logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Kvalifikace pracovníků mezi uprchlíky a legislativní rámec zaměstnávání

Můžeme předpokládat, že třetina uprchlíků u nás zůstane i po ukončení války. Znamená to šanci trvale získat kvalifikované a relativně snadno integrovatelné pracovníky.

Reklama

Do České republiky od začátku ruského útoku na Ukrajinu uprchlo před válkou na 300 tisíc lidí. Příliv uprchlíků sice slábne, číslo přesto nemusí být konečné. Nejnovější odhady hovoří až o dvojnásobku. Převládají mezi nimi ženy a děti, je ale pravděpodobné, že za některými z nich dorazí i muži. Vracet se budou i ti, kteří opustili svou práci v ČR a odjeli bránit vlast před agresory.

Podle Josefa Jaroše (předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) se tak dá očekávat, že se do pracovního procesu postupně zapojí na 150 tisíc lidí. Je ale otázkou, do jaké míry se podaří využít jejich kvalifikaci a dosavadní pracovní zkušenosti.

Zaměstnavatelé mohou k vyhledávání pracovníků mezi uprchlíky využívat například platformu, kterou vytvořila agentura CzechInvest. Na druhou stranu tato platforma přináší ukrajinským zájemcům záruku solidních a prověřených zaměstnavatelů, členů AMSP ČR a několika málo dalších organizací, kteří nabízejí uprchlíkům solidní práci. Jde o web jobs4ua.cz, který je propojený i s hlavním informačním webem nasiukrajinci.cz,“ připomíná generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

Legislativní rámec

 • OD 21. 3. platí tzv. Lex Ukrajina na základě Rozhodnutí Rady (EU) 2022/382.
  • Lex Ukrajina reaguje na spuštění institutu dočasné ochrany a nastalou situaci a upravuje zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců a další zákony, aby umožnil pružnější reagování na velký počet příchozích uprchlíků z Ukrajiny.
 • V praxi přináší pracovní povolení na 1 rok, které může být o další rok prodlouženo
 • Uprchlíci z Ukrajiny (držitelé dočasné ochrany) budou vnímáni jako lidé s trvalým pobytem a budou mít volný vstup na trh práce. Zaměstnavatel musí o jejich nástupu do zaměstnání pouze informovat krajskou pobočku ÚP.
  • Zaměstnavatel tedy nemusí nahlašovat volné místo do centrální evidence a nemusí čekat měsíc, jak je to obvyklé v případě zaměstnanecké karty, zda se místo obsadí uchazečem o zaměstnání z řad domácí pracovní síly.
 • Zatím není jasné, jestli držitel dočasné ochrany bude moci následně zažádat o Zaměstneckou kartu bez nutnosti odcestovat zpět na Ukrajinu

Nabídka pracovních míst se nepotkává s dlouhodobou poptávkou

 • Chybí řada mužských profesí ve výrobě, průmyslu a stavebnictví (jeřábníci, montážníci, vazači, stavební dělníci apod. Domů odjelo na 50 000 Ukrajinců z ČR a dalších 100 000 nenastoupí během Velikonoc kvůli válce tak, jak se původně plánovalo (mechanici, svářeči, obsluha CNC strojů)
 • Nabízí se pracovní síla ženská – spíše do služeb, trh je přesycený nekvalifikovanou pracovní silou
 • Výhodu může mít mladá generace, která mluví anglicky – uplatnění spíše ve větších městech
 • Seniorní generace – nejobtížnější zařazení – neumí latinku, tedy nepřečte si vůbec nic, ani názvy ulic, firem, mapu…
 • ALE firmy mohou i nadále poptávat na kvalifikovanou práci Ukrajince – muže, kteří neodcestovali na Ukrajinu a pracují zde, jde pomaleji, ale lze. Je možno vybírat ze tří skupin:
  • Ti, co jsou zde na zaměstnanecké karty
  • Ti, co mají 90denní víza a budou prodlužovat
  • Pracují zde a chtějí změnu zaměstnavatele
 • Solidní agentury práce umí najít zaměstnání i pro páry
 • Některé firmy poskytují raději sdílená místa než zkrácené úvazky, kdy si maminky Ukrajinky navzájem hlídají děti

Dosavadní zkušenosti personalistů, které se mohu změnit

 • Přestože Ukrajina udělala v posledních 10 letech velký posun, stále existují významné kulturní rozdíly
 • Ukrajinci mají obecně problém s přijímáním osobní odpovědnosti
  • Často slíbí mnohem více, než mohou dodržet
  • Nijak se nehrnou do smluvních vztahů
  • Pokud nemají na výběr, smlouvu podepíší, ale existuje značné riziko neplnění
  • Pracovní tlak řeší často tak, že zmizí a přestanou komunikovat
 • Ukrajinští pracovníci jsou neprůbojní
  • Neradi vystrkují „hlavu z davu“
  • Nevyplácí se očekávat od nich samostatný kreativní postup řešení

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově. www.amsp.cz.

Skupina PKF APOGEO poskytuje především účetní a daňový servis, transakční poradenství, služby auditu, její součástí je i znalecká kancelář. Její klienti se s těmito službami setkávají už 20 let.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.