerpadel Robur GAHP-A HT S. S ohledem na požadavek výměny vzduchu byla kaskáda tepelných čerpadel umístěna na střeše objektu, a to na prefabrikovaném linku. Kotelna byla upravena tak, aby link TČ mohl být napojen na původní nízkotlaký teplovodní systém s nuceným oběhem topné vody.

Skutečná přepočtená spotřeba
Vstupy paliv a energie [GJ/rok]2 091
Úspora paliv a energie [GJ/rok]3 895

Za rok 2014 proběhlo vyhodnocení provozu po provedení opatření z EA. Skutečná přepočtená spotřeba byla nižší než plánovaná. Projekt tedy lze považovat za úspěšný. Úspěch projektu je výsledkem práce a součinnosti celé řady subjektů, přičemž jedním z nich byla i technologie Robur, která mimo jiné prokázala splnění požadavků plynoucích z EA.


ROBUR, s.r.o.
logo ROBUR, s.r.o.

Firma Robur s.r.o. byla založena v roce 1993 jako výhradní obchodní partner italské značky Robur v České republice a na Slovensku. Zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových vytápěcích jednotek, plynových absorpčních tepelných čerpadel a ostatních ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.