logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Pasivní dům s produkty Schöck

V oblasti termického přerušení u balkónů, fasád, sloupů a stěn nabízí Schöck produkty, které jsou ústavem Passivhaus Institut v německém Darmstadtu klasifikovány jako „Certifikované komponenty pasivního domu“.

Standard pasivního domu – Naše řešení pro udržitelnou výstavbu


Velkého přínosu k ochraně klimatu a úsporám fosilních zdrojů energie lze v pozemním stavitelství dosáhnout výstavbou splňující standard pasivního domu. Na celém světě neustále přibývá staveb v pasivním standardu.

Tento standard klade vysoké požadavky na kvalitu a energetickou účinnost budov. Pro splnění těchto požadavků jsou nutná příslušná stavební řešení, např. pro eliminaci tepelných mostů. Ústav Passivhaus Institut posuzuje energeticky úsporné stavební produkty, a pokud vyhovují těmto požadavkům, získávají označení „Certifikované komponenty pasivního domu“. Tato certifikace pomáhá projektantům při výběru vhodných řešení.

V oblasti termického přerušení u balkónů, fasád, sloupů a stěn nabízí Schöck produkty, které jsou ústavem Passivhaus Institut v německém Darmstadtu klasifikovány jako „Certifikované komponenty pasivního domu“.

Certifikované komponenty pasivního domu

Isokorb® CXT
Isokorb® CXT

Nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 120 mm a nekovovou výztuží pro materiálový přechod beton-beton.
Sconnex® - S prvky Sconnex® typ P, typ W a typ M lze přímo a travle tremicky přerušit stěny a sloupy.
Sconnex®

S prvky Sconnex® typ P, typ W a typ M lze přímo a travle tremicky přerušit stěny a sloupy.
Isolink®
Isolink®

Energeticky úsporná alternativa ke konvenčním prostorovým žebříčkům z nerezové oceli, pro vyztužení sendvičových a poloprafabrikovaných stěn s vloženou tepelnou izolací.

Schöck Sconnex® - odstraňujeme poslední velký tepelný most

Přibližně 40% všech tepelných mostů v budovách je způsobeno stěnami a sloupy. Jejich podíl na ztrátách energie na vytápění je cca 10%.
S produktovou řadou Schöck Sconnex® přenáší společnost Schöck své zkušenosti s prvky Isokorb® z balkónů na stěny a sloupy a nabízí tak uživatelsky přívětivé a vysoce kvalitní řešení, které přispívá k trvale udržitelnému konceptu budov.

Inovace s mnoha výhodami

S prvky Sconnex® typ P, typ W a typ M lze přímo a trvale termicky přerušit stěny a sloupy. Sconnex® nabízí efektivní, elegantní a esteticky působivé řešení obzvláště u přerušení termicky namáhaných stavebních konstrukcí, jako jsou stěny a sloupy v nevytápěných místnostech, u zalomených fasád, podjezdů, kolonád, lodžií, pavlačí ap. Prvky Sconnex® zde účinně zabraňují vzniku tepelných mostů a zajišťují spolehlivou ochranu před stavebními poruchami vlivem kondenzace vodních par a plísní.

Schöck Sconnex® typ W

Schöck Sconnex® typ W

Prvek k přerušení tepelného mostu u železobetonových stěn Schöck Sconnex® typ W přenáší velmi vysoké tlakové, tahové a smykové síly v podélném i příčném směru vůči stěně. Přenos zatížení lze přitom optimálně ovlivnit úpravou vzdálenosti mezi prvky a volbou vhodné typové varianty.

Přehled výhod

 • Bez nárůstu nákladů
  Díky prvkům Schöck Sconnex® se redukuje resp. zcela odpadá nákladná tepelná izolace stropů zespoda a její vyvedení na navazující konstrukce, což optimalizuje náklady.
 • Zlepšení estetického dojmu
  Protože již není nutné vyvádět tepelnou izolaci na navazující konstrukce, lze železobetonové stěny realizovat také z atraktivního pohledového betonu.
 • Zvýšení energetické účinnosti
  Vynikající tepelně izolační vlastnosti prvků Schöck Sconnex® redukují tepelné mosty u železobetonových stěn a zvyšují energetickou účinnost celé budovy.
 • Zdravé vnitřní prostředí
  Vysoké povrchové teploty stěn spolehlivě chrání stavební konstrukce před poruchami vlivem povrchové kondenzace a plísní také za nepříznivých okrajových podmínek.

