logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

21. březen: první „Světový den stínicí techniky“

Vědecká studie společnosti Guidehouse ukázala, že inteligentní nebo dynamická stínicí technika by mohla snížit emise CO2 až o 100 milionů tun a ušetřit tak až 285 miliard eur.

Reklama

Rozhovor se Štěpánkou Lubinovou, výkonnou ředitelkou Svazu podnikatelů ve stínicí technice o Světovém dni stínicí techniky
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Dne 21. března 2023 vyhlašuje ES-SO první „Global Shading Day“ (Světový den stínicí techniky). Cílem je, aby si široká veřejnost a politici na nejvyšší úrovni uvědomili lidské, ekologické a ekonomické přínosy stínicí techniky. Zavedení norem ve stavebních právních předpisech by bylo logickým krokem právě nyní, kdy se změna klimatu nezvratně zrychluje.

Dne 21. března samozřejmě oslavujeme jarní slunce, ale více než kdy jindy jsme si také vědomi jeho nebezpečí. Stínicí technika se stává nepostradatelnou pro ochranu budov před přehříváním, ale také v boji proti globálnímu oteplování tím, že omezuje používání energeticky náročných klimatizací. ES-SO, zastřešující organizace evropského oboru stínicí techniky, proto vyzývá k tomu, aby byla stínicí technice věnována větší pozornost, protože čísla nemohou být jasnější.

Vědecká studie společnosti Guidehouse1 ukázala, že inteligentní nebo dynamická stínicí technika by mohla snížit emise CO2o 100 milionů tun a ušetřit tak až 285 miliard eur. To představuje potenciální úsporu energie, potřebné pro chlazení budov, až ve výši 60 % do roku 2050. Budovy jsou dnes v Evropě největšími spotřebiteli energie a představují 40 % spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Pokud neuděláme nic, změna klimatu a vlny veder zvýší počet budov vyžadujících klimatizaci odhadem o 60 %.
Nejvyšší čas, aby se stala povinnou

Stínicí technika integrovaná do systému řízení budovy řídí teplo a světlo inteligentním způsobem. Jedná se o udržitelné pasivní chladicí systémy, které také umožňují obyvatelům kontrolovat využívání denního světla. Koneckonců, denní světlo zvyšuje náš pocit štěstí a pomáhá nám soustředit se a podávat výkon, ale může být také nepříjemné, ba dokonce nebezpečné pro starší osoby v případě přehřátí. Proto se ES-SO zasazuje o to, aby byla stínicí technika povinná v rámci evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).

Akce u příležitosti Global Shading Day (Světový den stínicí techniky)

Řada společností u příležitosti Světového dne stínicí techniky uspořádala informační kampaň zejména na sociálních sítích o přínosech stínění, jeho vlivu na energetické úspory a kvalitu vnitřního prostředí. Dnešek je příležitostí navštívit showroomy v prodloužené otevírací době v rámci dne otevřených dveří. Zároveň mohou zákazníci u některých výrobců využít slevy na vybrané produkty. Více o akcích členů u příležitosti Světového dne stínicí techniky zde.

Poraďte se s odborníkem

Global Shading Day je výzvou k objevování četných přínosů stínicí techniky, k přijetí opatření a kontaktování odborníků. Místní svazy, výrobci a distributoři po celé Evropě budou po celý týden kolem 21. března pořádat informační akce a další aktivity, aby upozornili na Global Shading Day.

ES-SO je nezisková organizace založená podle belgického práva, jejímž cílem je podporovat pozitivní dopad stínění na řízení vnitřního klimatu budov, a tím podporovat ambiciózní cíle EU v oblasti energetické účinnosti. ES-SO je evropská zastřešující organizace profesionálních organizací pro stínicí techniku. V celé Evropě zaměstnává toto odvětví více než 450.000 lidí a generuje roční tržby přesahující 22 miliard eur. ES-SO sídlí v Bruselu, což je ideální místo, které zaručuje, že hlas oboru bude vyslyšen a že tak může pozitivně přispět k plnění evropských energetických cílů. ES-SO se také aktivně podílí na řadě evropských projektů, a to nejen jako navrhovatel, ale také v roli poradenské.


SPST – Svaz podnikatelů ve stínicí technice je nezávislý subjekt pro komunikaci o oboru stínicí techniky v ČR, který si klade za cíle zejména stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky, informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energie. S odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracuje na nových vývojových projektech, zasazuje se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. v Nové zelené úsporám, a v legislativě, spolupracuje se školami, a tak pomáhá při přípravě kvalifikované pracovní síly pro obor.
SPST je členem celoevropského sdružení stínicí techniky ES-SO, se kterým spolupracuje na nadnárodních projektech a na podpoře oboru stínicí techniky na evropské úrovni.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.