logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Větrání garáží

Větrání garáží je komplexní podtlakový systém, jehož úkolem je zajistit kvalitní ovzduší pro pobyt osob. Určující škodlivinou pro návrh provozního větrání je oxid uhelnatý produkovaný při chodu spalovacích motorů. Současně tento systém zajišťuje požární větrání garáže, jehož smyslem je zejména odvod tepla, kouře a toxických zplodin vznikajících při hoření a zajištění bezpečné evakuace osob.

Vizualizace koncentrací oxidu uhelnatého
Vizualizace koncentrací oxidu uhelnatého
Vizualizace rychlosti proudění vzduchu
Vizualizace rychlosti proudění vzduchu

Proudové ventilátory JET FAN

Konvenční potrubní systémy jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány proudovými ventilátory. Ventilátory JET FAN nabízejí, díky analytickému přístupu, efektivní a úsporné řešení s důrazem na vysokou úroveň bezpečnosti. Návrh každého řešení se opírá CFD simulace proudění vzduchu, které nastaví hlavní parametry systému přesně podle požadavku konkrétní aplikace. Díky tomu je zajištěn odvod škodlivin ze všech zón a je eliminován vznik tzv. hluchých míst.

CC-JD HT, CC-JD HT LP – proudové axiální ventilátory JET FAN pro větrání garáž
CC-JD HT, CC-JD HT LP
proudové axiální ventilátory JET FAN pro větrání garáž
CC-JC HT – proudové radiální ventilátory pro větrání garáží
CC-JC HT
proudové radiální ventilátory pro větrání garáží

Tyto systémy plní funkci provozního, havarijního i požárního větrání a v porovnání s běžnými potrubními systémy nabízí hned několik výhod:

 • Nižší prostorové nároky, díky absenci potrubí a kompaktním rozměrům ventilátorů JET FAN lze získaný prostor využít pro další technická zařízení případně snížit konstrukční výšku garáže.
 • Úspora času při návrhu, absence potrubních rozvodů.
 • Účinnost systému, CFD analýzou proudění vzduchu je zajištěno správné rozmístění zásadních prvků a eliminace hluchých míst.
 • Snadná realizace, nižší časová náročnost a jednodušší koordinace (ZTI, sprinklery, osvětlení, …)
 • Snadná údržba, dobrá čistitelnost a bezproblémový servis

Návrh systému s ventilátory JET FAN

Větrání garáže s ventilátory JET FAN je navrženo na základě CFD analýzy proudění vzduchu. Systém průběžně vyhodnocuje koncentrace výfukových plynů (čidla CO) a díky inteligentnímu ovládacímu systému řídí proudové ventilátory v jednotlivých zónách.

Správně umístěné proudové ventilátory JET FAN pracují podobným způsobem jako systém potrubí. Při podstropním umístění tlačí vzduch z horních do spodních vrstev a posouvají ho směrem k odvodním ventilátorům tak, aby se zamezilo vzniku hluchých míst.

Celý systém doplňují odvodní ventilátory a výfuk vzduchu směrem do exteriéru. Přívod vzduchu je přirozený případně nucený při zachování potřebného podtlaku.


Provozní větrání

Při provozním větrání jsou z celého prostoru garáže rovnoměrně odváděny škodliviny a je zajištěno kvalitní vnitřní prostředí. Současně dochází k provětrání v horních i spodních vrstvách, tedy u stropu i podlahy tak, aby nedocházelo ke vzniku hluchých míst.

Systém je řízen inteligentním systémem na základě koncentrace oxidu uhelnatého.

Požární větrání

Požární větrání je uvedeno do provozu na základě signálu z EPS. Díky vhodnému prostorovému uspořádání ventilátorů JET FAN je možné dispozici snadno rozdělit na jednotlivé zóny a odsávat pouze oblast postiženou požárem.

 • Správně navržený systém v místě požáru zásadně utlumuje hoření a šíření kouře.
 • Systém snižuje teplotu v zasažené oblasti, čímž chrání stavební konstrukce a současně zamezuje vlivům povětrnostních podmínek (vítr, tlak, …)
Půdorysné rozložení JET FAN
Půdorysné rozložení JET FAN
Rychlostní pole JET FAN
Rychlostní pole JET FAN

Řešení na míru

Každému Vašemu projektu se individuálně věnují naši odborníci. Při návrhu řešení vycházíme z CFD analýzy proudění vzduchu v konkrétním prostoru tak, aby výsledný systém větrání garáže byl maximálně efektivní.

Řešení na míru zahrnuje:

 • Návrh koncepce na základě CFD analýzy Vašeho projektu
 • Umístění a přesnou specifikaci proudových ventilátorů JET FAN
 • Návrh odvodních (event. přívodních) ventilátorů
 • Optimální systém pro monitoring CO a řízení větrání
 • Kompletní nabídku navržených zařízení včetně doporučeného příslušenství

Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.

Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.