Zabudování prvku Schöck Sconnex® typ W

S prvky Sconnex® lze optimálně vyřešit problematiku tepelných mostů z hlediska stavební fyziky i estetického dojmu. Tyto produkty redukují tepelné mosty a umožňují realizovat nepřerušenou tepelně izolační vrstvu – a v mnoha případech dokonce s nižšími náklady. Schöck Sconnex® typ W je prvek pro železobetonové stěny, který zabraňuje tepelnému toku ze stěn do stropní nebo základové desky.
Schöck Sconnex® typ P

Schöck Sconnex® typ P

Sconnex® typ P je produktové řešení ke snížení tepelného toku u čtvercových železobetonových sloupů. Skládá se z tepelně izolačního prvku a výztužného prvku, jež jsou oba nutné pro přenos zatížení. Tepelně izolační prvek má pevnou strukturu z lehčeného betonu, jehož speciální vlastnosti výrazně snižují tepelný tok, takže není nutné vyvádět tepelnou izolaci na sloupy.

Technické schválení a certifikace

Spolehlivým dokladem o vhodnosti tohoto prvku pro železobetonové sloupy o rozměrech 250 × 250 mm je německé stavební technické schválení Z-15.7-351. Sconnex® typ P je jediným napojením sloupů, které bylo certifikováno pro použití u pasivních domů, což potvrzuje jeho vynikající stavebně fyzikální vlastnosti.

Přehled výhod

 • Větší architektonická svoboda
  Při použití prvků Schöck Sconnex® odpadá neestetické a nákladné vyvádění tepelné izolace na navazující konstrukce, vnitřní prostor lze lépe využít a přitom realizovat dokonce podzemní garáže a sklepy z pohledového betonu.
 • Udržitelnost
  Vysoce kvalitní a zároveň zdrojově úsporná řešení detailů jsou základem pro trvale udržitelný koncept budov.
 • Kvalita
  Prvek Sconnex® typ P přerušuje tepelný most přímo u hlavy sloupu. Zvyšuje tak stavebně fyzikální kvalitu budovy a zajišťuje bezpečné projekty.

Zabudování Schöck Sconnex® typ P

S prvky Sconnex® typ P lze optimálně vyřešit problematiku tepelných mostů u železobetonových sloupů z hlediska stavební fyziky i estetického dojmu. Tyto produkty redukují tepelné mosty a umožňují realizovat nepřerušenou tepelně izolační vrstvu. Schöck Sconnex® typ P, vyvinutý speciálně pro železobetonové sloupy, účinně termicky přerušuje napojení mezi železobetonovou deskou a sloupem. Je přitom schopen přenést velmi vysoké tlakové síly. Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem prvku Sconnex® typ P lze výrazně redukovat tepelný most, takže odpadá vyvádění tepelné izolace na sloupy. Podívejte se na jeho zabudování u čtvercových železobetonových sloupů.
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
Schöck Sconnex® typ M

Schöck Sconnex® typ M

Oblast paty zdiva založeného na základech nebo nevytápěném suterénu patří k rizikovým detailům z hlediska problematiky tepelných mostů. Obzvláště mezi zateplením obvodových stěn zapuštěným pod úroveň terénu (tzv. perimetr) a tepelnou izolací podlahy dochází ke kritickým tepelným ztrátám vlivem nehomogenního materiálu a geometrie konstrukce. Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na tepelnou ochranu je třeba toto slabé místo v zateplení u paty zdiva účinně eliminovat. Efektivním přerušením tepelného mostu u paty zdiva se zabrání vzniku plísní a stavebním poruchám zdiva a zároveň se ušetří náklady na vytápění.

Přehled výhod

 • Vynikající ochrana
  Schöck Sconnex® typ M není prakticky vůbec nasákavý a díky svým hydrofobním vlastnostem spolehlivě zabraňuje pronikání vlhkosti do stěn během provádění stavby. Tepelná izolace od samého počátku spolehlivě zamezuje kondenzaci vodních par, vzniku plísní a tím i stavebních poruch.
 • Bezproblémové zabudování
  Díky geometrické přesnosti provedení prvků je následná práce s lícovými cihlami a tenkovrstvou maltou snadná a přesná. Z důvodů jednoduché manipulace má prvek délku 0,75 m, což odpovídá obvyklému rastru zdění, a je vhodný také pro provedení s venkovní přizdívkou.
 • Jistota při projektování
  Kromě pevnostních tříd tvárnic v tlaku 6 a 20, které jsou k dispozici, je možné dimenzování dle zjednodušeného postupu uvedeného v DIN 1053-1 a dle zjednodušených metod výpočtu dle DIN EN 1996-3. Podrobné projektové podklady a kompetentní poradenství našich specialistů zaručují jistotu při projektování.

Referenční objekty


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.